УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

S02a_ilustracija

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:

ИАСА и ОАСА

ГОДИНА СТУДИЈА / СЕМЕСТАР:

друга година, 4. семестар

НАСТАВНИК:

Небојша Фотирић, ванредни професор

ТЕМА:

ИНТЕРПОЛАЦИЈА

 

Предмет има за циљ да студентима омогући даље усавршавање из области становања. Након теоретских предавања из становања и студијског рада у претходном семестру из области породичног становања и прелазних облика становања, на овом предмету се кроз серијал предавања и рад у студију, студенти упознају са проблематиком вишепородичног становања. Рад у студију, серија дискусија, као и студије случаја, а све то у складу са контекстом, пружају могућност студентима да формирају савремени архитектонски став о
теми и савладавају вештине неопходне за креирање идејног пројекта објекта
вишепородичног становања.

Филтер
 • /

  /

  ИНТЕРПОЛАЦИЈА
  Наставник: др Снежана Веснић, доцент
  Студент: Михајло Маленовић
  Опис пројекта: Прва идеја о монолитној форми јавила се услед закључка да станови…

 • Механизам

  Механизам

  ИНТЕРПОЛАЦИЈА
  Наставник: др Снежана Веснић, доцент
  Студент: Исидора Поповић
  Опис пројекта: Екстракт идеје обухвата икључивост индивидуалног бивствовања у заједници индивидуа.

 • /

  /

  ИНТЕРПОЛАЦИЈА
  Наставник: др Снежана Веснић, доцент
  Студент: Дамјан Трифуновић
  Опис: пројеката: Пројектована структура уздиже се из низа правилних, монотоних формација објеката, креирана…

 • Интерполација

  Интерполација

  ИНТЕРПОЛАЦИЈА
  Наставник: др Павле Стаменовић, доцент
  Студент: Теодора Нешковић
  Опис пројекта: Концепт пројекта се базира на формирању структуре становања која се протеже…

 • Koyaanisqatsi

  Koyaanisqatsi

  ИНТЕРПОЛАЦИЈА
  Наставник: др Павле Стаменовић, доцент
  Студент: Сандра Стојановић
  Опис пројекта: Након обиласка локације и њене анализе, дошло се до закључка да…

 • Интерполација

  Интерполација

  ИНТЕРПОЛАЦИЈА
  Наставник: др Павле Стаменовић, доцент
  Студент: Сандра Стевановић
  Опис пројекта: Идеја пројекта је да се уз помоћ стубова гради простор. Пројекат…

 • /

  /

  ИНТЕРПОЛАЦИЈА
  Наставник: др Павле Стаменовић, доцент
  Студент: Дејана Јеремић
  Опис пројекта: Потез који је довео до локације где се налази пројекат садржи…

 • Становање на булевару

  Становање на булевару

  ИНТЕРПОЛАЦИЈА
  Наставник: мр Зоран Абадић, ванредни професор
  Студент: Вера Тесла
  Опис пројекта: Пројекат настаје из личног доживљаја током истраживања локације и дуалности…

 • Ниша

  Ниша

  ИНТЕРПОЛАЦИЈА
  Наставник: мр Зоран Абадић, ванредни професор
  Студент: Тина Добросављевић
  Опис пројекта: Пројекат је базиран на испитивању иновативних метода становања, у смислу…

 • Живот на лођи

  Живот на лођи

  ИНТЕРПОЛАЦИЈА
  Наставник: мр Зоран Абадић, ванредни професор
  Студент: Милица Милојевић
  Опис пројекта: Пројекат настаје из личног доживљаја током истраживања локације и дуалности…

 • /

  /

  ИНТЕРПОЛАЦИЈА
  Наставник: мр Зоран Абадић, ванредни професор
  Студент: Андреа Кикановић
  Опис пројекта: Тема овог пројекта је вертикалност која се заснива на термину…