UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Gostujuće predavanje: Projektovanje u skladu sa klimatskim promenama, arhitektonski pristup – dr Emanuele Naboni

Belgrade_cover
Fotografija: Tiago Vasconcelos

 

Dr Emanuele Naboni

Predavanje će se održati u četvrtak 4.11.2021. godine u 14 sati u Amfiteatru, na predmetu Prostor i zdravlje: Ekološki, kulturološki i psihološki uticaji, u okviru izborne grupe predmeta Održivost.

ZOOM link:  https://zoom.us/j/93660148129?pwd=YlNKQ056TTN4NjlBVlk4M1pkZnl5Zz09

S obzirom na brz tempo klimatskih promena, degradaciju ekosistema i uticaje na zdravlje ljudi, planeri i arhitekte su zaduženi za razvoj regenerativnih gradova i zgrada koje će preokrenuti takve procese. Ovo predavanje se fokusira na hiperspecifične klimatske promene i predlaže desetostepeni pristup, od urbane razmene do ličnih arhitektonskih sredstava delovanja.

Buduće promene temperatura se proučavaju kao resurs za stvaranje mogućnosti za biodiverzitet, dekarbonizaciju i zdravlje, dalje katalizovane arhitektonskim stvaralaštvom.

 

Biografija:

Dr Emanuele Naboni je vanredni profesor na Univerzitetu u Parmi i predavač na Kraljevskoj danskoj akademiji u Kopenhagenu.

Emanuele je bio gostujući profesor na ETH Future Cities Lab u Singapuru, EPFL Lozana, Jugoistočnom univerzitetu u Nandžingu, Arhitektonskom udruženju u Londonu, Univerzitetu Kalifornije Berkli. Pored toga, bio je gostujući predavač na Tehničkom univerzitetu Delfi, Tehničkom Univerzitetu u Minhenu, Univerzitetu Kalifornije Berkli, Univerzitetu Aalto, Nacionalnom univerzitetu u Singapuru, Univerzitetu u Notingemu, Arup World Research-u i spoljni je recenzent na EPFL-u, Bartletu i IAAC-u.

Profesor Naboni je nekoliko godina bio glavni dizajner u „Performance Design Studio“ Skidmore, Owings and Merrill LLP (SOM) u San Francisku i postdoktorski istraživač u Nacionalnoj laboratoriji Lawrence Berkeley, na Univerzitetu Kalifornije Berkli. Sarađivao je na projektnim osnovama sa BIG-om, Arupom, Kengo Kumom, Vilijamom Mekdonouom, Autodeskom, NASA-om.

Osvojio je nekoliko međunarodnih konkursa za dizajn i nagrade za nastavu održivog dizajna. Učestvovao je u nekoliko EU projekata i objavio je više od 80 naučnih publikacija i monografija za Tejlor i Frensis, Ribu i Detalje.