УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Позив за пријављивање у оквиру Интер-институционалног споразума са УНИВЕРЗИТЕТОМ ШТУТГАРТ из НЕМАЧКЕ (http://www.uni-stuttgart.de/home/)

 

За пролећни семестар академске 2021/22. године планирано је укупно 2 мобилности студената мастер студија Архитектонског факултета Универзитета у Београду:

 

Мастер Интегрални Урбанизам и Мастер Архитектура (модул урбанизам).

Период боравка – пролећни семестар 2021/2022. године

 

Процес селекције обавља се посредством онлине платформе Универзитета у Београду – МОБИОН (mobion.bg.ac.rs).

 

Коначну селекцију учесника у програму мобилности врши Универзитет у Штутгарту, по пријему потпуне документације.

 

Рок за регистрацију путем МОБИОН платформе је до 17.10.2021.

 

ОПШТИ УСЛОВ ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ: просечна оцена у току студија 8,5 и виша.

 

У понуди су студијски програми:

Integrated Urbanism and Sustainable Design (на енглеском језику)

http://www.architektur.uni-stuttgart.de/lehre/master/iusd/

https://www.uni-stuttgart.de/en/study/study-programs/Integrated-Urbanism-and-Sustainable-Design-IUSD-M.Sc-00001./

Integrated Urbanism and Sustainable Design (IUSD) M.Sc. for prospective students | Study program | University of Stuttgart (uni-stuttgart.de)

https://international-urbanism.de/

https://www.uni-stuttgart.de/en/study/study-programs/

 

Опште информације о Факултету за архитектуру и урбано планирање Универзитета у Штутгарту можете наћи овде
https://www.architektur.uni-stuttgart.de/home/

https://www.uni-stuttgart.de/en/

 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОНЛИНЕ РЕГИСТРАЦИЈУ СТУДЕНАТА ПУТЕМ МОБИОН ПЛАТФОРМЕ

 

 1. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees (уверење о дипломирању, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)
 2. Transcript of Records (препис свих оцена из досадашњег циклуса студирања, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)
 3. Proof of Language skills of relevant language (уверење о нивоу знања страног језика) – ниво језика (Б1/Б2 енглески/немачки) се документује сертификатом курса језичких школа или сертификатом положених међународно признатих испита: IELTS / TOEFL / CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE,… (енглески језик), осталих страних језика према захтеву иностраног универзитета; скениран документ се прилаже уз он-лине апликацију) .
 4. CV (на енглеском језику)
 5. Motivation Letter (мотивационо писмо студента – писано на енглеском језику маx 500 речи):
 • назив студијског програма за који сте заинтересовани
 • разлози за похађање изабраног студијског програма
 • очекивања од изабраног студијског програма
 • заинтересованост за одређене теме које се проучавају на изабраном студијском програму
 • веза изабраног студијског програма са будућим професионалним циљевима студента
 1. Passport number; date of issuance; date of validity

 

 1. Learning Agreement (Уговор о мобилности, документ се преузима на овом линку https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/how-to-apply/ka103/required-documents-ka103-outgoing-students

Студент га попуњава са свим назначеним подацима о студијском програму за који аплицира у иностранству и броју ЕСПБ кредита као и са подацима о студијском програму који похађа у назначеној школској години на матичном факултету;)

 

ВАЖНО:

1) ЕСПБ координатори АФ,  проверавају подударност програма и одобравају мобилност у складу са критеријумима признавања ЕСПБ кредита;

2) Попуњен, одштампан, печатиран, заведен и потписан споразум од стране студента и продекана за наставу се скенира и прилаже уз онлине пријаву. Потребна су четири истоветна примерка од којих је један за архиву Факултета, један за Студентску службу, један за координатора студентске мобилности и један за студента да га приложи уз он-лине пријаву).

 1. Students from less advantaged socio-economic backgrounds-supporting documents*

    (више информација на линку у прилогу)

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/how-to-apply/ka103/required-documents-ka103-outgoing-students

 

 1. Copy of the first page of students booklet (index) (копија прве странице индекса)
 2. PHOTO (портрет)
 3. 11. PORTFOLIO (максимално 3 рада рађена током студија – укупно 15 страна А4 формата за сва три рада) – величина фајла до 2MB, ПДФ формат

– радови могу, али не морају, бити различитог карактера: архитектонски/урбанистички пројекат, концептуално решење/стратегија развоја, писани рад (писани рад може бити представљен само кроз форму апстракта) – прилаже се у делу апликације *отхер релевант доцумент*

 

За процедуру потписивања LA (Learning Agreement) и сва додатна питања можете се обратити Ружици Павлић, координатору за студентску мобилност,

ruca@arh.bg.ac.rs / тел: +381 11 3218 767

 

Апликације са непотпуном документацијом неће бити разматране.