УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

ЈАВНИ, АНКЕТНИ, СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗГРАДА ГЕНЕРАЛШТАБА (ДСНО) У НЕМАЊИНОЈ УЛИЦИ У БЕОГРАДУ

Konkurs Generalstab - baner 1920x650

ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ КОНКУРСА

Низом догађаја и активности у организацији Архитектонског факултета и Српске академије наука и уметности, ове године ће се обележити 125. година од рођења архитекте Николе Добровића, професора Архитектонског факултета – Универзитета у Београду, редовног члана Српске академије наука и уметност и једне од најзначајнијих фигура српске и југословенске архитектуре.

Архитекта Никола Добровић, као један од зачетника модернизма на овим просторима, оставио је дубок траг на архитектонско стваралаштво у нашој средини, приближивши нас токовима који су тих година били актуелни на светској архитектонској сцени. Његов изузетно богат архитектонски опус који се перманентно и детаљно проучава,  указује на веома сложену и дисперзну праксу која је у извесним аспектима још увек несагледива.

Победа на конкурсу из 1953. године, за зграду Државног секретаријата за послове народне одбране – ДСЗПНО, скраћено ДСНО, а данас познате под називом Генералштаб, донела му је и извођење овог пројекта, јединог изведеног у Београду. Овај комплекс се сматра његовим најзначајнијим пројектантским делом, али и једним од најбољих објеката изведених у XX веку на овим просторима.

О згради Генералштаба из услова за заштиту споменика културе:

„Споменик културе саграђен је 1956-1965. године, према пројекту једног од највећих представника југословенског модерног покрета у архитектури Николе Добровића. Чини га комплекс зграда Генералштаба Војске Србије и Црне Горе и Министарства одбране.

Комплекс карактеришу два монументална, степенасто завршена тракта који се каскадно спуштају ка Немањиној улици, креирајући на тај начин урбани симбол градске капије. Трактови су постављени паралелно са Улицом кнеза Милоша и повучени су са регулационе линије, тако да им се прилази кроз два доминантна портика. Осим експресивних каскадних форми, фасаде одликује примена контрастних материјала – робусног, буњастог камена из Косјерића, мрко-црвене боје, на који су налегле беле, углађене мермерне плоче са острва Брача. Убедљив визуелни мотив представљају прозорске траке на фасадама, обликоване у духу позног модернизма. Мотив куле, постављене као визуелни акценат на завршетку једног тракта (Б), такође доминира целокупном силуетом комплекса.

Споменик културе је једино и најкомплексније остварење уваженог модернисте Николе Добровића који заузима посебно место у српској и широј југословенској архитектури. Како својим експресивним формама, тако и урбанистичком диспозицијом и снагом целокупног ансамбла, постављеног на раскршћу најпрометнијих градских саобраћајница, овај архитектонски комплекс постао је једна од најмаркантнијих урбаних слика Београда.“

С тим у вези, повод за расписивање овог конкурса се ослања на садашње стање зграде Генералштаба (изворно зграде ДСНО) након што је бомбардована у два наврата од стране снага НАТО пакта 1999. године и након рушења сегмената објекта из безбедносних разлога, а све имајући у виду  иницијативу за реконструкцију комплекса, након његовог проглашења за заштићено културно добро 2005. године.

Предмет конкурса је израда анкетног програмско просторног решења реконструкције Генералштаба у Немањиној улици у Београду.

Обухват конкурса конципиран је са фокусом на зграду А чија је реконструкција главна тема конкурса док се подразумева сагледавање и приказ целине комплекса Генералштаба као просторно-архитектонске целине.

Циљ конкурса је афирмација вредности архитектуре објекта Генералштаба и скретање пажње шире јавности на значај очувања овог културног добра, док сама иницијатива произилази из жеље расписивача да се ангажовањем студената прикупе што креативнији и иновативнији приступи у промишљању овог, захтевног, специфичног, и за нашу архитектонску културу јединственог архитектонско-урбанистичког проблема.

Циљ је такође и да се студенти кроз ову ван-наставну активност усмере ка методама самосталног истраживања сложених архитектонских тема: приступа реконструкцији културне баштине, симболичким вредностима архитектонског дела, значају колективног памћења и сл., као и да на основу својих истраживања конципирају аргументоване и утемељене концепте програмско – просторних интервенција.

