УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Позив за пријављивање у оквиру Интер-институционалног споразума са UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE, ANKONA, ITALIJA

 

За јесењи семестар академске 2021/22. године планиране су 2 мобилности за студенте  са Мастер и Интегрисаних студија Универзитета у Београду- Архитектонског факултета

Мастер интегрални урбанизам (1. година)

Мастер академске студије архитектура (1. година)

Интегрисане академске студије (4. година).

Период боравка – јесењи семестар 2021/2022. године

Процес селекције обавља се посредством онлине платформе Универзитета у Београду – МОБИОН (mobion.bg.ac.rs).

Коначну селекцију учесника у програму мобилности врши Università Politecnica delle Marche, Анкона, Италија, по пријему потпуне документације.

Рок за регистрацију путем МОБИОН платформе је до 19.04.2021.

ОПШТИ УСЛОВ ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ: просечна оцена у току студија 8,5 и виша.

Информације о универзитету и студијском програму на линку у прилогу:

https://www.univpm.it/Entra/Offerta_formativa_1/Single-cycle_Degree_in_Building_Engineering-Architecture.

 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОНЛИНЕ РЕГИСТРАЦИЈУ СТУДЕНАТА ПУТЕМ МОБИОН ПЛАТФОРМЕ

 1. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees (уверење о дипломирању, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)
 2. Transcript of Records (препис свих оцена из досадашњег циклуса студирања, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)
 3. Proof of Language skills of relevant language (уверење о нивоу знања страног језика) – ниво језика (Б1 енглески/италијански) се документује сертификатом курса језичких школа или сертификатом положених међународно признатих испита: IELTS / TOEFL / CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE,… (енглески језик), осталих страних језика према захтеву иностраног универзитета; скениран документ се прилаже уз он-лине апликацију)
 4. CV (на енглеском језику)
 5. Motivation Letter (мотивационо писмо студента – писано на енглеском језику маx 500 речи):
 • назив студијског програма за који сте заинтересовани
 • разлози за похађање изабраног студијског програма
 • очекивања од изабраног студијског програма
 • заинтересованост за одређене теме које се проучавају на изабраном студијском програму веза изабраног студијског програма са будућим професионалним циљевима студента

6. Passport number; date of issuance; date of validity

7. Learning Agreement (Уговор о мобилности, документ се преузима на овом линку https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/how-to-apply/ka103/required-documents-ka103-outgoing-students

Студент га попуњава са свим назначеним подацима о студијском програму за који аплицира у иностранству и броју ЕСПБ кредита као и са подацима о студијском програму који похађа у назначеној школској години на матичном факултету;)

 

ВАЖНО:

1) ЕСПБ координатори АФ,  проверавају подударност програма и одобравају мобилност у складу са критеријумима признавања ЕСПБ кредита;

2) Попуњен, одштампан, печатиран, заведен и потписан споразум од стране студента и продекана за наставу се скенира и прилаже уз онлине пријаву. Потребна су четири истоветна примерка од којих је један за архиву Факултета, један за Студентску службу, један за координатора студентске мобилности и један за студента да га приложи уз он-лине пријаву).

 1. Students from less advantaked socio-economic backgrounds-supporting documents* (више информација на линку у прилогу) https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/how-to-apply/ka103/required-documents-ka103-outgoing-students
 1. Copy of the first page of students booklet (index) (копија прве странице индекса)
 1. PHOTO (портрет)
 1. ПОРТФОЛИО (Нагласити радове, истраживања и пројекте везане за урбанизам и мале и средње градове – максимално 6 страна А4 формата (усправно или водоравно) укључујући и насловну страну. Језик: енглески. Насловна страна: име, презиме, бр. индекса и усмерење/програм похађања. Насловљавање портфолија: Презиме-Име-Индекс. Величина фајла: до 10MB. Формат: један PDF dokument.

Прилаже се у делу апликације*other relevant document*

За процедуру потписивања ЛА(Learning Agreement) и сва додатна питања можете се обратити Ружици Павлић, координатору за студентску мобилност, ruca@arh.bg.ac.rs / тел: +381 11 3218 767

Апликације са непотпуном и неисправном документацијом неће бити разматране.