UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Portfolio Categories MASTER ZAVRŠNI RAD 201516

 • Čuvajmo prošlost za budućnost

  By Arhitektonski fakultet on 07/10/2016
  MASA-AK24023 - MASTER ZAVRŠNI RAD: ČUVAJMO PROŠLOST ZA BUDUĆNOST Nastavnik: dr Nenad Šekularac, vanredni profesor Student: Marija Pavlović Tema projekta: Istraživanje mogućnosti i uspostavljanje metodologije za projektovanje zaštitnih konstrukcija, kao smernica za planiranje, projektovanje i njihovu realizaciju. Istraživanjem zaštitnih konstrukcija, njihovom analizom i vrednovanjem ostvarenih rezultata na primerima izvedenih konstrukcija moguće je doneti zaključke na osnovu kojih će se pristupiti rešenju zadatka projektovanja zaštitne konstrukcije na arheološkom lokalitetu Viminacijum. Rezultat istraživanja biće prikazan kao grafički i prostorni prikaz arhitektonskog idejnog rešenja zaštitne konstrukcije sa svim elementima idejnog projekta, vodeći računa o projektantskom pristupu, tehničkom i tehnološkom rešenju.
 • Fraj Oto – Arhitektura minimalnog

  By Arhitektonski fakultet on 07/10/2016
  MASA-AK24023 - MASTER ZAVRŠNI RAD: FRAJ OTO - ARHITEKTURA MINIMALNOG Nastavnik: dr Miodrag Nestorović, redovni profesor Student: Nemanja Ristić Tema projekta: Svojevrsna revizija istraživanja Fraj Ota /Frei Otto/ ima za cilj postavku individualnog, kritičkog viđenja njegovih projektantskih pristupa, metoda, tehnika i njihove releventnosti u kontekstu rešavanja aktuelnih problema projektantske prakse, kao i razmatranja potencijala njihove transpozicije, transformacije, nadogradnje i unapređenja u svetlu sadašnjih potreba, ograničenja i tehničko-tehnoloških mogućnosti. Postavke će se zatim testirati kroz procese istraživanja, koncipiranja i razrade projektnih rešenja. Krajnji rezultat će biti izražen kroz grafički i prostorni prikaz arhitektonskog idejnog rešenja sa elementima idejnog projekta.
 • Ekstrapolacija

  By Arhitektonski fakultet on 07/10/2016
  MASA-AT24023 - MASTER ZAVRŠNI RAD: EKSTRAPOLACIJA Nastavnik: mr Budimir Sudimac, docent Student: Aleksandra Aleksić Tema projekta: Ekstrapolacija - proširivanje zakonitosti ili zaključaka ustanovljenih za jedno područje na šire, još neispitano područje je osnova istraživanja održivih sistema i uspostavljanje novih urbanih i arhitektonsih hibridnih modela za rešavanje ekonomskih, socijalnih, kulturnih i tehnoloških problema savremenih gradova, uključujući nedostatak hrane, prirodnih resursa, infrastrukture, zagađenje kao i razvijanje sistema i strategija budućeg razvoja. Studijom se teži da studenti kritički sagledavaju i istražuju adaptibilnost i uticaj novih tehnologija na arhitektonske projekte na osnovu dinamične ravnoteže između korisnika i tehnologije.
 • Nacionalni fudbalski stadion

  By Arhitektonski fakultet on 07/10/2016
  MASA-AT24023 - MASTER ZAVRŠNI RAD: NACIONALNI FUDBALSKI STADION Nastavnik: dr Aleksandar Rajčić, docent Student: Miloš Jelisavčić Tema projekta: Na osnovu aktuelnih društvenih dešavanja, analitičkim postupcima relevantnih propisa, urbanističkih potencijala i primera iz prakse, studenti će uraditi jasnu i konciznu analizu koja će javnosti pružiti sliku o mogućnostima i ograničenjima izgradnje ovakvog kapitalnog objekta. Akcenat će biti na projektovanju stadiona sa neposrednim okruženjem, u skladu sa funkcionalnim zahtevima (UEFA). Naročita pažnja će biti posvećena kreiranju autentičnog i jedinstvenog arhitektonskog izraza, po kome će nacionalni stadion biti prepoznatljiv u Evropi i svetu.
 • Spa centar

