УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

bab2021-konkurs-paviljon

 

КОНКУРС   за израду идејног решења павиљона / просторне инсталацијеУРБАНОГ СКРОВИШТА

 

Балканско Архитектонско Бијенале објављује јавни, анкетни, студентски конкурс за креативне и иновативне предлоге, идејног, архитектонског решења павиљона / просторне инсталације, које ће симболизовати „урбано скровиште“ сваког дигиталног номада. Конкурс је део главне теме Бијенала, ICONIC NOMADS IN GLOBAL VILLAGE.

 

 

 1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ КОНКУРСА

 

Повод за расписивање конкурса огледа се у прилагођавању потребама друштвима будућности – дигиталним номадима, који тежи мобилности, честом мењању места рада и живљења. Када се наши животи не концентришу на једном месту, номадска архитектура има способност да предложи нови начин живота и потпуно трансформише начин на који једемо, спавамо, радимо и постојимо у свакодневном животу у покрету. Све више људи користи више јавног простора и сва мобилност је попримила нову динамику. Београд се данас налази на врху листе мапе европских градова у којима се дигитални номади најдуже задржавају.

 

Циљ конкурса је добити квалитетно архитектонско решење одрживог павиљона / “урбаног скровишта”, које ће представљати овогодишње Бијенале као промотивни штанд и истовремено могући простор за рад. Идеја задатка је ширење свести о значају дигиталних номада у савременој архитектури и приближавања свих аспеката одрживог развоја младим архитектама. Излагањем павиљона, циљ је повећати интересовање нестручне јавности за савремене домете модерне архитектуре.

 

Пројекат павиљона / просторне инсталације реализоваће се кроз 2 фазе:

I фаза / студентски конкурс за идејно решење павиљона / просторне инсталације

II фаза / разрада одабраног решења, извођење и реализација павиљона / просторне инсталације (кроз сарадњу БАБ тима и аутора)

 

Павиљон / просторна инсталација ће бити постављен на позицији назначеној на ситуацији у прилогу и стајаће на Тргу републике од средине новембра до средине децембра 2021, године.

 

 

 1. КОНКУРСНИ ЗАДАТАК

 

Задатак конкурса је осмислити решење које ће објединити традиционалне и модерне обрасце, привремену структуру, отпорну на временске непогоде.

“Урбано скровиште” је планирано као монтажно-демонтажна, мобилна структура, кроз разумевање животне динамике и дневних потреба урбаног номада (простор за рад, одмор,..).

Приказати решење које је једноставно изградити, раставити и поново саставити. Мали трошкови експлоатације, једноставан транспорт.

Очекује се да карактер павиљона буде репрезентативан и савремен у приступу организације и артикулације његовог простора.

 

”Урбано скровиште” пројектовати тако да се може прилагодити различитим контекстима и просторним капацитетима. Може бити конципиран као јединствена просторна инсталација или група мобилних елемената који заједно у комбинацији чине целину и омогућавају међусобну интеракцију.

У релацији са честим променама радног места дигиталних номада, павиљон може постати платформа вишеструке намене (информативни пулт, промоције, радионице, привремени изложбени простор).

Предложено решење “урбаног скровишта” би требало да садржи и карактеристике модуларних система у складу са тренутним потребама корисника, тако да се додавањем или одузимањем, надградњом или уметањем елемената, могу добити различити просторни прикази павиљона / “урбаног скровишта”.

 

 

 • Апроксимативне димензије габарита су 3x3m (димензије могу мало одступати од наведених);
 • максимална висина је 4m
 • Предност модуларним системима
 • Вишеструка намена: промо штанд, простор за рад, излагачки простор, неформални простор за окупљање
 • Инфраструктура: могуће напајање електричном енергијом за расвету и светлеће ефекте као и free wi-fi
 • Избор материјала: доступне материјале обезбеђује удружење БАБ-а са спонзорима (JAF, ALUMIL, PRESTIGE)

– Плочасти материјали од дрвета

– Алуминијумски профили
– SCREEN мрежасто платно, боја бела, 75% PVC, 25% полиестер
– Декинг за подлогу павиљона

 

 

 1. ПРАВИЛА КОНКУРСА

 

Конкурс који се спроводи је

према категорији учесника – студентски, према задатку –  идејни, по облику –  једностепени, и према начину предаје – неанонимни.

Жири ће изабрати једно решење и са победником конкурса, у сарадњи са спонзорима урадити извођачки пројекат.

 

3.2 Услови за учешће на конкурсу

 

Право учешћа на конкурсу имају студенти свих година и свих студијских програма у области архитектуре, урбанизма, и других пројектантских, дизајнерских, техничко-технолошких и уметничких области студирања. На конкурс се може пријавити један или више учесника у тиму.

 

3.3. Садржај конкурсног рада

 

Текстуални део:

– Опис и образложење предложеног решења и материјализације (на А4 формату у ПДФ-у)

 

Графички прилози (представити на А3 формату у ПДФ-у):

– Основа павиљона / просторне инсталације

– Карактеристични пресеци и изгледи

– Просторни 3д приказ или фотографије макете

 

3.4 Жири конкурса

Чланови БАБ тима

 

3.4. Конкурсни рокови

 

– Почетак конкурсног рока 03.08.2021 (по објављивању у часопису “Градња”)

– Рок за предају конкурсних радова: 01.10.2021 (до 24х)

– Сви учесници могу постављати питања о конкурсу до затварања конкурса. Питања се могу постављати путем Е-маил адресе: pavilion@bab.rs

– Радови се предају попуњавањем формулара за пријаву на следећем линку:

https://forms.gle/NS2JMqQQiHZ5Cu1Q6

– Линк за преузимање конкурсне документације:

https://drive.google.com/drive/folders/1i-AwsQ4fC5RiheNu00fBMm9cteAWBOpy4jh4jVkHeHSmmQY1keKsPwdkpSZQoOTtEU5zrGSA?usp=sharing

– Резултати конкурса биће објављени 5. октобра 2021. године на порталу „Градња“