UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Portfolio Categories MAS Arhitektura – modul

 • Centar Poznanja – rekonstrukcija ili proširenje?

  By Arhitektonski fakultet on 14/10/2015
  Kurs M9.1. - Teza i Kurs M9.2. - Projekat: CENTAR POZNANJA – rekonstrukcija ili proširenje? Nastavnik: dr Vladan Đokić, redovni profesor Student: Nikola Opačić Projekat: Grad Poznanj ima svoj istorijski kontinuitet od XV veka, a već je početkom XI veka bio prestonica Poljske. To je grad sa karakterističnim odnosom prema reci Varti koja je sve do 1939.godine bila veoma značajan i atraktivan element njegove prostorne strukture. Velika razaranja u II svetskom ratu i odluke 60-tih godina XX veka o promeni toka reke posebno su uticali na odvajanje centra grada od priobalja.
 • CADS – R.B. Fuller

  By Arhitektonski fakultet on 14/10/2015
  Kurs M9.1. - Teza i Kurs M9.2. - Projekat: CADS - R.B. FULLER Nastavnik: dr. Miodrag Nestorović, redovni profesor Student: Aleksandar Ćopić Projekat: Koncept COMPREHENSIVE ANTICIPATORY DESIGN SCIENCE - CADS originalno je postavio R. Bakminster Fuler /R. Buckminster Fuller/. Sam naziv nedvosmisleno reflektuje Fulerov sistemski, sveobuhvatan, naučni pristup projektovanju, za koji je karakteristična generalizacija principa koji postaju osnova inovativnog stvaralačkog procesa. Jedno od tumačenja CADS dao je H.F.W. Perk.
 • Tradicija vs. Inovacija

  By Arhitektonski fakultet on 14/10/2015
  Kurs M9.1. - Teza i Kurs M9.2. - Projekat: TRADICIJA vs. INOVACIJA Nastavnik: arh. Ivan Rašković, vanredni profesor Student: Aleksandar Stojanović Projekat: Cilj zadatka je aktivacija interdisciplinarnih znanja i kompetencija stečenih tokom studija arhitekture i usmeravanje ka istraživanju man made prostora, smeštenog u okvir savremenog. Cilj nastave je usmeren na preispitivanje shvatanja delatnosti arhitekture i urbanizma, kao dela ukupne kulturne sfere društva. Kompleksnost zadatka zahteva širi socio-kulturološki pristup, koji podrazumeva anticipaciju epohe koja nastaje, kao i shvatanje da ona neizbežno sadrži elemente prošlog i budućeg.
 • Stalker – Zona prelaska

  By Arhitektonski fakultet on 14/10/2015
  Kurs M9.1. - Teza i Kurs M9.2. - Projekat: STALKER – ZONA PRELASKA Nastavnik: arh. Milan Đurić, vanredni profesor Student: Stefan Nešić Projekat: Aktuelne planske inicijative grada Beograda vezano za kontroverzni projekat u delu Savskog amfiteatra poznat pod nazivom "Beograd na vodi" - „ZONA“ (film Stalker, Andrej Tarkovski, 1979.) rezultirale su ukidanjem dela pružnog koridora kroz Beograd, tačnije kroz donji Dorćol. Ova situacija prepoznata je kao dobra prilika za preispitivanje mogućnosti za prenamenu i transformaciju ovog dela centralnog gradskog jezgra Beograda u cilju afirmacije ovog dela grada kroz tzv. formu gradske koncentracije „Donjeg grada“ i povezivanje (poprečno i longitudinalno) sa rekom i donjim Kalemegdanom.
 • (Re)Formulacija okruženja Trga Slavija

  By Arhitektonski fakultet on 14/10/2015
  Kurs M9.1. - Teza i Kurs M9.2. - Projekat: (RE)FORMULACIJA OKRUŽENJA TRGA SLAVIJA Nastavnik: arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor Student: Sofija Bojanović Projekat: Kompleksnost prostorne situacije proističe iz hijerarhijske pozicije i potencijala šireg prostornog okvira u odnosu na njegovu fizičku, prostornu i sadržajnu neartikulisanost. Prostor Trga Slavija – delovi blokova koji ga formiraju, iako jedna od najznačajnih gradskih lokacija, frekventna od svog pripajanja gradskom reonu, pa i pre toga, uprkos velikom broju pokušaja, nikada, posebno u svom severozapadnom i severoistočnom delu, nije realizovan kao formativni deo ambijentalne celine kojoj pripada.
 • RE-MASTER.ING. Beogradska podgrađa: gradivo, gradacija i nadgradnja

