UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Portfolio Categories OAS Arhitektura – II godina

 • Nova kuća na novom brdu – Studio arh. Zorana Abadića

  By Arhitektonski fakultet on 22/03/2017
  OASA-23060 Studio 01A - Porodično stanovanje Nastavnik: arh. Zoran Abadić, docent Student: Vukašin Terzić Opis projekta: Za mene je tema „Nova kuća na novom brdu„ predstavljala i lično pitanje na koje sam želeo da dam specifičan odgovor. Šta je zapravo kuća i stanovanje, da li je moguće napraviti idealno stanište za čoveka i od čega bi se sastojalo. Novu kuću na novom brdu sam shvatio kao nov i savremen dizajn kuće, kako organizacije prostora stanovanja tako i oblikovanja objekata, želeći da niti jedna kuća u projektovanom naselju ne bude ista i dajući joj tako svojstven identitet i karakter.
 • Nova kuća na novom brdu – Studio arh. Aleksandrua Vuje

  By Arhitektonski fakultet on 22/03/2017
  OASA-23060 Studio 01A - Porodično stanovanje Nastavnik: arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor Student: Aleksa Gajić Opis projekta: Grad je sinteza delova i veza koja se prepliću, stupaju u odnose i koji reaguju jedni na druge, prema tome prost skup kuća ne čini grad. Svaki novi deo ne bi trebalo da se samo priključi na sistem već da postane deo koji utiče na celinu. Uzima kvalitete, stvara i deli nove. Na mestima nagomilavanja tih delova, veza i komunikacija nastaje grad.
 • Nova kuća na novom brdu – Studio arh. Nebojše Fotirića

  By Arhitektonski fakultet on 22/03/2017
  OASA-23060 Studio 01A - Porodično stanovanje Nastavnik: arh. Nebojša Fotirić, docent Student: Dušan Grujović Opis projekta: Moj odgovor na utisak sa lokacije je stvaranje linearne geometrije multiplikovane u prostoru, projektovane kao prelazni oblik iz jednoporodičnog ka višeporodičnom stanovanja. Odluka da se kolski saobraćaj smesti ispod naselja doprinela je tome da celokupan prostor lokacije postane prostor kuće. Pozicioniranje objekata unutar određene matrice dovodi do stvaranja prostornih „džepova“ različitih namena.
 • Nova kuća na novom brdu – Studio arh. Miloša Komlenića

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2017
  OASA-23060 Studio 01A - Porodično stanovanje Nastavnik: arh. Miloš Komlenić, docent Student: Uroš Majstorović Opis projekta: IZOLACIJA - Čitav koncept zasniva se na izolovanosti. Izolovanost na nivou čitavog naselja, projektovana je i na izolovanost samih jedinica. Kvalitet celine, odražava se kao i kvalitet zasebnih elemenata. Naselje je izolovano od grada tampon zelenim pojasem, dok su jedinice tipologije dvojnih kuća, jedna i druge odvojene velikim zidom. ZID kao osnovni element razdvajanja i izolacije, ključni je element projekta. Takođe, ne samo što učestvuje u izolaciji jedinice, on itekako doprinosi samom vizuelnom doživljaju celokupnog naselja.
 • Nova kuća na novom brdu – Studio arh. Milana Đurića

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2017
  OASA-23060 Studio 01A - Porodično stanovanje Nastavnik: arh. Milan Đurić, vanredni profesor Studenti: Katarina Ognjenović i Aleksandra Stijović Opis projekta: Slivanjem urbanih uticaja Beograda sa jedne strane i uticaja prirode sa druge, stvara se tlo pogodno za rađanje stambenih objekata koji prihvataju i integrišu to dvoje u funkcionalnu celinu. Na osnovu zajedničkog urbanističkog rešenja nastala su dva samostalna projekta- dve grupacije slobodnostojećih kuća koje na različit način objašnjavaju dati pejzaž.
 • Nova kuća na novom brdu – Studio dr Marije Milinković