  By Arhitektonski fakultet on 07/10/2016
  MASA-AT24023 - MASTER ZAVRŠNI RAD: SPA CENTAR Nastavnik: dr Lidija Đokić, redovni profesor Student: Aleksandra Džuverović Tema projekta: Prostor za predah od urbanog životnog tempa, prostor za fizičku i mentalnu revitalizaciju. Rezultati analize potreba i mogućnosti u domenu prostornog i funkcionalnog konteksta, kao i tehnoloških mogućnosti treba da budu primenjeni na projektu. Uticaj materijalizacije objekta na odnos spoljnog i unutrašnjeg prostora, kao i doprinos osvetljenja njegovoj prezentaciji su značajne teme istraživanja. Objekat i njegovo neposredno okruženje treba da predstavljaju kvalitativni doprinos prezentaciji šireg urbanog prostora, koja se odnosi, kako na siluetu, tako i na njegov imidž.
 • Muzej nauke o tehnike – Dometi interaktivnih tehnologija

  By Arhitektonski fakultet on 07/10/2016
  MASA-AT24023 - MASTER ZAVRŠNI RAD: MUZEJ NAUKE O TEHNIKE - DOMETI INTERAKTIVNIH TEHNOLOGIJA Nastavnik: dr Branislav Žegarac, redovni profesor Student: Aleksandra Ugrinović Tema projekta: Projekat muzeja nauke i tehnike obuhvata istraživanje programskih i prostornih mogućnosti primene novih materijala i tehnologija kao i transfera tehnologija iz drugih tehničkih oblasti u domen arhitektonskog projektovanja, sa posebnim akcentom na korišćenje interaktivnih tehnologija i materijala. Studenti se podstiču da eksperimentišu i da u programskom i oblikovnom smislu realizuju rešenja koja su arhitektonski odgovor na promene koje nastaju kao posledica razvoja savremenih tehnologija.
 • Post-industrijsko društvo kao fenomen – Urbana reciklaža u Beogradu (Step by Step)

  By Arhitektonski fakultet on 07/10/2016
  MASA-U24023 - MASTER ZAVRŠNI RAD: POST-INDUSTRIJSKO DRUŠTVO KAO FENOMEN - Urbana reciklaža u Beogradu (Step by Step) Nastavnik: dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor Student: Jovana Milojković Tema projekta: Tema ovog diplomskog studija je urbana obnova i regeneracija / reciklaža. Unutar promenjenih socijalnih okolnosti u kojima živimo i prilagođavanja koje se sagledava u malim koracima i zahvatima, posmatraju se i iznalaze rešenja koja su izvodljiva, realna i moguća, sa manjim ulaganjima ali u cilju što većeg benefita u najširem smislu – ka realizaciji “komunalnih centara” neophodnih za društvo današnjice – nova mesta aktivnih susreta i boravka. Koriste se principi kreativnog grada i kreativne industrije, kao i upotreba novih tehnologija koje su nam na raspolaganju.
 • Luka različitosti – Re-invencije javnih prostora i sadržaja Riječkog zaliva

  By Arhitektonski fakultet on 07/10/2016
  MASA-U24023 - MASTER ZAVRŠNI RAD: LUKA RAZLIČITOSTI – Re-invencije javnih prostora i sadržaja Riječkog zaliva Nastavnik: dr Vladan Đokić, redovni profesor Student: Aleksandra Nedeljković Tema projekta: Mesto na kojem Sredozemno more najdalje zalazi u evropsko kopno zauzima grad Rijeka. Okrenut moru, na nepresušnim izvorima slatke vode, grad ima privredne resurse, bogatu istoriju, kulturu i dinamičan urbani život. Otvoreni grad i tolerantno društvo, različitost i razmena kulturnih vrednosti svojstveni lučkom gradu, Rijeku kandiduju za prestonicu kulture Evrope za 2020. godinu. Na lokaciji Potok predviđeni su: Muzej grada, Muzej moderne i savremene umetnosti, Dečiji centar kulture i edukacije, Biblioteka. Kroz diplomski rad se ispituje materijalizacija i forma novih sadržaja kulture i javnih prostora na vodi, slanoj i slatkoj, koji konkretizuju temu re-invencije grada.
 • Alternativne mogućnosti za razvoj okruženja Trga Slavija

