УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Конкурс за доделу 4 (четири) стипендије за школску 2023/2024 „НОВИ ДОБРОТВОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ“

Univerzitet_u_Beogradu

Расписује се Конкурс за доделу 4 (четири) стипендије за школску 2023/2024. годину студентима Универзитета у Београду, и то по једна стипендија студентима са:

· Групације природно-математичких наука,

· Групације техничко-технолошких наука,

· Групације медицинских наука,

· Групације друштвено-хуманистичких наука. На Конкурс се могу пријавити студенти уписани први пут у текућој школској години на основне или интегрисане и мастер академске студије Универзитета у Београду, чије се школовање у школској 2023/2024. години финансира из буџета Републике Србије и који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања. На конкурс се могу пријавити студенти од друге године основних или интегрисаних академских студија.

 

Критеријуми за утврђивање редоследа су:

1) просечна оцена свих положених испита из претходних година студија: најмање 8,50 (од 8,5 до 10 бодова)
2) ефикасност студирања, која се мери бројем укупно остварених ЕСПБ бодова током студирања. Број бодова за рангирање студената утврдиће се према следећој формули:

Б = О + Бос / Бук + 0,0075 x Бос,

где је: О – просечна оцена свих положених испита до текуће године студија, Бос – број остварених ЕСПБ бодова до текуће године студија и Бук – укупан број ЕСПБ бодова на студијском програму.

Студенти који су корисници других стипендија или сличног облика давања из буџета Републике Србије (изузев кредита) или из средстава универзитетских задужбина и фондација, немају право на стипендију Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 12.000,00 (словима: дванаестхиљада) динара.

 

Потребна документација:

1. Пријава,

2. Уверење факултета о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија у школској 2022/2023. години и постигнутом успеху у претходним годинама студија у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,

3. Два примерка својеручно потписаног уговора о студентској стипендији и

4. Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте (без чипа). Поднета конкурсна документа се не враћају. Документација наведена у тачкама 1.-3. се доставља искључиво на обрасцима који се преузимају са интернет стране Универзитета.

Рок за подношење пријава је од 15. новембрa до 20. децембра 2023. године. Пријаве се подносе Фондацији „Нови добротвори Универзитета у Београду“, Студентски трг бр. 1 са назнаком – „Пријава на Конкурс за доделу стипендије“.