УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Приступно предавање

21/11/2022

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да ће се одржати јавно приступно предавање кандидата који сбира у  звање доцента за ужу научну област Архитектонске конструкције, на Департману за архитектонске технологије, у оквиру расписаног конкурса од 26. октобра 2022. године

На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду,  а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету, Комисија за оцену приступног предавања, за избор наставника у звање доцента, за ужу научну област Архитектонске конструкције, на Департману за архитектонске технологије, у саставу:

др Јелена Ивановић-Шекуларац, редовни професор Универзитет у Београду – Архитектонског факултет – председник Комисије,
др Александар Рајчић, ванредни професор  Универзитет у Београду – Архитектонског факултет –   члан Комисије и
др Миомир Васов, ванредни професор Универзитет у Нишу – Грађевинско-архитектонског факултета –  члан Комисије,

заказује извођење приступног предавања, са темом:

ПРЕГРАДНИ ЗИДОВИ У СИСТЕМУ СУВОМОНТАЖНЕ ГРАДЊЕ

Приступно предавање одржаће се дана 02. децембра2022. године, у сали 228 Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, са почетком у 16:15часова. Кандидат др Никола Мацут ће oдржати приступно предавање у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута).

Правила извођења приступног предавања утврђена су Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету.

У Београду, 21. новембра 2022. године

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

др Јелена Ивановић-Шекуларац, редовни професор

Универзитета у Београду – Архитектонског факултета