УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

AF - prijemni ispit - baner - WEB PRIJAVE

Студенти других високошколских установа, који се уписују без пријемног испита у школску 2022/2023. годину на Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, рангирају се до уписне квоте од 22 слободна места за упис на другу годину студијског програма основних акадмеких студија – Архитектура, односно до уписне квоте од 5 слободних места за упис на другу години студијског програма интегрисаних академских студија – Архитектура према следећим мерилима:

a. Подударност студијских програма – број признатих ЕСПБ бодова

b. Оствареног успеха – остварена оцена на признатом премету,

а према фомули за упис на више године стдуија која се примањује на Универзитету, и то:

Screenshot 2022-09-22 at 09.25.25

где N представља број година студирања од тренутка уписа, док сума обухвата све признате предмете које је студент положио.

Продужава се рок за допуну документације до 27.09.2022. године до 12,00 сати.

 

Одлука