  By Arhitektonski fakultet on 07/10/2016
  MASA-A24023 - MASTER ZAVRŠNI RAD: ALTERNATIVNE MOGUĆNOSTI ZA RAZVOJ OKRUŽENJA TRGA SLAVIJA Nastavnik: dr Đorđe Stojanović, docent Student: Olga Savić Tema projekta: Predložena lokacija nalazi se u blizini Trga Slavija (blok oivičen ulicama Kralja Milana, Kralja Milutina, Svetozara Markovića i Nemanjinom). Zadatak se odnosi na osmišljavanje i projektovanje objekta sa osnovnom namenom poslovanja. Neophodno je da se uloga novog objekta nadoveže na postojeće vidove upotrebe i tokove kretanja na lokaciji. Složenost zadatka se ogleda u sagledavanju mogućnosti koje proizilaze iz usaglašavanja poslovanja savremenih kompanija iz sektora kreativne industrije i funkcionisanja javnih prostora u gradu. Predloženi pristup se zasniva na primeni modela javno - privatnog partnerstva. Svaki student formira jedinstveni projektni zadatak na osnovu analize organizacione strukture i indentiteta jedne izabrane kompanije, koja se bavi razvojem informacionih tehnologija ili medija i na osnovu potreba ovakvog "virtuelnog korisnika" koncipira predlog novog javnog prostora u okviru iste lokacije.
 • Proizvodnja grada: post-industrijska faza Dunavske ulice

  By Arhitektonski fakultet on 07/10/2016
  MASA-A24023 - MASTER ZAVRŠNI RAD: PROIZVODNJA GRADA: Post-industrijska faza Dunavske ulice Nastavnik: arh. Nebojša Fotirić, docent Student: Luka Kitanović Tema projekta: Devastirana, post-industrijska gradska matrica koja prati koridor železničke infrastrukture kojim je određena nevidljiva nametnuta granica razdvajanja teritorije grada u odnosu na vodeni tok Dunava postavljena je kao prostorni okvir zadatka, i to uz tok Dunavske ulice. Anticipirajući razrešenje saobraćajnih tokova železnice i tranzitnog teretnog i drugog saobraćaja u odnosu na gradsku matricu Beograda koja inklinira ka obali Dunava, praznina koja ostaje otvara prostor za promišljanje novih programskih i prostornih mogućnosti ove linije beogradskog priobalja. Ovakav prostorni kontekst visokog urbaniteta i gustine, podrazumeva programsku hibridnost.
 • Arhitektura / Argument – (Re)kontekstualizacija, afirmacija potencijala lokacije stare fabrike „BEKO“ na Dorćolu

  By Arhitektonski fakultet on 07/10/2016
  MASA-A24023 - MASTER ZAVRŠNI RAD: ARHITEKTURA / ARGUMENT - (Re)kontekstualizacija, afirmacija potencijala lokacije stare fabrike „BEKO“ na Dorćolu Nastavnik: Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor Student: Jelena Ilić Tema projekta: Kompleks stare fabrike „Beko“ na Dorćolu, jedna od najznačajnijih neaktivnih lokacija u urbanom gradskom tkivu, čija je prvobitna namena deplasirana u odnosu na savremeni kontekst, daje mogućnosti transformacije u kompleksnu gradsku celinu sadržajno definisanu kroz istraživanje i analizu. Kompleksnost prostorne situacije proističe iz hijerahijske pozicije i potencijala lokacije u odnosu na njenu fizičku, prostornu i sadržajnu neartikulisanost.
 • Nove prirode: autonomni programski modeli zajedničkog rada (Coworkerhood)

