УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Архитектонски факултет, Универзитета у Београду дужи низ година реализује активност номинација најуспешнијих завршних радова за признате националне и међународне студентске награде и конкурсе у циљу промоције Факултета и презентације студентских резултата на националној и међународној академској сцени. Ове године, састав Екстерне комисије за селекцију најуспешнијих завршних радова су чинили: Проф. Др Огнен Марина, Универзитет Светог Ћирила И Методија у Скопљу, Арх. Даница Јововић Продановић (Културни центар Београда) и Арх. Немања Зимоњић (ETH Zurich; TEN Studio). У складу са епидемиолошким условима COVID-19, процес евалуације је ове године био спроведен онлине, након чега је Екстерна комисија донела одлуку о најуспешнијим радовима, чији је преглед приређен у наставку.

00 Cover slika za baner i vest

RIBA PRESIDENT’S MEDALS

RIBA President’s Medals су награде коју сваке године додељује Краљевски Британски институт архитеката – РИБА и представљају најстарије и најпрестижније награде у архитектонском образовању у свету које датирају још од 1836. године , када је Краљевски Британски институт архитеката доделио Џорџу Годвину (George Godwin) прву сребрну медаљу за есеј “Природа и својства бетона”. Тренутни формат награда је успостављен 1986. године , када је велики број студентских награда, стипендија и признања замењен бронзаним и сребрним медаљама како би били награђени изванредни студентски радови у оквиру верификованих програма RIBA part 1 (Bronze Award) и RIBA part 2 (Silver Award), док се од 2001. године додељује и награда за најбољу дисертацију (Disertation Award).

 

Silver Award

НОВА СЦЕНА КУЛТУРЕ ПОСТИНДУСТРИЈАЛИЗМА: БИОТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР

Милица Симић, ментор: Небојша Фотирић

01 Milica Simić

 

ИЗМЕЂУ АРХИТЕКТУРЕ И ПРИРОДЕ

Невена Николић, ментор: Дејан Милетић

02 Nevena Nikolić

 

Bronze Award

УРБАНА БРАНА

Јелена Пецић, ментор: Иван Рашковић

03 Jelena Pecić

 

BIGznet

Јована Лазаревић, ментор: Ана Никезић

04 Jovana Lazarević

THE YOUNG TALENT ARCHITECTURE AWARD (YTAA)

The Young Talent Architecture Award (YTAA) организује Fondacija Mies van der Rohe уз подршку Креативне Европе (Creative Europe), као екстензију награде Европске уније за савремену архитектуру- Mies van der Rohe. Ова награда се додељује у партнерству са Европском асоцијацијом за архитектонску едукацију (ЕААЕ), чији је Архитектонски факултет у Београду формални члан и Саветом архитеката Европе (АЦЕ-ЦАЕ).

 

РЕАРТИКУЛАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ТРАНЗИТНИХ ТОКОВА: ТЕРМИНАЛ ДОРЋОЛ

Вид Савић, ментор: Небојша Фотирић

05 Vid Savić

 

АРСЕНАЛ 101

Марија Матијевић, ментор: Иван Расковић

06 Marija Matijević

INSPIRELI AWARDS 2020

Inspireli Awards је глобално студентско такмичење у области архитектуре, урбаног дизајна, пејзажне архитектуре и унутрашње архитектуре под медијским покровитељством водеће глобалне дигиталне платформеnArchDaily. Основни циљ награде је омогућавање новим талентима да испричају своје архитектонске приче и подигну свест о сопственом професионалном свету.

