УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

202021_IASA-36060-STUDIO-04a-SINTEZA

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ИАСА)

ГОДИНА СТУДИЈА / СЕМЕСТАР:

трећа година, 6. семестар

НАСТАВНИК:

арх. Горан Војводић, редовни професор

ТЕМА:

ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА

Теоријски ниво наставе подразумева истраживање комплексности контекста у којем се пројектује кроз идентификацију и савладавање основних проблемских аспеката пројектовања сложенијих урбанистичко-архитектонских целина у реалном окружењу. Тежиште рада је на разумевању специфичних реалних урбаних и архитектонских феномена и процеса њихове трансформације у посматраном контексту. Практични део пројекта подразумева испитивање просторних, програмских и концептуалних потенцијала локације дефинисане улицама Небојшином, Скерлићевом, Стојана Протића, Чернишевског, Максима Горког и Интернационалних бригада на Врачару. Кроз израду архитектонско-урбанистичког пројекта мање урбане целине пружа се одговор на специфичан пројектантски проблем који се бави формирањем стамбене структуре која одговара на захтеве и потребе савременог начина живота. Акценат студија је на пројектовању типологије вишепородичног становања са пратећим вишенаменским, образовним, културним, пословним, спортским, трговачким и услужним функцијама. У програмском смислу пројекти су дефинисани као сложени, са комбинацијом две или више основних типолошких целина. У просторном контексту градског урбанитета, пројектоване целине могу бити просторно одређене као мањи градски центри или као мултифункционалне целине са присуством више комплементарних функција, уз испитивање могућности за унапређење и обогаћивање постојећих садржаја (контекстуалност).

Филтер
 • /

  /

  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА
  Наставник: арх. Милош Комленић, доцент
  Студент: Никола Фуртула
  Опис пројекта: Пројекат се базира на анализи контекста и могућих интервенција у…

 • /

  /

  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА
  Наставник: арх. Милош Комленић, доцент
  Студент: Јована Дучић
  Опис пројекта: У склопу блока су формиране двије групације које се састоје…

 • Врачарска интервенција

  Врачарска интервенција

  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА
  Наставник: арх. Милош Комленић, доцент
  Студент: Јована Ђуровски
  Опис пројекта: Сагледавањем окружења је препознат доминантан стамбени предео на коме се…

 • Минимални-максимум у густом градском језгру

  Минимални-максимум у густом градском језгру

  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА
  Наставник: др Јелена Ристић Трајковић, доцент
  Студент: Сања Стевановић
  Опис пројекта: Интервенција у густо насељеном делу града се јавља тачкасто,…

 • Очување духа и карактеристика места

  Очување духа и карактеристика места

  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА
  Наставник: др Јелена Ристић Трајковић, доцент
  Студент: Матија Јевтић
  Опис пројекта: Овај рад представља модификовану синтезу затеченог стања на простору…

 • /

  /

  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА
  Наставник: др Јелена Ристић Трајковић, доцент
  Студент: Лазар Петровић
  Опис пројекта: Врачарска интервенција лоцирана је у блоку који је са…

 • /

  /

  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА
  Наставник: др Јелена Ристић Трајковић, доцент
  Студент: Емилија Станисављевић
  Опис пројекта: Врачарска интервенција изведена је у блоку густо насељеног дела…

 • Поетика простора

  Поетика простора

  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА
  Наставник: др Ивана Ракоњац, доцент
  Студент: Милица Вељовић
  Опис пројекта: Koyaanisqatsi. Критика цивилизације и њених интервенција у природу, као и…

 • Wind

  Wind

  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА
  Наставник: др Ивана Ракоњац, доцент
  Студент: Лазар Димитријевић
  Опис пројекта: Присуство звука не мора бити од значаја људском животу све…

 • Комуникација

  Комуникација

  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА
  Наставник: др Ивана Ракоњац, доцент
  Студент: Емилија Јовић
  Опис пројекта: Какофонија простора – комуникација као одговор. Комуникација преведена у буквалном…

 • НЕОН КОНЕКЦИЈА

  НЕОН КОНЕКЦИЈА

  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА
  Наставник: др Ивана Ракоњац, доцент
  Студент: Данило Фатић
  Опис пројекта: Сијасет различитости у једном окну формирају свој мир засебно сли…