UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Ozimadijas

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  PARTICIPATIVNI URBANI DIZAJN Nastavnik: dr Zoran Đukanović, vanredni profesor Student: Luka Nikolić Ideja za moj projekat je nastala kao odgovor na nepristupačnost lokacije za kretanje osoba sa posebnim potrebama. To je takođe bio moj primarni fokus u projektu i vodilja kroz ceo dizajn proces. Bilo je potrebno omogućiti kretanje i uspostaviti vezu između Muzeja 25. Maj i železničke stanice Prokop, dva ogromna čvorišta, trenutno bez jasne komunikacije.
 • Park Jugoslavija

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  PARTICIPATIVNI URBANI DIZAJN Nastavnik: dr Zoran Đukanović, vanredni profesor Student: Kiril Čebotarev Cilj mog projekta je aktivacija kompleksa "Muzej Jugoslavija" uz unapređenje pristupačnosti za sve korišćenjem inkluzivnog dizajna.
 • Potencijal arheološkog raslojavanja

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  INKUBATOR+ Nastavnik: Nebojša Fotirić, vanredni profesor Student: Tamara Plećević Oblikovna a prvenstveno funkcionalna adaptacija inkubatora i postojećeg istorijsko arheološkog lokaliteta, kroz rekutzivne odnose svih komponenti. Princip razvijanja koncepta kroz upotrebu definicije koja koristi samu sebe, koristeći međusobne odnose postojećeg i planiranog. Projektovanje jednog naizgled zatvorenog sistema u kome se proces ne bi odvijao bez jedne od komponenti. Ovaj sistem je inicijator za stvaranje novih prostorno programskih šema koje se zasnivaju na analizi istorije i nalazišta.
 • Tampon zona: Inkubator +

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  INKUBATOR+ Nastavnik: Nebojša Fotirić, vanredni profesor Student: Mila Luković Analitičkim metodama i konstantim simboličkim prevođenjem koncepta se dolazi do formulisanja arhitektonske strukture Inkubator + akustički front u vidu tampon zone između autoputa i stambenih blokova. Metodologija koja podrazumeva identifikaciju tipoloških sistema i strukturalnih principa za proizvod može dati novu arhitektonsku tipologiju, koja je u ovom slučaju rekreacionog karaktera (streljane).
 • CONNECT[OR]

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  INKUBATOR+ Nastavnik: Nebojša Fotirić, vanredni profesor Student: Bojan Ćirović Da li se inovacija i rađanje novih ideja može izazvati odgovarajućim arhitektonskim postupkom? Na prostorima gde institucije obrazovanja i akademija više nisu dovoljan okvir za sticanje potrebnih znanja, javlja se potreba za kreiranjem prostora za samostalno usavršavanje i praktičan rad.U vremenu kada je multidisciplinarnost neophodna, a kontakt i saradnja među strukama imperativ. Na mestu gde je procep manifestovan ne samo fizički, već i simbolički, neostvarenom komunikacijom među budućim saradnicima i kolegama. Ponuđeno rešenje formira mesto susreta i otvara dijalog među učesnicima. Inkubator +.
 • Muzej automobila

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  KLIMA KAO KONTEKST: NEED FOR SPEED Nastavnik: dr Nataša Ćuković Ignjatović, vanredni profesor Student: Maša Drača Objekat, čija je namena - muzej automobila, je forme kubusa i sastoji iz više celina koje čine puni i prazni delovi. Puni, tj. zatvoreni delovi su stene amorfnog oblika i u njima se nalaze sadržaji poput restorana, prostora za radionice, izložbe i administraciju. Ostatak objekta, koji je u staklu, je šupalj i kroz njega prolazi rampa koja povezuje pune delove i po kojoj su postavljeni automobili i ostali izložbeni sadržaji. Ona je ujedino i glavna atrakcija u objektu i element je aktivnog dizajna. Glavna postavka muzeja, kao i sala za projekcije, se nalaze u podrumu.
 • Sportski objekat

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  KLIMA KAO KONTEKST: NEED FOR SPEED Nastavnik: dr Nataša Ćuković Ignjatović, vanredni profesor Student: Lazar Simić Oblikovanje objekta je uslovljeno dvema idejama, oblikovanje dvorane je proisteklo iz oblika paukove mreže, dok su staze, kojima se pristupa objektu, inspiracija bila rotacija čigre. Ovakvim oblikovanjem rampe težilo se da se posetioci prateći stazu uvlače u centa dešavanja odnosno u objekat.
 • Muzej automobilizma