 

ХИПЕРПАРАЗИТСКА АРХИ-ИНФРАСТРУКТУРА

Ђорђе Ваљаревић, ментор: Будимир Судимац

07 Đorđe Valjarević

 

ДИЈАЛОГ ИНДУСТРИЈЕ И КУЛТУРЕ: ТРАГОВИ ОРГАНСКОГ ФУНКЦИОНАЛИЗМА – АДАПТИВНА ПРЕНАМЕНА ОБЈЕКАТА ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА

Милијана Живковић, ментор: Ненад Шекуларац
08 Milijana Živković

 

ТРГ РЕПУБЛИКЕ НА ПОЛАРИТЕТУ ВРЕМЕНА

Јелена Шћекић, ментор: Бранислав Митровић
09 Jelena Šćekić

 

СЛОБОДА ЈЕ ВРЕДНОСТ

Марија Стојковић, ментор: Зоран Абадић
10 Marija Stojković

 

БЕОГРАДСКИ ТОКОВИ: АДА ХУЈА

Ђорђе Петковић, ментор: Горан Војводић
11 Đorđe Petković

 

ТРАГОВИ У КАМЕНУ: ГРАДОВИ У НЕСТАЈАЊУ

Лука Николић, ментор: Владан Ђокић
12 Luka Nikolić

 

АРХИТЕКТУРА КАО ПОЗОРНИЦА РЕАЛНОСТИ

Исидора Николић, ментор: Ивана Ракоњац
13 Isidora Nikolić

UnIATA ’21 World's best graduation projects ever created

nIATA је глобални архитектонски изазов бијеналног карактера са фокусом на дипломске академске пројекте који илуструју нову генерацију најбољих светских архитеката, урбаниста и пејзажних архитеката и пружају увид у тренутне трендове у архитектонском образовању широм света. Награда се додељује за најбоље мастер пројекте и најбоље школе архитектуре које номиновани дипломци и њихови ментори представљају као тим.

 

МАС

ИНДУСТРИЈА ФИЛМА: МЕХАНИЗАМ ИЛУЗИЈЕ

Алексaндра Вулићевић, ментор: Игор Рајковић

14 Aleksandra Vulićević

 

ВЕРТИКАЛНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР

Наталија Ђоковић, ментор: Владимир Лојаница

15 Natalija Đoković

 

НОВИ ГРАДСКИ ЕПИЦЕНТАР КУЛТУРЕ

Јован Јовановић, ментор: Дејан Миљковић
16 Jovan Jovanović

 

АРСЕНАЛ 101

Невена Ашковић, ментор: Иван Рашковић
17 Nevena Ašković

 

СПА ЦЕНТАР: МАРИНА ГОЛУБАЦ

Ана Влаховић, ментор: Лидија Ђокић
18 Ana Vlahović

 

ПОСТИЗАЊЕ КОНТРАСТА У РЕКОНСТРУКЦИЈИ ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА УЗ ОЧУВАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА ПОСТОЈЕЋЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Марина Вишњић, ментор: Ненад Шекуларац
19 Marina Višnjić

 

ХРАМ БИОДИВЕРЗИТЕТА СКАДАРСКОГ ЈЕЗЕРА

Ајша Ђукић, ментор: Владан Ђокић
20 Ajša Đukić

 

ОАС

УРБАНА БРАНА

Јована Сташевић, ментор: Гроздана Шишовић
21 Jovana Stašević

 

УРБАНА БРАНА

Лука Вујовић, ментор: Дејан Милетић
22 Luka Vujović

 

ГОЛУБАЦ: НОВЕ ВИЗУРЕ

Исидора Брковић / Вера Јовановић, ментор: Ивица Николић
23 Isidora Brković_Vera Jovanović

UnIADA ’21 Unfuse International Architectural Dissertation Awards

UnIADA представља образовну и професионалну платформу за додељивање међународних награда за најуспешније дисертације на мастер и основним нивоима студија архитектуре. Платформа награђује најбоље истраживачке радове кроз пројекат студената архитектуре развијајући дијалог и стављајуц́и у средиште пажње изузетна достигнућа младих професионалаца. Циљ UnIADA je da bude platforma za jačanje profesionalne odgovornosti i svesti o i oko oblasti arhitekture.

