УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

arandjelovac

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП 17. ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА, АРАНЂЕЛОВАЦ

Тема – ИСКУСТВА И ПЕРСПЕКТИВЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА СА ЈЕДНОСТЕПЕНИМ КОНЦЕПТОМ ПЛАНА КАО ОСНОВНИМ

1. Теоријске и системске претпоставке за ниво Плана генералне регулације као основног плана
2. Карактеристична питања, искуства и примера из праксе код примене и разраде Плана генералне регулације ( непосредно кроз Локацијске услове, односно, кроз Планове детаљне регулације, или Урбанистичке пројекте).
3. Континуираност планирања у систему са једностепеним планом (посебно са бројним, тада потребним парцијалним изменама)
4. Приказ карактеристичних примера из праксе припреме, доношења и спровођења актуелних урбанистичких планова и докумената( са предностима и проблемима код једностепеног система планова (ПГР) као основним, а са ПП-ГУП- ПГР-ПДР-УП-ЛУ као допунским).
5. Улога савремених урбанистичких концепата, метода и техника у планирању (placemaking, co- sharing, user-centred design, digitalisation и др.)
6. Урбанистичко уређење и обликовање градских тргова као трајна потреба развоја
7. Урбана комасација- карика која недостаје?

УЛОГА ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА У ДРУШТВУ – Е-ПРОСТОР (РГЗ – тематски блок)

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ И СЛАЊЕ РАДОВА

Рок за пријаву теме са апстрактом до 300 речи на српском и енглеском језику 12.04.2021.
Пријаву тема са апстрактом и финалну верзију рада слати на е-маил адресу udruzenjeurb@gmail.com

Рок за слање финалне верзије рада 10.05.2021. у максималном обиму 8 страница А4 формата, са једноструким (single) проредом за целокупан рад укључујући и графичке прилоге, резиме, литературу, …)

ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРИЈАВЕ УЧЕШЋА

УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ,
11000 Београд, Кнеза Милоша 9,
Светлана Јаковљевић
Тел/факс +381 63 81 05 864, +381 11 33 47 418 Е-mail: udruzenjeurb@gmail.com

Ближе информације о смештају, цени аранжмана, котизацији у следећем обавештењу.

10 – 12. ЈУН 2021.
ХОТЕЛ „ИЗВОР“, АРАНЂЕЛОВАЦ