UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

AF - prijemni ispit - baner - PRIJEMNI MAS

!!! ZAMENJEN SPISAK MAS ARHITEKTURA !!!

Po isteku vremena predviđenog za žalbe, urađene su sve korekcije na koje nam je ukazano.
Objavljuje se nova lista prijavljenih kandidata sa svim korekcijama.

Spiskovi prijavljenih kandidata na Master akademske studije

Arhitektura

Arhitektura NOVO!!!

Integralni urbanizam 

Unutrašnja arhitektura


Napomena za kandidate:

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – ARHITEKTURA

PRIJEMNI ISPIT

SREDA, 21. SEPTEMBAR 2022., U 11 SATI NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA

PREDAJA MOTIVACIONOG PISMA I PORTFOLIJA

SREDA, 21. SEPTEMBAR 2022., U 14 SATI,  U KABINETU 301a