УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

GODISNJAK baner_izdanje 2_202122

Годишњак студентских радова УБ-АФ (Student yearbook UB-AF) је резултат вишегодишње активности развијане на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету и настао је са намером да буде један од канала дисеминације и промоције резултата наставног процеса на студијским програмима основног и мастер нивоа. Годишњак је публикација прегледног карактера која на систематизован начин пружа увид у теме, приступе и одговоре на семестралне задатке. Тежња је да се Годишњак приређује на годишњем нивоу архивирањем и презентацијом испитних елабората студената како на предметима типа студио пројекат, тако и осталим предметима чија се методологија заснива на пројектној настави.  

У наставку се налази преглед бројева другог издања Годишњака: 

 

издање 2  школска година 2021/2022  семестар / година студија / студијски програм  линк за приступ 
Број 1  АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ  (јесењи сем I ОАСА и ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2021-2022_yearbook_ub-af_2-1_ap
Број 2  ПРОСТОР И ОБЛИК  (пролећни сем. I ОАСА и I ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2021-2022_yearbook_ub-af_2-2_pio
Број 3  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА: Пројекат зидане зграде  (пролећни сем. I ОАСА и I ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2021-2022_yearbook_ub-af_2-3_sintak
Број 4  СТУДИО ПРОЈЕКАТ С01а  (јесењи сем. II ОАСА и II ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2021-2022_yearbook_ub-af_2-4_s01a
Број 5  СТУДИО ПРОЈЕКАТ С01б  (јесењи сем. II ОАСАи II ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2021-2022_yearbook_ub-af_2-5_s01b
Број 6  СТУДИО ПРОЈЕКАТ С02а  (јесењи сем. II ОАСА) https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2021-2022_yearbook_ub-af_2-6_s02a
Број 7  СТУДИО ПРОЈЕКАТ С02а  (јесењи сем. II ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2021-2022_yearbook_ub-af_2-7_s02a
Број 8  СТУДИО ПРОЈЕКАТ С03а  (јесењи сем. III ОАСА III ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2021-2022_yearbook_ub-af_2-8_s03a
Број 9  СТУДИО ПРОЈЕКАТ С03б  (јесењи сем. III ОАСА III ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2021-2022_yearbook_ub-af_2-9_s03b
Број 10  СТУДИО ПРОЈЕКАТ С04  (пролећни сем. III ОАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2021-2022_yearbook_ub-af_2-10_s04
Број 11  СТУДИО ПРОЈЕКАТ С04а  (пролећни сем. ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2021-2022_yearbook_ub-af_2-11_s04a4
Број 12  СТУДИО ПРОЈЕКАТ С04б  (пролећни сем. ИАСА) https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2021-2022_yearbook_ub-af_2-12_s04b
Број 13  КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ  (пролећни сем. ОАСА и ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2021-2022_yearbook_ub-af_2-13_ks
Број 14  СТУДИО ПРОЈЕКАТ М01/С05А  (јесењи сем. I МАС(А/УИ/УА) и IV ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2021-2022_yearbook_ub-af_2-14_m01-s05
Број 15  СТУДИО ПРОЈЕКАТ М02/С06У  (пролећни сем. I МАС(А/УИ/УА) и IV ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2021-2022_yearbook_ub-af_2-15_m02-s06
Број 16  СТУДИО ПРОЈЕКАТ М03/С07А  (јесењи сем. I МАС(А/УИ/УА) и IV ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2021-2022_yearbook_ub-af_2-16_m03-s07
Број 17  МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД  (пролећни сем. I МАС(А/УИ/УА) и IV ИАСА)  https://issuu.com/redakcijaaf/docs/2021-2022_yearbook_ub-af_2-17_mzr

ИМПРЕСУМ

 

НАСЛОВ: 
ГОДИШЊАК СТУДЕНТСКИХ РАДОВА УБ–АФ 

УРЕДНИК:
Ивана Ракоњац 

УРЕДНИЧКИ ОДБОР:
Небојша Фотирић, Ана Никезић, Ксенија Лаловић 

 

РЕДАКЦИЈА: 

Радна групе за унапређење квалитета репрезентације и промоције Универзитета у БеоградуАрхитектонског факултета: Павле Стаменовић, Ивана Ракоњац, Александра Ђорђевић, Ана Зорић, Александра Миловановић, Вања Спасеновић, Бошко Дробњак, Јелена Богосављевић, Никола Мацут, Данира Совиљ, Дејан Тодоровић, Снежана Златковић, Сава Кнежевић, Aлександра Јовић 

 

ИЗДАВАЧ: 

Универзитет у БеоградуАрхитектонски факултет, за издавача Владимир Лојаница 

 

ГОДИНА И МЕСТО ИЗДАЊА: 

2022, Београд 

 

© Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

Сав материјал приређен у Годишњаку публикован је у изворном облику достављеном од аутора пројеката. Описи предмета објављени су у складу са садржајем који је наведен у курикулумима предмета. 

Годишњака садржи информације о општој структури студијских програма УБ–АФ и резултатима наставног процеса. Објављене информације су у складу са актуелном структуром програма. УБ–АФ задржава право на измену структуре програма и резултата наставног процеса, као и ресурса који представљају њихову подршку.