УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ „НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“ ЗА НАЈБОЉЕ КЊИЖЕВНО ОСТВАРЕЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Image (1)

Расписује се Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића” за 2021. годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2020. години.

 

​Награда, у нето износу од 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

 

Критеријуми које књижевно дело мора да задовољи:

– дело мора бити oстварење  једног аутора,
– дело мора бити објављено као засебна књига у најмање 300 примерака, са ЦИП записом и ISNB бројем,
– дело треба да има најмање 3 табака, тј. 48 страна,

–    дело мора бити објављено први пут у 2020. години,

– у избор могу ући само уметничка остварења: роман, збирка приповедака, збирка песама, драма, есеј, путопис и мемоари.

Уз пријаву је пожељно приложити рецензије.

 

​Рок за подношење пријава је од 22. фебруара до21. априла 2021. године.

​Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком – „Конкурс за „Награду Веселина Лучића“ за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду“.

​Уз пријаву поднети 6 (шест) примерака књижевног остварења, потврду о радном односу на Универзитету у Београду и кратку биографију.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

​Избор најбољег књижевног остварења врши жириименован од стране Одбора Задужбине, који предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине.

На основу предлога жирија, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, којуобјављује на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

 

На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

 

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.