Иновативност и слобода својствени студентском-академском промишљању задате теме имају потенцијал да изнедре нове импулсе за аргументовани стручни дијалог и отворе плодне дискусије о реалном усмерењу и прихватљивим приступима теми реконструкције концепта Генералштаба.

Конкурс који се спроводи је по врсти: отворен, према категорији учесника: студентски, према задатку: идејни и анкетни, по облику: двостепени и према начину предаје: јавни.

Први степен конкурса: анкетно програмско-просторно решење реконструкције зграде Генералштаба, мора бити достављено на начин и у форми који је детаљније објашњен у делу 3. Правила конкурса. Жири ће изабрати до десет предлога из првог степена конкурса и позвати њихове тимове у други степен конкурса.

Други степен конкурса се односи на разраду изабраних концепата реконструкције из првог степена конкурса до нивоа идејног решења.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају студенти III године Основних и Интегрисаних студија као и студенти Мастер и Докторских студија Архитектонског факултета, Универзитета у Београду. Један тим може учествовати на овом конкурсу само са једним предлогом. Једно лице може учествовати на овом конкурсу само у једном тиму, а максималан број чланова у тиму је три.

УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА

Сваки учесник конкурса који је преузео конкурсну документацију и до назначеног рока извршио пријаву свог ауторског тима, стиче право учешћа на конкурсу. Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса. Рапис конкурса садржи и назнаку да ће сви радови који испуњавају услове конкурса бити публиковани у каталогу конкурса и да ће у односу на коначни пласман бити адекватно приказани на јавној изложби.

САДРЖАЈ КОНКУРСНОГ ЕЛАБОРАТА

Први круг конкурса

Задатак првог круга конкурса је да се на основу инпута и информација прикупљених у оквиру тематских предавања која су преређена у оквиру овогодишњег програма обележавања јубилеја, као и самосталног истраживања теме, понуди јасна аргументација и концептуални предлог пренамене зграде А и да се у складу са новом функцијом понуди адекватан концепт просторно архитектонске интервенције.

Садржај елабората првог круга :

– Образоложење концепта пренамене (нове функције објекта) – аналитички део приказан у форми текста, дијаграма и погодних илустрација

– Дијаграми функције – зонирања садржаја (аксонометриски приказ)

– Дијаграми генезе форме (однос старо и ново), дијаграми кретања, просторно визуелних релација и сл.

– Основа приземља и једне карактеристичне етаже Р= 1:250

– Пресек Р= 1:250

– Два 3д приказа

Сви графички прилози првог круга конкурса се достављају у дигиталном облику на максимално 7 (седам) листова А3 формата, у једном PDF фајлу који није већи од 10MB  или је послат путем линка за преузимање (у том случају да није већи од 30MB). На свих седам листова А3 формата мора бити наведен састав ауторског тима (име, презиме и број индекса сваког члана тима).

Други круг конкурса

За разраду у другом кругу конкурса селектује се до 12 радова. Овај део рада на пројекту подразумева разраду концепта интервенције до нивоа идејног решења, а на основу коментара и смерница добијених од жирија конкурса – концепти се унапређују и улазе у разраду према сугестијама. Разрада може да се односи подједнако и на предлог програма објекта и на просторно – архитектонске одлуке.

У другој фази конкурса студенти ће добити конкретне смернице везане за обликовање и форматирање прилога, имајући у виду да ће се сегмент елабората штампати и излагати у оквиру Београдске Интернационалне Недеље Архитектуре. Елаборати другог круга конкурса се достављају у дигиталном облику, након чега Архитектонски Факултет – Универзитет у Београду преузима обавезу штампања плаката за јавну изложбу.

Техничко обликована обрада конкурсног елабората према наведеном опису, захтеву и димензији је обавезан садржај конкурсног рада. Сви наведени елементи и прилози конкурсног елабората, текстуални и графички прилози наведеног садржаја, представљају обавезне делове конкурсног рада. Радови који не садрже горе наведене елементе и прилоге неће бити разматрани.