  By Arhitektonski fakultet on 07/10/2016
  MASA-A24023 - MASTER ZAVRŠNI RAD: NOVE PRIRODE: autonomni programski modeli zajedničkog rada (Coworkerhood) Nastavnik: arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor Student: Slobodan Jevtić Tema projekta: Radikalni zahtev osamdesetih bio je proširenje arhitekture i urbanizma u teritoriju urbanih polja, drugim rečima, izdizanje kulture iznad prirode i stvaranje artificijelnog pejzaža. Od nedavno, pojavljuju se novi, informaciono zasnovani, modeli i sa njima ideja o urbanim poljima sintetičke prirode. U vreme kada je linija između veštačkog i prirodnog veoma zamagljena izmenom bioloških paradigmi, moguće je preispitati strogu podelu prirodnog i artificijelnog u urbanom pejzažu… U ovim okolnostima, inovativne prakse urbanih polja nastale iz geografije, politike, ekologije, arhitekture i inžinjerstva mogu napraviti put ka novim urbanim prirodama.
 • Enjoy Hub

  By Arhitektonski fakultet on 07/10/2016
  MASA-A24023 - MASTER ZAVRŠNI RAD: ENJOY HUB Nastavnik: arh. Milan Đurić, vanredni profesor Student: Jovan Stamenić Tema projekta: Aktuelni društveni kontekst je afirmisao konzumaciju i potrošnju kao egzistencijalno načelo i potrebu. Egzistencija je pretvorena u njenu sopstvenu suprotnost, potrošnja negira vreme. Šoping je postao predznak svake aktivnosti i artificijelnosti. Konzumacija i potrošnja su simboli urbaniteta, kao i oznaka emocija. Stoga je i zadovoljstvo moguće konzumirati, kroz izolovane simboličke prostorno/programske mešavine i pretvoriti ga u simbole grada. Enjoy HUB uz Brankov most, na ulazu u stari deo grada, je i simbol i mešavina.
 • KON(FRONT)A(K)CIJA – šta posle koncepta?

  By Arhitektonski fakultet on 07/10/2016
  MASA-A24023 - MASTER ZAVRŠNI RAD: ALGORITAM PROSTORA KULTURE Nastavnik: arh. Ivan Rašković, vanredni profesor Student: Ivana Petrović Tema projekta: Razmotriti pitanje postojeće, značajne lokacije-mesta i njenog "autoriteta". Aspekti pomenutog "autoriteta" se raščlanjavaju do nivoa svoje suštine sa ciljem da se sagledaju njihove karakteristike iz ugla savremenog sistema vrednosti. Kritički odnos prema predmetu rada treba da proizvede aparat za transparentno sagledavanje vrednosti uspostavljenih u prošlosti koje su deo savremenosti.
 • Između arhitekture i prirode – prirodnjački muzej

  By Arhitektonski fakultet on 07/10/2016
  MASA-A24023 - MASTER ZAVRŠNI RAD: IZMEĐU ARHITEKTURE I PRIRODE - prirodnjački muzej Nastavnik: arh. Dejan Miletić, vanredni profesor Student: Jovana Filić Tema projekta: Istraživanje treba da omogući različita polja delovanja i strategije u kojima je potrebno preispitati tradicionalni odnos arhitekture i prirode, kao i relacije između artificijelnog i prirodnog u kojima je moguće nagovestiti proces nestajanja granica između unutrašnjeg i spoljnog prostora. Očekuje se da nakon sprovedenog istraživanja, studenti odaberu lokaciju i ispitaju mogućnosti formiranja novih prostornih struktura. Preporuka (neobavezujuća) je da tema bude prirodnjački muzej - istraživački centar, dok prostorni okvir može biti vezan za Kalemegdan-Donji grad, pre svega zbog svoje kompleksne i kontradiktorne istorije.
 • Kontrapunkt: subverzija – arhitektura koja tera na razmišljanje

  By Arhitektonski fakultet on 07/10/2016
  MASA-A24023 - MASTER ZAVRŠNI RAD: KONTRAPUNKT: subverzija - arhitektura koja tera na razmišljanje Nastavnik: arh. Borislav Petrović, vanredni profesor Student: Damjana Lojaničić Tema projekta: Osnovni okvir teme vezan je za tezu o preispitivanju obrazaca gradograđenja, trenutno prisutnih u planerskoj i graditeljskoj praksi. Njihova neosporivost često otvara pitanja stvarnog utemeljenja i zasnovanosti "zvaničnog stava", u ambijentu koji ne prepoznaje dijalog, odnosno konkursnu razmenu mišljenja, kada se radi o investicijama javnog karaktera. U tom smislu, naš studio će se u narednim zadacima, baviti "subverzijom", kao načinom formiranja i izražavanja drugačijeg stava o pojedinim karakterističnim slučajevima.
 • MasterMind: Beogradska akademska četvrt