  By Arhitektonski fakultet on 14/10/2015
  Kurs M9.1. - Teza i Kurs M9.2. - Projekat: RE-MASTER.ING. Beogradska podgrađa: gradivo, gradacija i nadgradnja Nastavnik: mr Milan Vujović, vanredni profesor Student: Stefan Milićević Projekat: Prostorni okvir zadatka nalazi se u kontaktnoj zona Kalemegdanske tvrđave sa ušćem Save i Dunava. Ova zona, koja je u zadatku definisana kao “Beogradsko podgrađe”, prostire se na potezu od Brankovog mosta, preko prostora ispod Kosančićevog venca, Savskog pristaništa, duž Beton hale, do Kule Nebojše i dalje pored Pristanišne kapije i SC Milan- Gale Muškatirović do okretnice tramvaja, ZOO vrta i kompleksa Beko.
 • Prostori granica: Rekonstrukcija arhitektonskog pejzaža E75-E70

  By Arhitektonski fakultet on 14/10/2015
  Kurs M9.1. - Teza i Kurs M9.2. - Projekat: PROSTORI GRANICA: REKONSTRUKCIJA ARHITEKTONSKOG PEJZAŽA E75-E70 Nastavnik: dr Dragana Vasiljević Tomić , vanredni profesor Student: Katarina Keti Zaharijev Projekat: „Granice su inherentno dvoznačne/dvosmislene, paradoksalne i prirodno kontradiktorne...“ (Koff:2013). „...pokušaćemo da na granicu gledamo kao na prostor a ne samo kao na „crtu“ koja prostor utvrđuje; granicu kao mesto koje ima neku svoju meru, dimenziju, sa svojim pričama i stanovnicima...prostor koji se nalazi „između“ stvari... ljudi, kultura, identiteta, prostora...čudne osobine da bude u relaciji sa svima ostalima, ali na takav način da ukida, neutrališe, ili preokreće skup odnosa koje su oni sami stvorili, reflektovali, ili odrazili“, postajući mesto objektivnosti. (Foucault, Zanini:2002) „Ta linija određuje ne samo neku prostornu regiju ili teritoriju, već je i regula, pravilo kojeg se treba pridržavati da bismo ostali 'ispravni'.“
 • Proizvodnja grada: Post-industrijska faza Dunavske ulice

  By Arhitektonski fakultet on 14/10/2015
  Kurs M9.1. - Teza i Kurs M9.2. - Projekat: PROIZVODNJA GRADA: Post-industrijska faza Dunavske ulice Nastavnik: arh. Nebojša Fotirić, docent Student: Milica Borović Projekat: Devastirana, post-industrijska gradska matrica koja prati koridor železničke infrastrukture kojim je određena nevidljiva nametnuta granica razdvajanja teritorije grada u odnosu na vodeni tok Dunava postavljena je kao prostorni okvir zadatka, i to uz tok Dunavske ulice. Anticipirajući razrešenje saobraćajnih tokova železnice i tranzitnog teretnog i drugog saobraćaja u odnosu na gradsku matricu Beograda koja inklinira ka obali Dunava, praznina koja ostaje otvara prostor za promišljanje novih programskih i prostornih mogućnosti ove linije beogradskog priobalja.
 • Poznanj – Unapređenje centralne gradske teritorije – nekadašnje industrijske zone

  By Arhitektonski fakultet on 14/10/2015
  Kurs M9.1. - Teza i Kurs M9.2. - Projekat: POZNANJ – Unapređenje centralne gradske teritorije - nekadašnje industrijske zone Nastavnik: mr Petar Arsić, redovni profesor Student: Jelena Mirković Projekat: Raznovrsnost i bogatstvo gradskog ambijenta i programske ponude, kao i različitost gradskih prostora centralne zone evropskih gradova, aktuelna je i veoma značajna tema današnjeg urbanizma, arhitekture i uređenja javnih gradskih prostora
 • Portal grada – RTS – Javni medijski servis

  By Arhitektonski fakultet on 14/10/2015
  Kurs M9.1. - Teza i Kurs M9.2. - Projekat: PORTAL GRADA - RTS - Javni medijski servis Nastavnik: arh. Vladimir Lojanica, vanredni profesor Student: Ivan Jovićević Projekat: Tematski okvir zadatka odnosi se na preispitivanje potencijala eksponiranih a neiskorišćenih gradskih lokacija kao ključnih mesta u razvoju najznačajnijih gradskih potencijalnih središta. Ovakvo tematsko usmerenje podrazumeva redefiniciju postojećih gradskih teritorija koje su ostale zarobljene i neaktivirane izgubivši svoju osnovnu namenu oslonjenu na duh prethodne epohe i danas predstavljaju ograničenje, smetnju razvoju grada.
 • Perpetuum mobile: Muzička akademija, Kosančićev venac, Beograd

  By Arhitektonski fakultet on 14/10/2015
  Kurs M9.1. - Teza i Kurs M9.2. - Projekat: PERPETUUM MOBILE: MUZIČKA AKADEMIJA, KOSANČIĆEV VENAC, BEOGRAD Nastavnik: dr Vladimir Milenković, docent Student: Mašan Petrović Projekat: Pristup ovom Master projektu zasniva se na preispitivanju potencijala arhitektonskog oblika u odnosu na okvir njegovih prostornih i programskih nužnosti, ali i slobode. Implikacije ovakvog pristupa prevazilaze čistu pojavnost arhitekture ističući u prvi plan projektovanje arhitektonske situacije načelne repetitivnosti u čijem jezgru se nalazi realizacija ideje o aktuelnom i virtuelnom unutar realnosti savremenog objekta arhitekture. Iza ovakvog pogleda na kontekst projekta nalazi se ideja o mobilnosti subjekta i njegovom doživljaju mobilnosti objekta percepcije pozicioniranog u programu savremene klasične muzike i visokom muzičkom obrazovanju.
 • Novi gradski epicentar – višenamenski gradski kompleks kulture

  By Arhitektonski fakultet on 14/10/2015
  Kurs M9.1. - Teza i Kurs M9.2. - Projekat: NOVI GRADSKI EPICENTAR – višenamenski gradski kompleks kulture Nastavnik: arh. Dejan Miljković, redovni profesor Student: Jelena Petrović Projekat: Tematski okvir Master projekta je savremena ekonomija kulture kao novi pokretač gradskog razvoja, pa je program projekta višenamenski kompleks koji će sadržajima kulture, uslužnim kapacitetima, smeštajnim jedinicama, rekreativnim površinama i ostalim komplementarnim programima činiti sadržaj NOVOG GRADSKOG EPICENTRA. Obavezni sadržaj kompleksa je prostor namenjen spektaklu i glavna kritička analiza treba da se zasnuje na stavu o tome šta predstavlja definiciju i koja je uloga spektakla u društvu danas.
 • Nove prirode

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2015
  Kurs M9.1. - Teza i Kurs M9.2. - Projekat: NOVE PRIRODE Nastavnik: arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor Student: Tijana Jablanović Projekat: Dubina arhitekture grada je u regijama građevinske ekspanzije nestala pred površnom prirodom globalne kulture. Sa druge strane, promene u načinu života, klimi, tehnologiji i svesti čine da izranjaju nove i još nejasne okolnosti života urbanih polja. Istraživanje i prepoznavanje potencijala ovih globalnih i lokalnih promena je uvek bio stimulans za arhitekturu i mesto gde reflektivna praksa arhitektonskog dizajna menja uslove života u gradu.
 • Nove kapije Beograda

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2015
  Kurs M9.1. - Teza i Kurs M9.2. - Projekat: NOVE KAPIJE BEOGRADA Nastavnik: dr Đorđe Stojanović, docent Student: Ljubica Arsić Projekat: Rad u studiju počinje analizom postojećeg objekta "Istočne kapije Beograda," a potom se na osnovu stečenih saznanja o kontekstu stambene gradnje sedamdesetih godina i problemima koji se ocrtavaju kroz upotrebu i kroz današnje stanje objekta, nastavlja projektovanjem Nove kapije Beograda na istoj lokaciji.
 • Muzej automobila – Izazovi novih materijala i tehnologija

