УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

erasmusplus-logo-all-en-300dpi

 1. Позив за пријављивање у оквиру интер-институционалног споразума са

 – Универзитет у Љубљани, Словенија / University of Ljubljana, Slovenia 

   https://www.uni-lj.si/university/ 

 

 1. Позив за пријављивање у оквиру пројекта CIRCLE. U

Универзитет у Бечу, Аустрија/University of Vienna, Austria,  

https://www.univie.ac.at/en/ 

https://studieren.univie.ac.at/en/degree-programmes/ 

-Универзитет у Лувену, Белгија/ University of Louvain (UCL), Belgium 

https://uclouvain.be/en/study 

https://uclouvain.be/en/study/le-catalogue-de-formations.html 

https://uclouvain.be/fr/facultes/loci/enseignement.html 

https://uclouvain.be/en/study-programme/programmes-taught-in-english-and-courses-in-other-languages-2022.html 

https://uclouvain.be/en/study/master.html 

 

За пролећни семестар академске 2023/24. године планиране су следеће мобилности за студенте Мастер академских студија и студенте Интегрисаних академских студија 4. и 5. године Архитектонског факултета Универзитета у Београду:  

Универзитет у Љубљани, Словенија: МАСА (енглески Б2, словеначки Б2) 

Универзитет у Лувену, Белгија: МАСА, ИАСА (мастер на француском) 

 Период боравка – пролећни семестар 2023/2024. године 

 

 Планиране мобилност за студенте докторских студија: 

Универзитет у Љубљани, (енглески Б2, словеначки Б2) 

-Универзитет у Бечу, Аустрија (програм на енглеском), (енглески Б1)  

 Период боравка – 2 месеца 

 

 Процес селекције обавља се посредством онлине платформе Универзитета у Београду – MOBION (mobion.bg.ac.rs). 

Коначну селекцију учесника у програму мобилности врше наведени Универзитети по пријему потпуне документације. 

Рок за регистрацију путем MOBION платформе је до 20.09.2023. 

 

ОПШТИ УСЛОВ ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ: просечна оцена у току студија 8,5 и виша.  

Посебни услови за кандидате у случају да се пријави више кандидата су портфолио и евентуални интервју који ће се обавити са представницима факултета домаћина и факултета који шаље. 

ЈЕЗИЧКЕ ИНСТРУКЦИЈЕ: у оквиру расписа конкурса наведени су нивои познавања језика. Пре аплицирања обавезно погледати на мобиону, али и на сајту Универзитета домаћина напомене о језичким инструкцијама, односно потребним нивоима познавања наведених језика. 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОНЛАЈН РЕГИСТРАЦИЈУ СТУДЕНАТА ПУТЕМ MOBION ПЛАТФОРМЕ 

 1. Confirmation of enrolment / Потврда о уписаној години
 2. Copy of the first page of your students booklet / Скенирана прва страна индекса
 3. Transcript of Records / Препис оцена
 4. Diploma and diploma supplementof previously obtained degrees / Диплома/е и додатак/ци дипломе/а које сте стекли на претходним нивоима студија.
 5. 5. Proof of language skills of relevant language at the host institution / Доказ о стеченом нивоу знања страног језика који је страна ВШИ поставила као услов.
 6. CV / Resume / Релевантна биографијана енглеском језику, или званичном језику стране ВШИ домаћина.
 7. Motivational Letter / Мотивационо писмо
 8. Erasmus+ Learning Agreement / Уговор о учењу преузети са линка Ugovor o učenju
 9. Invitation Letter for PhD Mobility / Позивно писмо за кандидате за мобилност на докторским студијама
 10. Fewer opportunities candidates / Кандидати са смањеним могућностима

 Више информација на линку у прилогу 

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/application-procedure-and-documents 

 1. ПОРТФОЛИО (максимално 3 рада рађена током студија – укупно 10 страна А4 формата за сва три рада) – величина фајла до 2МБ, ПДФ формат

– радови могу, али не морају, бити различитог карактера: архитектонски/урбанистички пројекат, концептуално решење/стратегија развоја, писани рад (писани рад може бити представљен само кроз форму апстракта) – прилаже се у делу апликације *other relevant document* 

 За процедуру потписивања Уговора о учењу (Learning Agreement) и сва додатна питања можете се обратити Ружици Павлић, координатору за студентску мобилност,  

ruca@arh.bg.ac.rs / tel: +381 11 3218 767 

Апликације са непотпуном документацијом неће бити разматране. 

Напомена: приликом аплицирања на онлајн платформи студенти Интегрисаних академских студија ће обележити поље за студијски ниво мастер студија.