УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

20/09/2022

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

УлБулевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се  Реферат бр. 02-11/1-28 од 14.09.2022.г. и Сажетак реферата бр. 02-11/1-28.1 од 12.09.2022.г. Комисије  за избор наставника за ужу уметничку област:  Ликовне уметности стављају на увид јавности. Комисија предлаже да се др ум. Иван Шулетић, дипл.сликар, изабере у звање доцента, на Департману за архитектуру,  за наведену област. Реферат бр. 02-11/1-28 од  14.09.2022.г. и Сажетак реферата бр. 02-11/1-28.1 од 14.09.2022.г. налазе се на веб-страници Факултета  www.arh.bg.ac.rs и доступни су  јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање доцента: др ум. Иван Шулетић, дипл.сликар

Сажетак Комисијe за избор у звање доцента: др ум. Иван Шулетић, дипл.сликар