ПОСТИНДУСТРИЈСКИ ХРАМ

Петар Гњидиц, ментор: Игор Рајковић
24 Petar Gnjidić

 

ПРИСУСТВО ПРОШЛОСТИ У САДАШЊОСТИ

Јелена Лековић, ментор: Драгана Васиљевић Томић
25 Jelena Leković

 

СИМБИОЗА КАО ПРИНЦИП РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

Дина Росић, ментор: Милена Кордић
26 Dina Rosić

 

ПРОЈЕКАТ РЕГИОНАЛНОГ РЕЦИКЛАЖНОГ ЦЕНТРА И СИСТЕМА РЕЦИКЛАЖНИХ ТРАНСФЕР СТАНИЦА ЗА ЕФИКАСНО И ОДРЖИВО ПРИКУПЉАЊЕ И ТРЕТМАН СОРТИРАНОГ ОТПАДА У БЕОГРАДУ

Марија Мицановић, ментор: Данијела Миловановић Родић
27 Marija Micanović

 

КОНЦЕПТ СВЕТЛОСТИ У АРХИТЕКТУРИ: ОБСЦУРА ИНСТИТУТ

Анђела Андрић, ментор: Александру Вуја
28 Anđela Andrić

TAMAYOUZ INTERNATIONAL AWARD 2020 FOR GRADUATION PROJECTS

Tamayouz International Award for Graduation Projects  је глобални конкурс за дипломске пројекте у области архитектуре, урбаног дизајна, урбаног планирања, архитектонских технологија и пејзажног дизајна. Награда је актуелна на интернационалном нивоу од 2012. године, развијајући се од националне до глобално признате награде, првенствено због кредибилитета критичара – почевши од Захе Хадид која је учешћем у раду жирија 2012. године допринела глобалном брендирању награде. Награде се додељују за појединачне дипломске пројекте, за најбољу школу архитектуре и најбољег ментора.

 

МАС

НОВА СЦЕНА КУЛТУРЕ ПОСТИНДУСТРИЈАЛИЗМА: БИОТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР

Милица Симић, ментор: Небојша Фотирић

 

РЕАРТИКУЛАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ТРАНЗИТНИХ ТОКОВА: ТЕРМИНАЛ ДОРЋОЛ

Вид Савић, ментор: Небојша Фотирић

 

ПОСТИНДУСТРИЈСКИ БИОТОП: ИНСЕКТАРИЈУМ КАО ЧВОРИШТЕ ЗЕЛЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Ања Поповић, ментор: Небојша Фотирић
29 Anja Popović

 

СИМУЛАЦИЈА ВЕЧНОСТИ–МУЗЕЈ МЕТЕОРОЛОШКОГ ИНСТИТУТА

Машан Оташевић, ментор: Милена Кордић
30 Mašan Otašević

 

ФРАГМЕНТИ РЕАЛНОСТИ

Ана Тошић, ментор: Зоран Абадић
31 Ana Tošić

 

1000%: НЕДОКУЧИВО ПОЉЕ СТВАРНОСТИ

Мила Луковић, ментор: Владимир Миленковић
32 Mila Luković

 

ПЛИТКЕ ВОДЕ – СКРИВЕНА КОПНА

Ели Јања Стојановић, ментор: Владан Ђокић
33 Eli Janja Stojanovic

 

ОАС

СЕЊАК ЗА СВЕ

Никола Поповић, ментор: Милан Вујовић
34 Nikola Popović

 

УРБАНА БРАНА

Василије Војводић, ментор: Дејан Миљковић
35 Vasilije Vojvodić

 

УРБАНА БРАНА

Катарина Николић, ментор: Милан Радојевић
36 Katarina Nikolić

 

Номинација за најбољег ментора

Небојша Фотирић

НАГРАДА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА СТВАРАЛАШТВО МЛАДИХ

Награда града Београда за стваралаштво младих додељује се за дело које представља највредније остварење у научном и уметничком раду ученика и студената, односно за самостални рад ученика или студената који представљају допринос у одређеној области науке, оригинално тумачење неког проблема, делимично или потпуно ново решење практичне примене одређених научних резултата или уметничко достигнуће које се по вредности нарочито истиче.

