UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Semestralna izložba – Studio projekat M01/S05 / rukovodilac studijske celine dr Ivana Rakonjac, docent

MO1

Pozivamo sve studente, članove porodica i prijatelje naših studenata, buduće studente, kao i širu javnost, da pogledaju izložbu – rezultate rada studenata druge godine osnovnih i integrisanih akademskih studija arhitekture na predmetima iz jesenjeg semestra školske 2022/23 godine:

MASA/IASA Semestralna izložba – Studio M01/SO5 – Projekat, rukovodilac studijske celine dr Ivana Rakonjac, docent

nastavnici i saradnici u nastavi:

MODULA ARHITEKTURA

 1. arh. Borislav Petrović, profesor

dr Dušan Stojanović, asistent

 1. arh. Ivan Rašković, profesor

arh. Dezire Tilinger, istraživač pripravnik

 1. arh. Goran Vojvodić, profesor

arh. Vanja Spasenović, asistent

 1. arh. Vesna Cagić Milošević, profesor

arh. Jelena Ilić, asistent

 1. arh. Dejan Miletić, profesor

arh. Hristina Meseldžija, asistent

 1. arh. Milan Đurić, profesor

arh. Đore Bulajić, asistent

 1. dr Vladimir Milenković, v. profesor

dr Mila Mojsilović, asistent

 1. arh. Nebojša Fotirić, v. profesor

dr Bojana Jerković Babović, asistent

 1. mr Zoran Abadić, v. profesor

dr Jelena Bogosavljević, asistent

 1. dr Milan Maksimović, docent

arh. Nikola Milanović, asistent

 

MODUL URBANIZAM

 1. dr Jelena Živković, v. profesor

dr Marija Cvetković, asistent

 

MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

 1. dr Jelena Ivanović Šekularac, profesor

arh. Tijana Žišić, asistent

 1. dr Budimir Sudimac, v. profesor

arh. Aleksandra Ugrinović, asistent

 

MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO

 1. dr Jelena Milošević, docent

arh. Maša Žujović, istraživač pripravnik

 

Izložba se održava u periodu od 6-10 februara 2023. godine, u prostoru Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, na drugom spratu, u hodniku ispred sala 219-222.

Dobrodošli!