УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор у истраживачко и научно звање

28/12/2021

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Извештај бр. 02-11/1-3 од 28.12.2021.г. Комисије за избор у научно звање ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Данијела Савкић, маст.инж.арх., изабере у звање научни сарадник. 

Извештај Комисије налази се на веб-страници Факултета  www.arh.bg.ac.rs и доступан је јавности тридесет дана од дана објављивања овог огласа.

Извештај Комисије за избор у звање научни сарадник – др Данијела Савкић, маст.инж.арх.