УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Workshopr October

Када: 26-27. Октобар, 2022
Где: Online /// Microsoft Teams Platform
Линк за регистрацију: https://forms.office.com/r/a22838WJ2E
Језик: Енглески

ECOBUILT радионица је тренинг активност у оквиру ЕРАСМУС + програма (ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN — Erasmus Mundus Design Measures), петнаестомесечног међународног пројекта ECOBUILT – Eco-friendly Built Environment (n. 2101050081). Пројекат је резултат заједничког рада партнерских институција: Техничког универзитета из Риге, Летоније (Riga Technical University, Latvia (beneficiary – https://www.rtu.lv/en)), Универзитета из Ђенове, Италија (University of Genoa, Italy (co-beneficiary – https://unige.it/en/)) и Универзитета у Београду, Србија (University of Belgrade, Serbia (co-beneficiary and hosting institution of the workshop – www.bg.ac.rs/en/)).

О ECOBUILT Радионици

ECOBUILT Радионица Teaching Eco-friendly Architecture има за циљ да окупи наставнике и истраживаче који ће поделити најбоље наставне праксе кроз презентације актуелних приступа и виртуелни округли сто. Циљ ECOBUILT Радионице је да идентификује нове праксе и вештине учења и подучавања, као и нове приступе високом образовању у области еколошки прихватљивог изграђеног окружења кроз четири изазова: зелена архитектура, урбани дизајн, пејзажни дизајн и ресторативни дизајн.

Агенди можете приступити на следећем линку:

АГЕНДА

Регистрација

Учешће је бесплатно, регистрација је обавезна посредством следећег линка: https://forms.office.com/r/a22838WJ2E

Рок за регистрацију: до 25. Октобра 2022. године

За сва питања у вези са организацијом радионице, као и везано за регистрацију и садржај радионице, или уопште ECOBUILT  пројекат контактирајте UB ECOBUILT  тим: ecoarch@arh.bg.ac.rs

Приступни линк – дан 1:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIxMWJmZTUtNDQzZC00OTQ2LTg2MWUtYzMzNTExNDI5M2E5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221de14c60-faaa-415a-aba3-db51b6ca09f1%22%2c%22Oid%22%3a%2210970be7-9a20-4fbb-8503-e1b9846dbb4f%22%7d

Приступни линк – дан 2: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWI2M2E5NmEtMGIwNC00MTZhLWFmMmUtZjJmM2M5YTU5M2I2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221de14c60-faaa-415a-aba3-db51b6ca09f1%22%2c%22Oid%22%3a%2210970be7-9a20-4fbb-8503-e1b9846dbb4f%22%7d

Организациони тим АФ:

Др Ана Никезић / Др Будимир Судимац / Др Јелена Ристић Трајковић / Др Александра Ђорђевић / Др Младен Пешић / Др Александра Миловановић

Logo-partneri