УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Poziv phd talks WHC 50 novo

Центар за истраживачку делатност (ЦИД) и Департман за историју и теорију архитектуре и уметности Архитектонског факултета позива студенте докторских студија да се пријаве и узму учешће на Конференцији “Образовни програми – будућност светске културне и природне баштине – знање, комуникација, презентација“, која ће се одржати у 08. и 09. децембра 2022. године на Архитектонском факултету у Београду.
У оквиру Конференције биће организован “PhD Talks WHC 50“ за студенте докторских студија чија интересовања и теме гравитирају или укључију студије о културној баштини.

Циљ овог позива је да се покрене дискусија о схватањима шта је то (светска) баштина, како политике очувања културне баштине утичу на изграђено и неизграђено окружење, на трансформацију градова, на наслеђене историјске урбане просторе, на материјалне и нематеријалне аспекте културне баштине, као и на питања вредновања урбаних и архитектонских остварења која су оставила значајне трагове током 20.века. Посебан акценат биће стављен на утицај функције културног наслеђа у вишедимензионалном повезивању теоријских и практичних знања у трансдисциплинарним истраживањима.
Конференција предвиђа три тематске целине: 1. Достигнића Конвенције о заштити светске културне и природне баштине • 50 година трајања; 2. Допринос образовних програма у очувању културне и природне баштине • модели за унапређење знања; 3. Улога Светске културне и природне баштине суочене са глобалним изазовима.
Другог дана конференције превидјен је “PhD Talks WHC 50“ у оквиру тематске целине “Улога Светске културне и природне баштине суочене са глобалним изазовима”

Изабрани критичари су Tanja D Conly (Massachusetts College of Art and Design, US), Аница Драганић (Факултет техничких наука у Новом Саду), Марко Николић (Универзитет у Београду – Архитектонски факултет), Ирена Кулетин Ћулафић (Универзитет у Београду – Архитектонски факултет) и Невена Дебљовић Ристић (Универзитет у Београду – Архитектонски факултет).

Позивамо све заинтересоване студенте и кандидате да се пријаве за учешће попуњавањем пријаве. Заинтересовани кандидати пријављују се слањем пријаве на адресу cid@arh.bg.ac.rs (Subject:PhD Talks WHC 50). Апстракт треба да се односи на избор теме истраживања, формулисања проблемских питања вазаних за културну баштину у контексту процеса израде докторске тезе, успостављања методологија валоризације архитектонских дела или урбаних простора у односу са постављеним истраживачким питањима.

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ И УЧЕШЋЕ Апстракт се шаље двојезично, на српском и енглеском језику, не сме прелазити 200 речи, праћен је једном илустрацијом (оптимално jpg или tiff, 300dpi) са 3-5 кључних речи. Рок за слање апстракта је 25. новембар 2022. године. Учешће на Конференцији ће бити потврђено најкасније до 01. децембра 2022. године.
По прихватању апстракта, учесници припремају презентацију за излагање на српском језику у трајању од 15 минута, која ће бити праћена дискусијом са критичарима и осталим учесницима.
Учесници ће имати прилику да објаве рад у Зборнику радова са међународног научног скупа који ће бити публикован током 2023.године на енглеском језику.

 

ПРИЈАВА