УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Пројекат: Erasmus+ KA203 CREATIVE DANUBE: INNOVATIVE TEACHING FOR INCLUSIVE DEVELOPMENT IN SMALL AND MEDIUM-SIZED DANUBIAN CITIES (2019-2022). https://danubian-smcs.uauim.ro

Трећи и последњи међународни састанак Еразмус+ пројекта CREATIVE DANUBE одржан 25-26. новембра 2022. године је у Букурешту, у Румунији. Састанак су организовали руководиоци пројекта са Факултета за урбанизам Универзитета за архитектуру и урбанизам „Јон Минку“. На састанку је учествовало свих седам високошколских установа из састава пројекта. 

Главне теме састанка односиле су се на завршетак интелектуалних резултата пројекта. Представљена су два издања на основу рада на два прва интелектуална резултата, док се код трећег интелектуалног резултата се о стварању новог образовног модула за његовог крајњег исхода. Поред датих тема, пројектни партнери су размотрили утицај реализованих претходних међународних састанака у Будимпешти и Братислави и обука учења и подучавања, које су одржали универзитети из Кремса на Дунаву, Београда (у Сомбору), Беча (на даљину), Новог Сада и Букурешта (у Каларашију).

Универзитет у Београду су на трећем међународном пројектном скупу представљала три члана са Департмана за урбанизам Архитектонског факултета: проф. Александра Ђукић, ас. Јелена Марић и ас. Бранислав Антонић.

02

03

04