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  KLIMA KAO KONTEKST: NEED FOR SPEED Nastavnik: dr Nataša Ćuković Ignjatović, vanredni profesor Student: Đorđe Valjarević Zvuk je jedan od uticajnih faktora brzine. Kada se objekat kreće znatnom brzinom ka subjektu, on proizvodi intezivan zvuk koji bi mogao u određenim okolnostima da se nazove atraktivnim. Ovaj fenomen se može na primer doživeti na trkačkim stazama formule i automobila kao ključni deo celog doživljaja. Takođe, na trkama, posmatrač se nalazi u interesantim okolnostima.
 • Sportski objekat

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  KLIMA KAO KONTEKST: NEED FOR SPEED Nastavnik: dr Nataša Ćuković Ignjatović, vanredni profesor Student: Jana Vulović Sportski objekat je razrađen u odnosu na njegovu specifičnu funkciju i lokaciju na kojoj se nalazi. Pored sportskih hala, i pratećih prostorija za sportiste i učesnike sportskih događaja, kao i administrativnih prostorija, u objektu se nalaze i Game Corner i Food Corner. Na ovaj način, objekat se može okarakterisati kao multifunkcionalan, što znači da se može koristiti kada se organizuju sportski događaji, ali i nevezano za njih, što ga čini živim tokom čitave godine.
 • Nove seobe

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  FORUM: SABIRNI CENTAR Nastavnik: mr Zoran Abadić, docent Student: Milica Simić Ako je grad zaista ,,čovekov najdosledniji i najuspešniji pokušaj da rekonstruiše svet u kojem živi prema svojim željama" (po mišljenju urbanog sociologa Roberta Parka), onda je ključno pitanje kojim se treba baviti: prema čijim željama se grad iznova rekonstruiše? Beograd koji ja poznajem nikada nije bio skladan grad, ali nikada ranije mu nije oduzimana sloboda u tolikoj meri kao sada. Koliko savremenom čoveku prija stres, toliko mu nedostaje prostora za disanje. Beogradu takve prostore počinju da oduzimaju, što se direktno odražava u društvu čija potreba za odlaskom i napuštanjem raste.
 • FORUM: sabirni centar

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  FORUM: SABIRNI CENTAR Nastavnik: mr Zoran Abadić, docent Student: Ana Tošić Tema - stvaranje novog sabirnog centra u gradu - dobrog mesta. Dobro mesto ima jak karakter. Jasan stav. Svoju energiju, drugačiju od ostalih mesta. Ona nas opija, pamtimo slike, ostajemo "pod utiskom". Ne možemo proći njime nesvesni da smo doživeli nešto posebno. Dobro mesto priča svoju priču.
 • Biblioteka u parku

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  GRADSKA BIBLIOTEKA U VALJEVU Nastavnik: dr Milan Maksimović, docent Student: Nevena Filipović Projekat preispituje prostorno-programske mogućnosti gradske biblioteke na lokaciji na kojoj se danas nalazi park, a na kojoj je prema urbanističkom planu predviđen objekat ovakve namene. Težnja projekta je da se u što manjoj meri narušava postojeća fizička struktura – drvoredi, pešački tokovi i zelene površine, koji su prepoznati kao značajni ambijentalni i funkcionalni elementi u svakodnevnom životu grada Valjeva.
 • Biblioteka na trgu

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  GRADSKA BIBLIOTEKA U VALJEVU Nastavnik: dr Milan Maksimović, docent Student: Jovana Šestović Projekat gradske biblioteke podrazumijeva i formiranje novog gradskog trga uz objekat. Da bi se uspostavila jača relacija objekat-trg, glavni bibliotečki sadržaji su podignuti iznad trga, kao konzolni prepusti. Na taj način se minimizuje površina objekata i oslobađa prostor, a istovremeno pruža veći komfor korisnicima biblioteke i naglašava u komunikaciju čitaonica-trg.
 • Distanca