  By Arhitektonski fakultet on 07/10/2016
  MASA-A24023 - MASTER ZAVRŠNI RAD: MASTERMIND: BEOGRADSKA AKADEMSKA ČETVRT Nastavnik: mr Milan Vujović, vanredni profesor Student: Jovana Jelisavac Tema projekta: U zadatom prostornom okviru uraditi projekat visokoškolske ustanove - Akademije, sa pretećim, komplementarnim sadržajima za učenje, rad i boravak. Pojam "Akademija" dopuniti prema individualnom pravcu istraživanja sledećim mogućim pridevima: umetnička (likovna, primenjena, muzička, scenska...) vojna, IT, sportska, kulinarska, pomorska, filmska...U zavisnosti od tipa i strukture projektovanih sadržaja predložiti prostore koji dopunjuju osnovnu funkciju Akademije (edukacija) i otvaraju mogućnost za prakticiranje i primenu akademskih znanja: izložbeno-galerijski prostori, performing i projekcione sale, auditorijumi, kamerne scene, amfiteatri, poligoni, vežbaonice... i sl.
 • Turistički terminal, Kosančićev venac, Beograd

  By Arhitektonski fakultet on 07/10/2016
  MASA-A24023 - MASTER ZAVRŠNI RAD: TURISTIČKI TERMINAL, KOSANČIĆEV VENAC, BEOGRAD Nastavnik: dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor Student: Jovana Zorić Tema projekta: Osnovni cilj Master projekta je arhitektonsko-urbanističko projektovanje u širem kontekstu mešavine programa kulture, zabave i turizma a u savremenom gradu. Istraživanje odnosa arhitektonskog projektovanja i teorije i strategija kulture i turizma, u ovom zadatku, se istražuje kroz koncepte turističke infrastrukture, kojoj tipološki pripadaju objekti terminala, hotela, kongresnog turizma i kulture u širem smislu.
 • Novi gradski epicentar – višenamenski gradski kompleks kulture

  By Arhitektonski fakultet on 07/10/2016
  MASA-A24023 - MASTER ZAVRŠNI RAD: NOVI GRADSKI EPICENTAR – višenamenski gradski kompleks kulture Nastavnik: arh. Dejan Miljković, redovni profesor Student: Miloš Stojković Tema projekta: Tematski okvir projekta je savremena ekonomija kulture kao novi pokretač gradskog razvoja, pa je program projekta višenamenski kompleks koji će sadržajima kulture, uslužnim kapacitetima, smeštajnim jedinicama, rekreativnim površinama i ostalim komplementarnim programima činiti sadržaj NOVOG GRADSKOG EPICENTRA. Prostorni okvir Master projekta je područje beogradskog priobalja u zoni koju okvirno formira pozicija Beogradske tvrđave sa jedne i reka Sava sa druge strane. Karakteristični gradski markeri na široj lokaciji, objekti i prostorne celine, su okosnica prostorno-programske analize, u cilju definisanja individualne teme i uže lokacije intervencije svakog studenta.
 • Algoritam prostora kulture

  By Arhitektonski fakultet on 06/10/2016
  MASA-A24023 - MASTER ZAVRŠNI RAD: ALGORITAM PROSTORA KULTURE Nastavnik: arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor Student: Sara Španović Tema projekta: Završni rad podrazumeva istraživački rad na analitici aktuelnog društvenog i kulturološkog trenutka i formulaciju individualnih vizija teme kroz načelne programske i estetske smernice. Težište je na akcentovanju prostora, koji se nalazi u središtu brojnih uticaja, složenih odnosa koje treba uskladiti kako bi se naglasile vrednosti i iskoristili potencijali koje donosi šire okruženje beogradskog priobalja. Tematski okvir zadatka odnosi se na preispitivanje potencijala kulture, rekreacije i turizma kao nosilaca ključne uloge u razvoju najznačajnijih gradskih lokacija uz desnu obalu Dunava, u neposrednom okruženju Luke Beograd i objekata Žitomlina.