УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Школска 2021-2022.година

Јесењи семестар

 

Прва колоквијумска недеља у ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ одржаће се 6. недеље у семестру за студенте прве године ОАСА и ИАСА, а 7. недеље за све остале године ОАСА, ИАСА и МАСА.

 

Током трајања прве колоквијумске недеље НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ОДРЖАВАЊЕ НАСТАВЕ КАО НИ КОНСУЛТАЦИЈА (осим на изричит захтев студената).

 

Услед епидемије COVID-19 на Универзитету у Београду-Архитектонском факултету, током школске 2021/2022. године, обавезно је ношење маски,  дезинфекција руку и држање међусобног растојања. Колоквијуми ће бити реализована на следећи начин:

 

 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОЛОКВИЈУМА

 

Прва година ОАСА и ИАСА

 

Колоквијуми се одржавају од 01. до 06. новембра 2021. (шеста недеља).

Сви колоквијуми се одржавају on-line преко Microsoft Teams и Moodle платформи.

Сви колоквијуми се одржавају у складу са распоредом коловијума.

Моле се наставници да омогуће качење студентских елабората на Microsoft Teams платформи у време предвиђено за колоквијум (по распореду колоквијума), а да рок за качење на  Moodle платформу продуже до краја дана, због могућег загушења.

Моле се наставници да не захтевају штампање елабората за колоквијум.

 

Друга и трећа година ОАСА и ИАСА

 

Колоквијуми се одржавају од 08. до 13. новембра 2021. (седма недеља).

Сви колоквијуми се одржавају on-line преко Microsoft Teams и Moodle платформи.

Сви колоквијуми се одржавају у складу са распоредом коловијума.

Моле се наставници да омогуће качење студентских елабората на Microsoft Teams платформи у време предвиђено за колоквијум (по распореду колоквијума), а да рок за качење на  Moodle платформу продуже до краја дана, због могућег загушења.

Моле се наставници да не захтевају штампање елабората за колоквијум.

 

Прва и друга година МАСА и четврта и пета година ИАСА

 

Колоквијуми се одржавају од 08. до 13. новембра 2021. (седма недеља).

Колоквијуми из СТУДИЈА одржавају се УЖИВО (у салама у којима се вежба), док се колоквијуми из пратећег СЕМИНАРА одржавају ON-LINE, по распореду колоквијума.

Сви остали колоквијуми се одржавају on-line преко Microsoft Teams и Moodle платформи.

Сви остали колоквијуми се одржавају у складу са распоредом колоквијума.

Моле се наставници да омогуће качење студентских елабората за колоквијум на Microsoft Teams платформи у време предвиђено за колоквијум и то у термину колоквијума,а да рок за качење на  Moodle платформу продуже до краја дана, због могућег загушења.

Моле се наставници да не захтевају штампање елабората за колоквијум, осим за СТУДИО.

 

 

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

в.проф. Небојша Фотирић