УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Када:12. Март, 2023
Где:Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Присуство на конференцији је отворено за све заинтересоване уз претходну регистрацију на следећем линку: https://forms.office.com/e/DCUwbWxJ0a
Језик конференције:Енглески 

https://ecobuilt-project.org/  

ECOBUILT Conference Baner

ECOBUILT Конференција

ECOBUILT Конференција Eco-friendly Built Environment има за циљ да окупи учеснике различитих профила и експертиза који ће приказати актуелне приступе, тенденције и тематске праксе у домену еколошки одрживе грађене средине. Конференција има за циљ да подстакне и отвори дијалог између академије и праксе са идејом размене стручних знања, методологија и приступа и начину њиховог развоја и имплементације како у образовној тако и у професионалној арени архитектуре и урбанизма. Тематски фокус конференције је на идентификацији иновативних пракси и вештина учења и подучавања, као и новим приступима високом образовању у области еколошки прихватљивог изграђеног окружења кроз четири изазова: зелена архитектура, урбани дизајн, пејзажни дизајн и ресторативни дизајн. 

Први дан конференције усмерен је на формирање трансдисциплинарног погледа на предметни тематски оквир кроз четири панел сесије: 

 • Регенеративни градови, 
 • Иновативне урбане економије, 
 • Технологије, материјали и принципи за еколошки прихватљиво изграђено окружење, 
 • Таксономије одрживог дизајна. 

Други дан конференције усмерен је на презентацију практичних достигнућа и иновација кроз приказ актуелних архитектонских и урбанистичких пројеката и иницијатива у оквиру четири панел сесије: 

 • Од микро размере, до макро утицаја, 
 • Микро архитектура – Еко-куће, 
 • Еко-архитектура од концепције до имплементације, 
 • Пројектантске стратегије усмерене ка корисницима. 

Агенди можете приступити на следећем линку: 

АГЕНДА

На конференцији учествује 26 представника из академије и праксе из Босне и Херцеговине, Италије, Летоније и Србије. У оквиру конференције учествоваће представници Универзитета у Београду (Архитектонски факултет, Грађевински факултет, Саобраћајни факултет, Технолошко-металуршки факултет и Институт за мултидисциплинарна истраживања), Универзитета у Бањој Луци (Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет), Универзитета из Ђенове и Техничког универзитета из Риге, као и представници локалних фирми, колектива и студија (ALU KOENIG STAHL d.o.o., AΔA колектив, Buzzoffski, 4MIND Architecture, Zabriskie, ACETRA, TAKT Studio и ARCHINOVA). 

ECOBUILT Отворена врата

ECOBUILT Отворена врата представљају промотивну активност резултата ECOBUILTпројекта и реализују се у форми тематске изложбе у аули Универзитета у Београду – Архитектонског факултета. Отварање изложбе је у среду 1. марта 2023. године у 17.30 h.  

 Кроз изложбу ће бити представљени резултати: 

 • Студентске радионице Analogous Maps реализоване у оквиру изборних предмета Простор и здравље: еколошки, културолошки и психолошки утицаји (наставник: др Јелена Ристић Трајковић, ванредни професор; 3. година ОАСА) и Савремена урбана кућа (наставник: др Ана Никезић, редовни професор; 1. година МАСА; 4. година ИАСА) уз подршку тутора  (др Александра Ђорђевић, асистент са докторатом; др Младен Пешић, асистент са докторатом; др Александра Миловановић, истраживач-сарадник; м.арх. Дуња Дедић; м.арх. Ненад Павловић). 
 • Изборног предмета Урбана оаза (ментор: др Будимир Судимац, ванредни професор; 1. година МАСА; 4. година ИАСА). 

 Изложби ће претходити сесија посвећена презентацији концепта и резултата ECOBUILT пројекта који је резултат заједничког рада партнерских институција (видети Агенду конференције): Техничког универзитета из Риге, Летоније (Riga Technical University, Latvia (beneficiary – https://www.rtu.lv/en)), Универзитета из Ђенове, Италија (University of Genoa, Italy (co-beneficiary – https://unige.it/en/)) и Универзитета у Београду, Србија (University of Belgrade, Serbia (co-beneficiary and hosting institution of the conferencehttp://www.arh.bg.ac.rs/en/?pismo=lat)). 

ECOBUILTконференција и отворена врата су завршне активности у оквиру ЕРАЗМУС + програма (ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN — Erasmus Mundus Design Measures), петнаестомесечног међународног пројектаECOBUILT – Eco-friendly Built Environment (n. 2101050081). Више информација о пројекту доступно је на следећем линку: https://ecobuilt-project.org/  

 

Организациони одбор: 

Др Ана Никезић / Др Владан Ђокић / Др Будимир Судимац / Др Јелена Ристић Трајковић / Др Александра Ђорђевић / Др Младен Пешић / Др Александра Миловановић