УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

prijemni baner ljub

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Након примљеног мејла кандидата (редни број пријаве 410) на Пријемном испиту за упис у прву годину ОАСА и ИАСА у школској 2022/2023. години, Комисија за спровођење уписа је извршила контролу Прелиминарне ранг листе објављене на сајту Факултета у среду 29. јуна у 22 сата.

Комисија је утврдила да је услед техничке грешке при преносу података из програма за бележење одговора кандидата за даљу обраду дошло до померања редоследа одговора за једног  кандидата што је проузроковало померање одговора за 10 кандидата.

Комисија је извршила нову детаљну проверу свих података и извршила корекције Прелиминарне ранг листе.

Након наведеног Комисија за спровођење уписа објављује исправљену Прелиминарну ранг листу.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ОАСА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ АРХИТЕКТУРА 2022 ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ИАСА – ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ АРХИТЕКТУРА 2022 ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА – АФИРМАТИВНЕ ГРУПЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 2022 ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА – АФИРМАТИВНЕ ГРУПЕ РОМСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА 2022 Списак кандидата по редном броју пријаве са групом, одговорима и освојеним поенима

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ОАСА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ АРХИТЕКТУРА 2022

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ИАСА – ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ АРХИТЕКТУРА 2022

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА – АФИРМАТИВНЕ ГРУПЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 2022

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА – АФИРМАТИВНЕ ГРУПЕ РОМСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА 2022

Списак кандидата по редном броју пријаве са групом, одговорима и освојеним поенима

 

  • Кандидати имају право да у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, поднесу жалбу Комисији, на адресу е-поште prijemniaf@arh.bg.ac.rs, на ОБРАЗЦУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБИ. Образац морају одштампати, попунити, потписати, скенирати и послати на адресу е-поште prijemniaf@arh.bg.ac.rs.
  • Кандидати који су поднели жалбу имају право да, ИСКЉУЧИВО ЛИЧНО, изврше УВИД У РАД. Увид у рад ће бити извршен у амфитеатру Архитектонског факултета, у складу са терминским планом.
  • Комисија ће одлучивати о жалби Кандидата, о чему ће донети одговарајуће решење које ће бити истакнуто на огласној табли и интернет страници Факултета, у складу са терминским планом.
  • Кандидати, чије су жалбе одбијене у првостепеном поступку, имају право да у другостепеном поступку уложе жалбу Декану Факултета у року од 24 часа од истека рока за доношење решења Комисије, на адресу е-поште prijemniaf@arh.bg.ac.rs, на обрасцу који ће бити објављен на интернет страници факултета. Право жалбе Декану имају ИСКЉУЧИВО КАНДИДАТИ који су се жалили у првом степену. Образац морају одштампати, попунити, потписати, скенирати и послати на адресу е-поште prijemniaf@arh.bg.ac.rs у складу са терминским планом.
  • Декан доноси коначну одлуку која се објављује на огласној табли и интернет страници Факултета, у складу са терминским планом.

Коначна ранг листа се објављује на огласној табли, интернет страници Факултета и на интернет страници Универзитета. Универзитетска коначна ранг листа је основ за упис Кандидата

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБИ