UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Kurs 14.1. – Likovno prikazivanje u arhitekturi

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/10/2013
  3. semestar Cilj nastave je da studenti usvoje znanja i praktično likovno iskustvo u likovnom predstavljanju i likovnoj transpoziciji arhitekture, prirode i urbanog okruženja, kao i u likovnim komunikacijama kojima se istražuju veze i metodi kakvi postoje u oblasti sinteze likovnih umetnosti i arhitekture. Kroz složenija likovna istraživanja ispituju se mogućnosti aplikacije na rad u projektovanju.
 • Kurs 14.2. – Boja i likovni koncept

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/10/2013
  4. semestar Cilj nastave je da studenti usvoje znanja i praktično iskustvo u složenim likovnim istraživanjima od interesa za studije arhitekture poput slikarstva, grafike, modelovanja i multimedijalnih formi likovnih umetnosti. Cilj nastave je da se istraži likovni koncept rada i veze i aplikativnost takvog koncepta na projektovanje u arhitekturi.