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2017
  OASA-23060 Studio 01A - Porodično stanovanje Nastavnik: dr Marija Milinković, docent Student: Željana Davidović Opis projekta: Kuća sa tri vrta - Stvaranje novog ambijentalnog kvaliteta gde se izgrađene strukture koncentrišu oko jednog težišta "špilštrase" (spielstraße) – široke ulice koja je potpuno živa, što i prati njena vijugavost. Kuća nastaje iz pokušaja integrisanosti kako sa ulicom tako i sa prirodom. Kvalitet jeste prostor oko objekta koji čine tri simbolički različita vrta. Kroz prvi se dolazi do kuće, otvoren tzv. "mondenski vrt". Drugi predstavlja intiman privatni prostor za opuštanje, dok je treći potpuno neuređen, divlji, sa orahom, koji preovladava na celoj lokaciji.
 • Nova kuća na novom brdu – Studio dr Ane Nikezić

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2017
  OASA-23060 Studio 01A - Porodično stanovanje Nastavnik: dr Ana Nikezić, docent Student: Andrija Vujović Opis projekta: Projekat istražuje kontrolu kretanja, kako na nivou kuće, tako i na lokaciji. Prvi utisak je doveo do ideje uvođenja imaginarnog zida koji bi napravio barijeru između zadate lokacije i konteksta u kome se ona nalazi. Dalja istraživanja dovela su do promene funkcija zidova. Na urbanističkom nivou, zidovi postaju slojevi različite transparentnosti koji ujedno navode, ali i udaljavaju korisnike kroz prostor koji oni sami formiraju. Unutar kuće oni jednoznačno usmeravaju korisnika iz zatvorenog ka otvorenom prostoru.
 • Nova kuća na novom brdu – Studio dr Milene Kordić

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2017
  OASA-23060 Studio 01A - Porodično stanovanje Nastavnik: dr Milena Kordić, docent Student: Milan Grujičić Opis projekta: ZONA PREKLOPA – sadržaj i ambijent - Ideja o kreiranju zajednice i ukidanju čvrstih prostornih granica, gde je to moguće, predstavlja savremeni odgovor na neposredni kontekst. Kreiranje naselja koje urbanističkom koncepcijom dobija na mekoći ambijenta stvaranjem novih pejzaža i svojom geometrijom koja se ugrađuje u teren i na njega reaguje.
 • Nova kuća na novom brdu – Studio arh. Igora Rajkovića

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2017
  OASA-23060 Studio 01A - Porodično stanovanje Nastavnik: arh. Igor Rajković, docent Student: Olga Dukić Opis projekta: Projekat nastoji da odgovori zahtevima konteksta, a ujedno ostane samostalna celina. Svojim karakterom slobodnostojećih kuća, objekti odgovaraju divljem naselju s jedne strane, a uređenošću urbanoj strukturi s druge. Povezanost ove dve strane prenosi se na komunikaciju unutar kuće. Pravac kretanja kroz objekat prati zid koji postaje glavni motiv projekta. Sve prostorije razvijaju se oko ove konstante i dobija se jedinstvena forma.
 • Nova kuća na novom brdu – Studio arh. Dejana Miletića

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2017
  OASA-23060 Studio 01A - Porodično stanovanje Nastavnik: arh. Dejan Miletić, vanredni profesor Student: Dušica Erić Opis projekta: - tamo : ovde - svetlost : senka - otvoreno : privatno - svoje : nepoznato : zajedničko - tok : trenutak. Ovaj projekat vođen je istraživanjem veze između suprotnosti. Rešenje: zid. Zid – svojom veličinom i težinom, postavljen je u prostor kao zapis. Kontekst – vreme i mesto u kome se nalazi daju mu značenje. Kuća postaje njegov neraskidiv deo i daje mu sadržaj. Zavisni jedno od drugog, kuća i zid se prožimaju i diktiraju prostor, kako spoljašnjosti tako i unutrašnjosti.
 • Nova kuća na novom brdu – Studio dr Aleksandra Videnovića

