УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Извештај бр. 02-11/1-1 од 10.01.2023.г. Комисије за избор у научно звање ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Татјана Мрђеновић, дипл.инж.арх., изабере у звање  научни сарадник. Извештај Комисије налази се на веб-страници Факултета  www.arh.bg.ac.rs и доступан је јавности тридесет дана од дана објављивања овог огласа.

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник: др Татјана Мрђеновић, дипл.инж.арх.