УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

kg 1

Град Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет и Архитектонски факултет Универзитета у Београду, заједнички су организовали већи број активности у оквиру пројекта  „АРСЕНАЛ – ИНДУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ’’, које чине:

  • СТУДЕНТСКА КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА „АКЦЕЛЕРАТОР-КРАГУЈЕВАЦ’’, 5.2021.године у згради Ректората у Крагујевцу;
  • ПАНЕЛ „АРСЕНАЛ-ИНДУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ“, 20.5.2021. године у Cвечаној сали Ректората у Крагујевцу;
  • ИЗЛОЖБА студентских радова и СТРУЧНИ ПАНЕЛ: РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА НА ПРОЈЕКТУ „АРСЕНАЛ –ИНДУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ’’, 9.11.2021. године у Универзитетској галерији у Крагујевцу.

Заједничка иницијатива обухватала је израду предлога иновативних архитектонских идеја и урбаних акција на локацији Војно техничког завода и територији Крагујевца,  организацију и модерацију стручног панела, изложбу завршних радова. Координатори пројекта су ван. проф др Јелена Атанасијевић са ФИЛУМ из Крагујевца и доц.др Ратка Чолић са Архитектонског факултета из Београда. Сарадња је остварена са генерацијом студената школске 2020/21 године у процесу израде:

– пројеката на предметима Урбани дизајн и Ентеријер кроз ликовну транспозицију на Основним академским студијама Одсека за примењену и ликовну уметнoст Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (руководилац пројекта ван.проф. др Јелена В. Атанасијевић у сарадњи са проф. мр Сањом Дрвеницом и проф. др ум. Иваном Павловић – ментори на пројекту).

– мастер теза и пројеката студената мастер академских студија Архитектура на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (руководилац мастер студија редовни професор Иван Рашковић, асистент др Милош Костић);

– иновативних урбаних акција студената прве године мастер академских студија Архитектура и Интегрисаних студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, на предмету Стратегија интегралног урбаног развоја (руководилац предмета др Ратка Чолић, доцент, асистент Јована Бугарски, МА);

У циљу бољег разумевања, кроз критичку рефлексију и проверу предлога, те прикупљање различитих идеја, размену знања и стимулисање иновативног размишљања, организована су предавања и заједничке радионице са локалним стручњацима и представницима праксе: главним градским архитектом Иваном Радуловићем, представницима из ЈП Урбанизам (мр Драган Јевтовић, Мирјана Ћирић), из Регионалног завода за заштиту споменика културе из Крагујевца (Мирјана Андрић), из ЕкоЛогикаУрбо (Евица Рајић), арх. Душан Соковић из Крагујевца, и уз подршку помоћника градоначелника господина Бориса Ковачевића.

Унапређене предлоге студенти су заједнички изложили на великој „ЗАСТАВИ КРАГУЈЕВЦА’’ 20.5.2021. у свечаној сали Ректората Универзитета у Крагујевцу, где је одржан панел „АРСЕНАЛ-ИНДУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ”. Представници града Крагујевца су препознали допринос рефлексивне улоге академске заједнице и свежине студентских радова, који кроз различите просторне димензије обухватају:

  1. Иновативне урбане акције – интегралне урбане пројекте, на теме „Стазе уметности – ЕКГ (укључивање у ERIH европску мрежу индустријског наслеђа)’’, „Креактивирање (укључивање у UNESCO мрежу креативних градова)’’, „Социјална инклузија (дечији центар у обданишту ВТЗ)’’, „Каријерно саветовање’’, „Мрежа јавних простора’’, „Зелени урбани џепови’’, „Удахни Крагујевац’’ (Breathing Web), „Град прилагођен младима” (Youth friendly city);
  2. Иновативне архитектонске идеје на макро и микро плану, на теме „Метаморфоза’’, „Индустрија одбране’’, „Пилот Немо’’, „Технолошка реинкарнација’’, „Театар није мртав’’, У тежишту индустрије’’, „Архив народа’’, „Енергана будућности’’, „Генерисани пејзаж’’; као и
  • Пројекте урбанистичко партерног решења, редизајн ентеријера и опреме, и идејна решења комада намештаја за „Арсенал’’.

Сви заједно доприносе препознавању и промоцији високо-квалитетних амбијенталних-културних-урбанистичких целина, брендирању града Крагујевца као носиоца иновација, бриге о унапређењу квалитета живота његових грађана, и стратешки значајног и атрактивног за улагања, позиционираног у Србији и на међународном плану.

И на крају, како смо дошли до ових предлога? Различити програми оба факултета имају за циљ да обезбеде образовање и квалификације за професионални профил архитеката, урбаниста и дизајнера у складу са новим потребама друштва постсоцијалистичке транзиције у Србији и сродним програмима водећих европских универзитета. Опредељење је стварање флексибилне платформе за укључивање професионалних искустава из различитих дисциплина и домена у наставни процес, укључујући различите академске институције. Фокус рада је на стварним проблемима и недовољно препознатим потенцијалима одрживог развоја, практично-оријентисаном учењу, колаборативном приступу, раду у интердисциплинарним и трансдисциплинарним окружењима и бољем разумевању примене како традиционалних, тако и нових инструмената планирања, пројектовања и дизајна. Успостављени оквир за образовање ствара сложен и изазован полигон за примену и тестирање иновативних приступа образовању, који се временом прилагођава и допуњава. Резултати оваквог приступа, приказани на овој изложби, упечатљиви су и аутентични.

kg 2

kg 3

kg 4