УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

09/03/2023

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се  Реферат 02-11/1-4 од  08.03.2023.г. Комисије  за избор сарадника за ужу научну област:  Архитектонске конструкције, ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се Ирина Живковић, маст.инж.арх., изабере у звање асистента, на Департману за архитектонске технологије,  за наведену област. Реферат 02-11/1-4 од  08.03.2023.г. налази се на веб-страници Факултета  www.arh.bg.ac.rs  и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

 

Реферат комисије за избор у звање асистента: Ирина Живковић, маст.инж.арх.