УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

08/09/2021

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,

Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

бавештава све заинтересоване да се  Реферат бр. 02-11/1-22 од 07.09.2021.г.  Сажетак реферата бр. 02-11/1-22.1 од 07.09.2021.г. Комисије за припрему Реферата о пријављеним кандиидатима, за избор наставника за ужу научну област:  Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме, стављају на увид јавности. Комисија предлаже да се кандидат др Ђорђе Ђорђевић, дипл.инж.арх. изабере у наставничко звање ванредног професора, на Департману за архитектуру, за наведену област.

Реферат бр. 02-11/1-22 од 07.09.2021. године и Сажетак реферата Комисије бр.  02-11/1-22.1 од 07.09.2021. године налазе се на веб-страници Факултета  www.arh.bg.ac.rs и доступани су  јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање ванредног професора: др Ђорђе Ђорђевић, дипл.инж.арх. Сажетак Комисијe за избор у звање ванредног професора: др Ђорђе Ђорђевић, дипл.инж.арх.