УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор у истраживачко и научно звање

16/07/2022

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Извештај бр. 02-11/1-20 од 14.07.2022.г. Комисије за избор у истраживачко звање ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се Тамара Поповић, маст.инж.арх., изабере у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије налази се на веб-страници Факултета  www.arh.bg.ac.rs и доступан је јавности тридесет дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање истраживач сарадник: Тамара Поповић, маст.инж.арх.