UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

111

U okviru Circle U. alijanse otvoren je poziv za međusektorsku mobilnost, namenjen istraživačima.

Istraživači mogu aplicirati za stipendiju u maksimalnom iznosu od 2 hiljade eura. Stipendije su namenjene radu na projektima u organizacijama koje su partneri univerziteta unutar Circle U. alijanse. Stipendija uključuje putne troškove, smeštaj i dnevnice za period od okvirno mesec dana, u zavisnosti od projekta.

Više informacija i prijavni formular potražite na sajtu Circle U. alijanse.

Rok za prijave je 27. februar 2023.