УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Девет павиљона: Изложба студената Архитектонског факултета Универзитета у Београду Мастер академске студије архитектуре – завршни рад

KOLARAC UVODNI PLAKAT

Изложба студената Архитектонског факултета Универзитета у Београду 

Мастер академске студије архитектуре – завршни рад 

Галерија Задужбине Илије М. Коларца, Студентски трг бр. 5 

 Свечано отварање: 16. јул у 19 часова. 

Девет павиљона 

Архитектонски идентитети и њихова пројекција и интерпретација може се посматрати као вишеслојна и вишезначна појава. Главни циљ задатка Девет павиљона је сагледавање и употреба архитектонско урбанистичког пројектовања у ширем контексту проблематике савремене архитектонске праксе. Додатни циљ је истраживање односа архитектонског пројектовања и теорије (јапанског) идентитета, док се у овом пројектном задатку, у ужем смислу, ствара универзално препознатљив архитектонски производ. Проблематизовање архитектонских идентитета има за циљ проналажење савременог еквивалента за представљање идентитета у ширем смислу.

Приступ је заснован на (пре)испитивању односа које ствара новопројектована архитектонска интерпретација, у односу на оквир њених просторних и програмских оквира. Импликације оваквог приступа превазилазе чисту појавност архитектонске форме, истичући у први план пројектантски поступак као начин реализације идеје о објекту архитектуре уз ослањање на идентитет средине из које потиче. Задатак Девет павиљона је део целогодишњег пројекта којим се обележава 140 година пријатељских односа између Србије и Јапана (1882-2022), окупљајући стручњаке из обе земље, вршећи промоцију културе и добросуседских односа.