УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

РЕЗУЛТАТИ Јавног, анкетног студентског конкурса за идејно решење мобилног павиљона / просторне инсталације

Јавни, анкетни студентски конкурс за идејно решење мобилног павиљона / просторне инсталације расписан је и објављен 02.03.2021. године. Повод за расписивање и организацију Конкурса се везује за међународни пројекат Europe Readr (Europe Readr – the future of living / https://www.eunicglobal.eu/news/europe-readr) који је инициран од стране Министарства спољних послова Републике Словеније поводом предстојећег председавања Словеније Саветом Европске уније од јула до децембра 2021. године. Пројекат ће бити реализован у сарадњи са Националним институтима Европске уније за културу (EUNIC). Циљ пројекта је да подстакне културу читања и критичко размишљање у друштву о будућем животу, да подржи стварање јавних простора за размену и дебату о заједничким европским вредностима, да отвори дијалог о Европском зеленом договору (European Green Deal), одрживости и урбанизму кроз серију активности заснованих на међународној сарадњи и креативности. На основама дефинисаних циљева у оквиру Europe Readr пројекта, мрежа архитектонских школа и експертски тимови у домену архитектуре и урбанизма ангажовани су на пројектовању и реализацији павиљона / просторних инсталација у јавним просторима, док сам процес пројектовања и реализације предвиђа и укључивање студента кроз различите ваннаставне активности (радионице, семинаре, конкурсе и сл.). У том смислу, Центар за истраживачку делатност (ЦИД) Универзитета у Београду – Архитектонског факултета (у даљем тексту: УБ-АФ) у сарадњи са Амбасадом Републике Словеније у Београду прикључио се реализацији активности у оквиру Europe Readr пројекта кроз организацију студентског конкурса, студентске радионице и изградњу мобилног павиљона / просторне инсталације у јавном простору.

Учешће у конкурсу је узело 17 ауторских тимова сачињених од 39 студената са 4 високошколске институције: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет (25 студената), Универзитет уметности у Београду – Факултет примењених уметности (12 студената), Универзитет Црне Горе – Архитектонски факултет (1 студент) и Универзитет у Београду – Филозофски факултет (1 студент).

Жири је радио у саставу: Др Владан Ђокић, редовни професор (председник Жирија), Др Ана Никезић, ванредни професор (члан Жирија), Др Милица Милојевић, доцент (члан Жирија), Др Јелена Ристић Трајковић, доцент (члан Жирија), Др Верица Крстић, доцент (члан Жирија), и Ирена Херак, саветник за културу и медије, представник Амбасаде Републике Словеније у Београду. Посао секретара Жирија обављала је Александра Миловановић, истраживач-приправник.

У складу са предложеним концептима, степеном разраде решења и потенцијалом за даљи развој Жири је једногласно одлучио да се доделе ТРИ РАВНОПРАВНЕ НАГРАДЕ ауторским тимовима/ауторима са радним шифрама 1, 7 и 10, као и да се ови ауторски тимови/аутори позову да узму учешће у следећој фази у виду Студентске радионице која ће бити усмерена на разраду решења.

Жири је доделио и ДВА ПРИЗНАЊА ауторским тимовима/ауторима са радним шифрама 2 и 4, чија решења имају изузетан обликовни потенцијал у простору, као и добро осмишљен технички апсект монтаже и демонтаже павиљона/инсталације. Међутим, жири сматра да награђени радови имају већи потенцијал у разради са програмско-функционалног аспекта, али и одговора на начела Europe Readr пројекта.

У наставку је дат осврт Жирија на радове који су добили награде и признања.

НАГРАДЕ

 

Аутор/ауторски тим: Јана Николовски, Тамара Николић (Универзитет у Београду – Архитектонски факултет)

Образложење: Пројекат UPCYCLING TETRIS нуди флексибилан и адаптиван концепт павиљона који има потенцијал за даљи развој и разраду решења.  Решењем је направљен просторно-програмски систем из низа елемената (модуларних подцелина)  који  креирају специфичан амбијент урбане дневне собе близак свакодневном искуству различитих профила корисника. У тематском смислу, павиљон је конципиран у складу са начелима Europe Readr пројекта афирмишући bookcrossing концепт и стварајући полигон за окупљање и дијалог читалачке публике. Предожени материјали и систем изградње павиљона карактерише економска оправданост и висок ниво изводљивости решења.

1(4)

Аутор/ауторски тим: Андрија Илић, Игор Иљић (Универзитет у Београду – Архитектонски факултет)

Образложење: Пројектом се нуди системско решење које се састоји од јединичних модула чијим се повезивањем, мултипликацијом и ротацијом могу добити различите просторне структуре отвореног и затвореног типа. У том смислу, решење може бити уклопљено у различите просторне оквире прилагођавањем просторних односа јединичних модула што отвара могућност избора места за читање – у заклоњеном, излованом простору за појединца или у изложеном простору, окренутом ка пролазницима за читање у друштву. Велики потенцијал решења се огледа и у примени на различитим локацијама, те могућности да павиљон окупи кориснике у различитим временским интервалима на нивоу дана. Поред тога, у решењу је препозната могућност економичног и ефектног решења кроз даљу разраду материјализације и опремљености овог система.

 2(4)
 

Аутор/ауторски тим: Наташа Раденовић (Универзитет уметности у Београду – Факултет примењених уметности)

Образложење: У основи концепта се налази монументалан јединични елемент просторне инсталације, који захваљујући својој једноставној геометрији и пропорцијама омогућује креирање различитих просторно-програмских сценарија у зависности од диспозиције јединичних модула. Монументалност која је постигнута димензијама монолитних плоча у функцији је дефинисања места које промовише читалачку културу и даје маркантно обележје у градском простору. Употреба једног типског елемента чија диспозиција и материјализација гради простор који позива на игру, удобно седење или рад има потенцијал за примену примарно дигиталних технологија у промовисању читалачке културе због чега Жири издваја ово решење за даљу разраду.

 

34

ПРИЗНАЊА

Аутор/ауторски тим: Татјана Аргакијев, Милица Јовичић, Андреј Јовановић (Универзитет у Београду – Архитектонски факултет)

Образложење: У просторно-обликовном смислу, решење карактерише практичан, флексибилан и трансформабилан систем чији јединични елементи граде поставку у виду урбане полице са књигама. Међутим, Жири је препознао да јединично издимензионисан модул који гради структуру нема капацитет за развој система нешто ширег обима и размере и у том смислу развоја просторног склопа који може имати капацитет да изгради различите амбијенталне и програмско-функционалне целине, због чега не улази у категорију за даљу разраду.

 43

Аутор/ауторски тим: Дамир Аљошевић (Универзитет Црне Горе – Архитектонски факултет)

Образложење: У просторно-обликовном смислу, решењем је понуђен одговор у виду павиљона који се може постављати и афирмативно деловати на окружење у оквиру градских шеталишта у виду места пролаза. Решењем се такође нуди практичан систем изградње, монтаже и демонтаже павиљона заснован на механизму склапања и расклапања, што је вешто приказано кроз физички модел, као и низ техничких цртежа и амбијенталних секвенци. Жири је такође препознао да добро осмишљен принцип повезивања елемената сугерише коридорски простор са примарно излагачком функцијом који и у обликовном смислу не одговара намени и улози павиљона, због чега не улази у категорију за даљу разраду.

53

 

САОПШТЕЊЕ