УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Приступно предавање

21/06/2022

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да ће се одржати јавно приступно предавање кандидата који сe бира у звање доцента за ужу научну област Архитектонско конструктерство и констуктивни системи, на Департману за архитектонске технологије, у оквиру расписаног конкурса од 11. маја 2022. године

На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду, а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету, Комисија за оцену приступног предавања, за избор наставника у звање доцента, за ужу научну област Архитектонско конструктерство и конструктивни системи, на Департману за архитектонске технологије, у саставу:

– др Ненад Шекуларац, редовни професор Универзитет у Београду – Архитектонског факултет – председник Комисије,

– др Јефто Терзовић, доцент Универзитет у Београду – Архитектонског факултет – члан Комисије и

– др Снежана Машовић, ванредни професор Универзитет у Београду – Грађевинског факултета – члан Комисије

заказује извођење приступног предавања, са темом:

ВИДЉИВ БЕТОН У АРХИТЕКТОНСКОЈ ПРАКСИ

Приступно предавање одржаће се дана 21. јуна 2022. године, у сали 200 Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, са почетком у 12,00 часова. Кандидат др Ружа Окрајнов Бајић ће oдржати приступно предавање у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута).

Правила извођења приступног предавања утврђена су Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету.

У Београду, 13. јуна 2022. године