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2015
  Kurs M9.1. - Teza i Kurs M9.2. - Projekat: MUZEJ AUTOMOBILA – IZAZOVI NOVIH MATERIJALA I TEHNOLOGIJA Nastavnik: dr Branislav Žegarac, redovni profesor Student: Dijana Savanović Projekat: Informatička revolucija, tokom poslednjih tridesetak godina, dovela je do nastanka novih tehnoloških pronalazaka koji su bitno uticali na društvo i ponašanje ljudi. Uprkos tome arhitektura je u mnogim aspektima ostala konzervativna i rezistentna na savremena tehnološka dostignuća, nove materijale i procese.
 • Kuća Most

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2015
  Kurs M9.1. - Teza i Kurs M9.2. - Projekat: KUĆA MOST Nastavnik: arh. Miodrag Mirković, redovni profesor Student: Tijana Savić Projekat: Tema zadatka je osmišljavanje strukture koja povezuje Novi Beograd i Malo ratno ostrvo u cilju podizanja nivoa urbaniteta trenutno neaktiviranog područja grada. KUĆA MOST predstavlja složeni vid komunikacije, sadjestvo dve funkcije – sa jedne strane povezivanja i protočnosti, dok sa druge strane, uz uvođenje dodatnih sadržaja (sadržaja kulture, zabave, ugostiteljstva...) pruža mogućnost odvijanja novih aktivnosti i duže zadržavanje korisnika.
 • Iščezavanje budućnosti – Hibridna tehnologija

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2015
  Kurs M9.1. - Teza i Kurs M9.2. - Projekat: IŠČEZAVANJE BUDUĆNOSTI – HIBRIDNA TEHNOLOGIJA Nastavnik: mr Budimir Sudimac, docent Student: Bojana Čanković Projekat: Istraživanje održivih sistema i uspostavljanje novih urbanih i arhitektonsih hibridnih modela za rešavanje ekonomskih, socijalnih, kulturnih i tehnoloških problema savremenih gradova, uključujući nedostatak hrane, prirodnih resursa, infrastrukture, zagađenje kao i razvijanje sistema i strategija budućeg razvoja osnovni su ciljevi predloženog zadatka.
 • Između arhitekture i prirode

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2015
  Kurs M9.1. - Teza i Kurs M9.2. - Projekat: IZMEĐU ARHITEKTURE I PRIRODE Nastavnik: arh. Dejan Miletić, redovni profesor Student: Neda Džombić Projekat: Cilj zadatka je uspostavljanje odnosa između arhitekture i prirode, sa istraživanjem mogućnosti formiranja novih prostornih struktura integrisanih u prirodno ili/i izgrađeno okruženje. Istraživanje treba da omogući različita polja delovanja i strategije u kojima je potrebno preispitati tradicionalni odnos arhitekture i prirode, kao i relacije između artificijelnog i prirodnog u kojima je moguće nagovestiti proces nestajanja granica između unutrašnjeg i spoljnog prostora.
 • “Izgubljeni u prevodu” – Propuštene šanse, nove mogućnosti

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2015
  Kurs M9.1. - Teza i Kurs M9.2. - Projekat: "IZGUBLJENI U PREVODU" - PROPUŠTENE ŠANSE, NOVE MOGUĆNOSTI Nastavnik: arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor Student: Dragana Pantelić Projekat:* "LOST IN TRANSLATION" Sofia Coppola, 2003. - "Izgubljeni u prevodu" su kroz vreme, tranziciju, transformaciju i lošu privatizaciju: lokacije, objekti, šanse za kvalitetnije životno okruženje i dobre namere arhitekata. Izgubljeni su nekvalitetnom izgradnjom, nadogradnjom, aneksiranjem, prenamenom, preobličavanjem i neostvarenim potencijalom.
 • Dunav – transevropski koridor, nove pozicije beogradskih obala

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2015
  Kurs M9.1. - Teza i Kurs M9.2. - Projekat: DUNAV - TRANSEVROPSKI KORIDOR, nove pozicije beogradskih obala Nastavnik: arh. Borislav Petrović, vanredni profesor Student: Hristina Stojanović Projekat: Osnovni okvir i oslonac zadatka jeste podrška ideji o Dunavu kao transevropskom saobraćajnom i kulturalnom koridoru, koji ovakvom svojom ulogom inherentno povezuje pripadajuće regione na kontinentu, zajedno sa njihovim posebnostima i sličnostima.