 

ИНДУСТРИЈА ФИЛМА: МЕХАНИЗАМ ИЛУЗИЈЕ

Александра Вулићевић, ментор: Игор Рајковић

НАГРАДА ФОНДАЦИЈЕ СЕСТРЕ БУЛАЈИЋ

Награда Фондације сестре Булајић расписује се сваке године за по два најбоља одбрањена дипломска рада на студијама Архитектонског факултета – Универзитета у Београду.

 

ЕКОТОН: РЕДЕФИНИСАЊЕ КРОЗ ТРЕЋИ ПЕЈЗАЖ

Теодора Ћирић, ментор: Милан Вујовић

Ispitni elaborat_Teodora Ćirić_2019_21063copy copy

 

ИЗМЕЂУ ТРГА И АНТИТРГА: СТВАРАЊЕ ХЕТЕРОТОПИЈЕ КРОЗ ПРОСТОРНИ АСАМБЛАЖ

Невена Јеремић, ментор: Бранислав Митровић

38 Nevena Jeremić

КОНКУРС ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ “АЛЕКСЕЈ БРКИЋ” – НАГРАДА УДРУЖЕЊА АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ

Удружење архитеката Србије расписује конкурс за доделу годишњих награда за архитектуру у категорији најуспешније архитектонско дело из свих области архитектуре ауторима појединцима или ауторским тимовима, и категорији изведено дело наших архитеката које је реализовано у иностранству. Такође, сваке године расписује се конкурс и за категорију најуспелији студентски пројекат архитектуре студентима архитектуре, настао у току наставног процеса.

 

ТРГ РЕПУБЛИКЕ НА ПОЛАРИТЕТУ ВРЕМЕНА

Јелена Шћекић, ментор: Бранислав Митровић

ГОДИШЊА НАГРАДА ’’МИЛОРАД МАЦУРА’’ ЗА НАЈБОЉИ РАД У ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА

Институт за архитектуру и урбанизам Србије традиционално додељује годишње награде за најбоље мастер радове и докторске дисертације одбрањене на факултетима, са Универзитета у Србији, који имају департмане или катедре из области архитектуре, урбанизма и просторног планирања, међу којима је и Годишња награду „Милорад Мацура“ за најбољи мастер рад из области архитектуре и урбанизма.

 

НОВА СЦЕНА КУЛТУРЕ ПОСТИНДУСТРИЈАЛИЗМА: БИОТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР

Милица Симић, ментор: Небојша Фотирић

ГОДИШЊА НАГРАДА ’’ДИМИТРИЈЕ ПЕРИШИЋ’’ ЗА НАЈБОЉИ РАД У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

Институт за архитектуру и урбанизам Србије традиционално додељује годишње награде за најбоље мастер радове и докторске дисертације одбрањене на факултетима, са Универзитета у Србији, који имају департмане или катедре из области архитектуре, урбанизма и просторног планирања, међу којима је и Годишња награда „Димитрије Перишић“ за најбољи мастер рад из области просторног планирања.

 

ПРОЈЕКАТ РЕГИОНАЛНОГ РЕЦИКЛАЖНОГ ЦЕНТРА И СИСТЕМА РЕЦИКЛАЖНИХ ТРАНСФЕР СТАНИЦА ЗА ЕФИКАСНО И ОДРЖИВО ПРИКУПЉАЊЕ И ТРЕТМАН СОРТИРАНОГ ОТПАДА У БЕОГРАДУ

Марија Мицановић, ментор: Данијела Миловановић Родић

 

Честитамо свим студентима и менторима!

 

Напомена: Студенти и ментори су у обавези да самостално прате конкурсне рокове и припремају конкурсну документацију за аплицирање. Центар за истраживачку делатност на располагању је за подршку у овом процесу – cid@arh.bg.ac.rs.