КОНКУРСНИ РОКОВИ

 

 • РОК ЗА ПРИЈАВУ ЈЕ ПРОДУЖЕН ДО 01.04.2022.!
 • Пријављивање студената за учешће на конкурсу од 08.03. до 25.03.2022. Пријаве аутора или ауторских тимова се шаљу на email адресу konkurs.generalstab@arh.bg.ac.rs 
 • Почетак конкурсног рока првог степена конкурса:08.03.2022. 
 • Рок за постављање питања првог степена конкурса:21.03.2022. Питања слати на email адресу konkurs.generalstab@arh.bg.ac.rs 
 • РОК ЗА ПРЕДАЈУ КОНКУРСНИХ РАДОВА ПРВОГ СТЕПЕНА КОНКУРСА ПРОДУЖЕН ЈЕ ДО ПЕТКА 08.04.2022 У 23.59 ЧАСОВА!!!
 • Рок за предају конкурсних радова првог степена конкурса:06.04.2022. до 23:59 часова на email адресу konkurs.generalstab@arh.bg.ac.rs 
 • Објава резултата првог степена конкурса: 12.04.2022. Резултати првог степена конкурса ће бити објављени на интернет страници Архитектонског факултета www.arh.bg.ac.rs 
 • Почетак конкурсног рока другог степена конкурса:13.04.2022. 
 • Рок за постављање питања другог степена конкурса:20.04.2022. Питања слати на email адресу konkurs.generalstab@arh.bg.ac.rs 
 • Рок за предају конкурсних радова другог степена конкурса:13.05.2022. до 23:59 часова на email адресу konkurs.generalstab@arh.bg.ac.rs 
 • Објава коначних резултата конкурса:17.05.2022. Резултати другог степена конкурса ће бити објављени на интернет страници Архитектонског факултета www.arh.bg.ac.rs 
 • Рок за припрему материјала за излагање награђених конкурсних радова у оквиру манифестацијеНедеље архитектуре“ у организацији БИНАе:20.05.2022. до 23:59 часова 

ВРСТА НАГРАДЕ И ПОСТКОНКУРСНЕ АКТИВНОСТИ

Сви студенти који самостално или у саставу ауторских тимова предају рад израђен у складу са пропозицијама конкурса, биће награђени са 2 ЕСП бода за ван-наставне активности с обзиром да је реч о активности важној за академску и ширу заједницу. Учесници другог круга конкурса чији радови буду награђени или похваљени добиће укупно 3 ЕСП бода за учешће на конкурсу.

Након другог круга конкурса биће проглашене награде и похвале, и то: Прва, Друга и Трећа награда и до три Похвале.

Резултати конкурса биће вишеструко јавно промовисани – сви радови који испуњавају пропозиције конкурса биће презенотавни на јавној архитектонској изложби у овиру манифестације Београдска интернационална недеља архитектуре – БИНА 2022, а награђени, откупљени и остали радови предати у другом кругу конкурса добиће додатни простор за детаљно представљање. Као и сам конкурс, изложба ће се реализовати у сарадњи са Српском академијом наука и уметности и биће постављена у за ту прилику формираној уличној галерији испред објекта САНУ у Кнез Михајиловој улици у Београду. Сви приспели радови биће публиковани у каталогу конкурса који ће такође бити део материјала изложбе.

Награђени и похваљени радови биће детаљно презентовани и у каталогу конкурса, а свим осталим радовима ће такође бити посвећен простор у оквиру ове публикације.

САСТАВ ЖИРИЈА

Чланови жирија:

академик проф. Бранислав Митровић, архитекта, представник САНУ,

проф. арх. Владимир Лојаница, Декан АФ-УБ

др Марина Павловић, виши конзерватор, Завод за заштиту споменика културе града Београда

др Јелена Ивановић Војводић, архитекта, представник БИНА-е,

мр Бојан Ковачевић, архитекта, представник Организационог одбора САНУ за обележавање 125. година од рођења Николе Добровића,

проф. арх. Иван Рашковић, представник АФ-УБ

доц. др Гроздана Шишовић, представник АФ-УБ

секретар конкурса:

др Маја Драгишић, архитекта, доцент АФ-УБ

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација са програмом и свим прилозима, преузима се бесплатно са интернет странице Архитектонског факултета www.arh.bg.ac.rs.