UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Poziv phd talks WHC 50 novo

Centar za istraživačku delatnost (CID) i Departman za istoriju i teoriju arhitekture i umetnosti Arhitektonskog fakulteta poziva studente doktorskih studija da se prijave i uzmu učešće na Konferenciji “Obrazovni programi – budućnost svetske kulturne i prirodne baštine – znanje, komunikacija, prezentacija“, koja će se održati u 08. i 09. decembra 2022. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.
U okviru Konferencije biće organizovan “PhD Talks WHC 50“ za studente doktorskih studija čija interesovanja i teme gravitiraju ili uključiju studije o kulturnoj baštini.

Cilj ovog poziva je da se pokrene diskusija o shvatanjima šta je to (svetska) baština, kako politike očuvanja kulturne baštine utiču na izgrađeno i neizgrađeno okruženje, na transformaciju gradova, na nasleđene istorijske urbane prostore, na materijalne i nematerijalne aspekte kulturne baštine, kao i na pitanja vrednovanja urbanih i arhitektonskih ostvarenja koja su ostavila značajne tragove tokom 20.veka. Poseban akcenat biće stavljen na uticaj funkcije kulturnog nasleđa u višedimenzionalnom povezivanju teorijskih i praktičnih znanja u transdisciplinarnim istraživanjima.
Konferencija predviđa tri tematske celine: 1. Dostignića Konvencije o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine • 50 godina trajanja; 2. Doprinos obrazovnih programa u očuvanju kulturne i prirodne baštine • modeli za unapređenje znanja; 3. Uloga Svetske kulturne i prirodne baštine suočene sa globalnim izazovima.
Drugog dana konferencije previdjen je “PhD Talks WHC 50“ u okviru tematske celine “Uloga Svetske kulturne i prirodne baštine suočene sa globalnim izazovima”

Izabrani kritičari su Tanja D Conly (Massachusetts College of Art and Design, US), Anica Draganić (Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu), Marko Nikolić (Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet), Irena Kuletin Ćulafić (Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet) i Nevena Debljović Ristić (Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet).

Pozivamo sve zainteresovane studente i kandidate da se prijave za učešće popunjavanjem prijave. Zainteresovani kandidati prijavljuju se slanjem prijave na adresu cid@arh.bg.ac.rs (Subject:PhD Talks WHC 50). Apstrakt treba da se odnosi na izbor teme istraživanja, formulisanja problemskih pitanja vazanih za kulturnu baštinu u kontekstu procesa izrade doktorske teze, uspostavljanja metodologija valorizacije arhitektonskih dela ili urbanih prostora u odnosu sa postavljenim istraživačkim pitanjima.

PROPOZICIJE ZA PRIJAVLJIVANJE I UČEŠĆE Apstrakt se šalje dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku, ne sme prelaziti 200 reči, praćen je jednom ilustracijom (optimalno jpg ili tiff, 300dpi) sa 3-5 ključnih reči. Rok za slanje apstrakta je 25. novembar 2022. godine. Učešće na Konferenciji će biti potvrđeno najkasnije do 01. decembra 2022. godine.
Po prihvatanju apstrakta, učesnici pripremaju prezentaciju za izlaganje na srpskom jeziku u trajanju od 15 minuta, koja će biti praćena diskusijom sa kritičarima i ostalim učesnicima.
Učesnici će imati priliku da objave rad u Zborniku radova sa međunarodnog naučnog skupa koji će biti publikovan tokom 2023.godine na engleskom jeziku.

 

PRIJAVA