УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Расписан је конкурс за доделу стипендија Министарства просвете и науке Украјине.

Стипендије се додељују за студирање на украјинском језику и то за основне, мастер и докторске студије из области хуманистичких, техничких и друштвених наука.

20 – основне и мастер студије
2 – докторксе студије

Пријављивање се врши тако што се сва документација пошаље на адресу : Министарство просвете , науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд , 6. спрат, крило Ц, канцеларија 24 – са назнаком „За стипендије Украјине за 2021/2022. годину“.

Контакт особа у Министарству просвете науке и технолошког развоја jelena.pazun@mpn.gov.rs .

ДОКУМЕНТАЦИЈА