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  Xénos - PRIHVATILIŠTE ZA STRANCE Nastavnik: Milan Đurić, vanredni profesor Student: Nevenka Rajković Batinić U prihvatilištu su dva stranca, jedan je na sopstvenoj, a jedan na stranoj teritoriji. Odnos između njih nije upoznavanje, već distanca. Stranac koji je na sopstvenoj teritoriji, brine se o sigurnosti i ostvarenju osnovnih ljudskih prava stranca koji je na stranoj teritoriji, dok se proces utvrđivanja činjeničnog stanja i odluka o lokaciji ne riješi, na međunarodnom nivou.
 • Filter

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  RE:KREIRANJE DIMNJAKA Nastavnik: Igor Rajković, vanredni profesor Student: Teodora Arsenijević Urbanizacija Beograda koja je trajala i traje stotinama godina doprinela je neverovatnoj ekspanziji grada, povaćanju broja stanovnika, proizvodnje, zagađenosti. Postao je nezdrava sredina za bivstvovanje, sredina u kojoj se gaji individualizam, radi danonoćno, ne živi. Čovek je nestabilan, nezadovoljan, “bolestan" i prezasićen. Prirode “nema”.
 • ODISSEI: Univerzalna bašta / Eksploratorijum

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  RE:KREIRANJE DIMNJAKA / PROJEKAT Nastavnik: Igor Rajković, vanredni profesor Student: Una Korica Uvođenjem savremenih funkcija i sadržaja daje se novi identitet mestu, ali se karakter nekadašnje strukture održava i prati oblikovanjem koje je preslikano. Ambicija prenamene kombinata je da donese želju za inovacijom i kreativnim pristupom ali istovremeno i da postane zelena oaza koja će sa vremenom rasti i dati impuls održivosti sa uticajem na ceo grad.
 • Centar za savremene tehnologije

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  CENTAR ZA NOVA ISTRAŽIVANJA Nastavnik: dr Grozdana Šišović, docent Student: Nikola Minić Projektovan je istraživački centar koji se bavi naukom na polju informacionih tehnologija, vještačke inteligencije, robotike itd. Pored navedenih djelatnosti koje predstavljaju okosnicu istraživanja, centar bi se takođe bavio i edukacijom ljudi na temu savremenih tehnologija, bezbijednosti na internetu itd. Aktivnosti bi uključivale i prezentovanje inovacija iz čitavog svijeta kako bi svakom približio koliko daleko smo kao čovječanstvo otišli u pogledu savremenih tehnologija.
 • Centar za promociju multikulturalnosti

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  CENTAR ZA NOVA ISTRAŽIVANJA Nastavnik: dr Grozdana Šišović, docent Student: Mia Stevanović Motiv formulisanja ideje Centra za promociju multikulturalnosti bio je povezivanje ljudi. Pod tim se podrazumeva integracija, umrežavanje i stvaranje socijalnih veza između lokalnog stanovništva i svih prisutnih društvenih i kulturnih zajednica u Beogradu, različitih starosnih grupa.
 • Institut za neurokinematografiju: Vakuum

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  PROJEKTOVANJE I PRORAČUN KONSTRUKCIJE VIŠESPRATNOG ARMIRANOBETONSKOG SKELETNOG OBJEKTA Nastavnik: dr Dejan Vasović, docent Student: Milijana Živković Bogat društveni kontekst inspiracija je za ,,INK – Vakuum'', projekat revitalizacije objekata koji pripadaju industrijskom nasleđu Valjeva, kao i izgradnje dodatnog objekta kao prostorno-programske dominante.
 • Arhiv budućnosti

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2020
  PROJEKTOVANJE I PRORAČUN KONSTRUKCIJE VIŠESPRATNOG ARMIRANOBETONSKOG SKELETNOG OBJEKTA Nastavnik: dr Dejan Vasović, docent Student: Marko Gavrilović Ideju za koncept projekta dobio sam iz namene samog silosa - skladištenje. Analizirajući kontekst, potrebe i aktuelno stanje, shvatio sam da je potrebno pristupiti sa nekonvencijonalnim programom koji bi uključio više aktera. Valjevo kao grad je uvek imalo značajnu poziciju u istoriji, kulturi i istraživanju. Ako u muzejima skladištimo prošlost, u silosima trenutno potrebne namirnice, šta ako okrenemo to i pogledamo unapred?