UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Školska 2021-2022.godina

Jesenji semestar

 

Prva kolokvijumska nedelja u JESENJEM SEMESTRU održaće se 6. nedelje u semestru za studente prve godine OASA i IASA, a 7. nedelje za sve ostale godine OASA, IASA i MASA.

 

Tokom trajanja prve kolokvijumske nedelje NIJE DOZVOLJENO ODRŽAVANJE NASTAVE KAO NI KONSULTACIJA (osim na izričit zahtev studenata).

 

Usled epidemije COVID-19 na Univerzitetu u Beogradu-Arhitektonskom fakultetu, tokom školske 2021/2022. godine, obavezno je nošenje maski,  dezinfekcija ruku i držanje međusobnog rastojanja. Kolokvijumi će biti realizovana na sledeći način:

 

 

NAČIN SPROVOĐENJA KOLOKVIJUMA

 

Prva godina OASA i IASA

 

Kolokvijumi se održavaju od 01. do 06. novembra 2021. (šesta nedelja).

Svi kolokvijumi se održavaju on-line preko Microsoft Teams i Moodle platformi.

Svi kolokvijumi se održavaju u skladu sa rasporedom kolovijuma.

Mole se nastavnici da omoguće kačenje studentskih elaborata na Microsoft Teams platformi u vreme predviđeno za kolokvijum (po rasporedu kolokvijuma), a da rok za kačenje na  Moodle platformu produže do kraja dana, zbog mogućeg zagušenja.

Mole se nastavnici da ne zahtevaju štampanje elaborata za kolokvijum.

 

Druga i treća godina OASA i IASA

 

Kolokvijumi se održavaju od 08. do 13. novembra 2021. (sedma nedelja).

Svi kolokvijumi se održavaju on-line preko Microsoft Teams i Moodle platformi.

Svi kolokvijumi se održavaju u skladu sa rasporedom kolovijuma.

Mole se nastavnici da omoguće kačenje studentskih elaborata na Microsoft Teams platformi u vreme predviđeno za kolokvijum (po rasporedu kolokvijuma), a da rok za kačenje na  Moodle platformu produže do kraja dana, zbog mogućeg zagušenja.

Mole se nastavnici da ne zahtevaju štampanje elaborata za kolokvijum.

 

Prva i druga godina MASA i četvrta i peta godina IASA

 

Kolokvijumi se održavaju od 08. do 13. novembra 2021. (sedma nedelja).

Kolokvijumi iz STUDIJA održavaju se UŽIVO (u salama u kojima se vežba), dok se kolokvijumi iz pratećeg SEMINARA održavaju ON-LINE, po rasporedu kolokvijuma.

Svi ostali kolokvijumi se održavaju on-line preko Microsoft Teams i Moodle platformi.

Svi ostali kolokvijumi se održavaju u skladu sa rasporedom kolokvijuma.

Mole se nastavnici da omoguće kačenje studentskih elaborata za kolokvijum na Microsoft Teams platformi u vreme predviđeno za kolokvijum i to u terminu kolokvijuma,a da rok za kačenje na  Moodle platformu produže do kraja dana, zbog mogućeg zagušenja.

Mole se nastavnici da ne zahtevaju štampanje elaborata za kolokvijum, osim za STUDIO.

 

 

PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA

v.prof. Nebojša Fotirić