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2017
  OASA-23060 Studio 01A - Porodično stanovanje Nastavnik: dr Aleksandar Videnović, docent Student: Marijana Petrović Opis projekta: Nakon analiza zadate lokacije na Banjici, kao i zajedničkog rješavanja urbanističkog plana, uslijedio je rad na projektu kuća u nizu. Cilj je bio postizanje ravnoteže i usklađenosti eksterijera, sa funkcionalnanom unutrašnjom organizacijom. Odabrana parcela uslovila je oblikovanje testerastog gabarita, koji prati zakrivljenje kolske ulice ispred ulaza u objekte.
 • Nova kuća na novom brdu – Studio dr Milana Maksimovića

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2017
  OASA-23060 Studio 01A - Porodično stanovanje Nastavnik: dr Milan Maksimović, docent Student: Ksenija Tajsić Opis projekta: Jedna strana sklopa nastala je spajanjem 4 jedinice namenjene za jednoporodično stanovanje i pauza u vidu bašti, posle svake od njih. Sa druge strane nalazi se još jedna takva forma. Njihovim povezivanjem nadstrešnicom, formiran je prostor koji ima karakter atrijuma, namenjen za javno korišćenje. U prizemlju, fasade koje omeđuju dnevnu sobu i trpezariju, predstavljene su u vidu staklenih panela koji svojim otvaranjem omogućavaju proširenje ovih prostorija i efekat otvorenog plana.
 • Nova kuća na novom brdu – Studio arh. Borislava Petrovića

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2017
  OASA-23060 Studio 01A - Porodično stanovanje Nastavnik: arh. Borislav Petrović, vanredni profesor Student: Nikola Živadinović Opis projekta: Koegzistencija privatnog i javnog prostora, prividno definisana matrica kretanja i stanovanje malih ili velikih gustina, jeste obrađivana tema. Zidna masa, potpomognuta padom brdovite topografije lokacije, stvara jedinstvenu različitost vertikalnih planova i egzistencijalnu vrednost posmatranog užeg okruženja. Postojanost vremena, uz težnju, a zatim i potrebu za promenom, ostavlja mogućnost stvaranja novih gustina u daljoj budućnosti, a parcijalno ograđivanje prostora i akcentovanje krucijalnih tačaka okupljanja, povećava svest o pripadnosti u okviru zajednice.
 • Nova kuća na novom brdu – Studio arh. Gorana Vojvodića

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2017
  OASA-23060 Studio 01A - Porodično stanovanje Nastavnik: arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor Student: Vera Agoli Opis projekta: Uspostavljanje stava prema lokaciji kroz temu „Nova kuća na novom brdu“ uslovili su morfologija terena i dinamičnost okruženja koja se ogleda u kontrastu izgrađenih i neizgrađenih površina na Banjici. Kao odgovor na impresiju o lokaciji, nametnuo se odabir tipologije terasastih kuća, imajući u vidu da podržava zamisao zadržavanja dinamičnosti terena, dok u određenoj meri ističe važnost zatečenog ambijenta prirode.
 • Stanovanje na Dušanovcu – Studio arh. Zorana Abadića

  By Arhitektonski fakultet on 01/03/2016
  OASA-23060 Studio 01A - Porodično stanovanje Nastavnik: arh. Zoran Abadić, docent Student: Andrea Aleksić Opis projekta: Projekat predstavlja specifičan model porodičnog stanovanja, baziran na privremenom, rekreativnom zadržavanju korisnika. Inspirisan principima kamp naselja, on se sastoji od montažnih prefabrikovanik jedinica, postavljenih u predodređenu formaciju od tri prstena. Jedinice se montiraju po potrebi i poseduju fleksibilnost u pogledu unutrašnje organizacije. Svaka od jedinica ima rok trajanja po čijem isteku biva zamenjena.
 • Stanovanje na Dušanovcu – Studio dr Ružice Božović Stamenović

  By Arhitektonski fakultet on 01/03/2016
  OASA-23060 Studio 01A - Porodično stanovanje Nastavnik: dr Ružica Božović Stamenović, vanredni profesor Studenti: Dušica Lukić, Ines Anić Radosavljević Opis projekta: Projekat je razrađen tako što su dva objekta spojena i čine kuće u nizu koje su međusobno povezane terasom. Ispod objekta prolazi dvosmerna ulica koja je predviđena u urbanističkom rešenju, na neki način to je predstavljalo problem zato što u tom delu nije bilo moguće postaviti prostorije u kojima bi se često boravilo. Most je zastakljen, ima obostrani pogled ka ulici, iskorišćen je kao neka vrsta horizontalne komunikacije koja čini objekte sjedinjenim.
 • Stanovanje na Dušanovcu – Studio arh. Nebojše Fotirića

  By Arhitektonski fakultet on 01/03/2016
  OASA-23060 Studio 01A - Porodično stanovanje Nastavnik: arh. Nebojša Fotirić, docent Student: Slaviša Berać Opis projekta: Usled tedencija lokalnog stanovništva za protektivnim tretmanom privatnih parcela (zatvaranje, ograđivanje), kao i nedostatka vizura, inicijalna ideja projekta leži u introvertnosti celokupnog naselja. Zatvorenost je uticala na morfologiju, gustinu i orijentaciju naselja, ali i na tipologiju i konstrukciju samih objekata. Različitim grupisanjem različitih tipova stambenih objekata (ukupno 68), stvarana je dominantna gustina urbane matrice, kao i veliki broj uskih prolaza koji su preuzeti kao ambijentalni element već postojećih partija na lokaciji.
 • Stanovanje na Dušanovcu – Studio arh. Miloša Nenadovića

  By Arhitektonski fakultet on 01/03/2016
  OASA-23060 Studio 01A - Porodično stanovanje Nastavnik: arh. Miloš Nenadović, docent Student: Bogdan Cvetković Opis projekta: Na rešenju se vide četiri niza sa po 6-7 objekata (P+1) namenjenih porodičnom stanovanju. Nizovi su formirani tako da prave dve podceline, tj. dva zaokružena prostora koja imaju karakter polujavnog dvorišta. Tu je isključen kolski saobraćaj u potpunosti. Dva dvorišta povezana su otvorenim prostorom (trgom) koji sadrži četiri objekta namenjena javnim aktivnostima, sadržajima i u komercijalne svrhe (kafići, restorani, pekara, mesara, maloprodaja, itd.). Na Ustaničkoj ulici se takođe nalaze objekti od javnog značaja (banka, market...).
 • Stanovanje na Dušanovcu – Studio arh. Miloša Komlenića

  By Arhitektonski fakultet on 01/03/2016
  OASA-23060 Studio 01A - Porodično stanovanje Nastavnik: arh. Miloš Komlenić, docent Student: Dušica Pašić Opis projekta: Kao sam cilj i zadatak predmeta Studio 01a – Porodično stanovanje nameće se problematika projektovanja malih urbanih celina, odnosno pozicioniranje, oblikovanje i odnos objekata porodičnog stanovanja. Prostor za intervenciju je lociran na Dušanovcu, lokalitetu specifičnih karakteristika i kompleksnih odnosa.
 • Stanovanje na Dušanovcu – Studio dr Milana Maksimovića

  By Arhitektonski fakultet on 01/03/2016
  OASA-23060 Studio 01A - Porodično stanovanje Nastavnik: dr Milan Maksimović, docent Student: Isidora Solar Opis projekta: Porodične kuće u nizu, „urbano gradsko selo“, su primer povratka korenima i prirodi. Ove male stambene jedinice, za razliku od velikih stambenih blokova, pružaju veliki komfor za svoje stanovnike. Neke od prednosti malih stambenih jedinica su neposredan spoljni pristup, jednostavna unutrašnja komunikacija, korišćenje prirodnih materijala, prirodna ventilacija prostorija i dobra osunčanost tokom celog dana.