УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

mo3

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАСА, ИАСА, МАСУА
година студија | семестар: 2. год. 3. сем. (МАСА), 5. год. 9. сем. (ИАСА), 2. год. 3.сем. (МАСУА)
скраћени назив предмета: М03а, С07а, М03уа
шифра предмета: МАСА 23011 (А,У,АТ,АК) / ИАСА 59061 / МАСУА 23061
школска година: 2020/21
координатор студијске целине: ванредни проф. др Александар Виденовић

 

Студиo М03-А (У, АТ, АК), С07а је комплексан и захтеван задатак, који тежи препознавању и одговарајућој примени архитектонских концепата, принципа и теорија У ОБЛАСТИ ОБЈЕКАТА И САДРЖАЈА КУЛТУРЕ као специфичних места препознавања и манифестовања односа у друштву. У разумевању архитектонског простора као синтезе концептуалних идеја, развијају се критичко мишљење, истраживачке способности, интелектуални интегритет, стручна знања и вештине који омогућавају сагледавање партикуларних и општих ефеката савремене архитектуре на околину.
Посебан фокус курса М03-АТ представља разрада концепта пројекта у погледу технолошких, енергетских или физичких карактеристика нових садржаја.
На курсу М03-АК, нагласак је на комплексној проблематици пројектовања објеката великих распона у архитектури, са разрадом пројекта од одабира конструктивног склопа до нивоа радионичког детаља.
Курс М03-У представља истраживање, планирање и урбанистичко – архитектонско обликовање у природном окружењу предела изузетних одлика, са креирањем нових намена и физичке структуре које су у спрези са природним амбијентом и локалним потребама.
Посебност курса М03-УА јесте савладавање технике пројектовања ентеријера у комплексној проблематици пренамене простора индустријског објекта у привремени стамбени простор, а у оквирима проблематике различите волуметрије, захтева нове намене, и креирања новог стамбеног простора у духу времена.

Филтер
 • Полигон културе

  Полигон културе

  ЗЕЛЕНА ЛУКА – АМБИЈЕНТ ОБЛИКОВАН ПРИРОДОМ
  Наставник: арх. Дејан Миљковић, редовни професор
  Студент: Мирјана Новаковић
  Опис пројекта: Просторно-програмска анализа зоне…

 • ART Centar

  ART Centar

  ЗЕЛЕНА ЛУКА – АМБИЈЕНТ ОБЛИКОВАН ПРИРОДОМ
  Наставник: арх. Дејан Миљковић, редовни професор
  Студент: Милица Миљковић
  Опис пројекта: Задатак пројекта јесте…

 • Место освртања

  Место освртања

  ЗЕЛЕНА ЛУКА – АМБИЈЕНТ ОБЛИКОВАН ПРИРОДОМ
  Наставник: арх. Дејан Миљковић, редовни професор
  Студент: Јана Старчевић
  Опис пројекта: Положај пројекта смешта…

 • Портал сећања

  Портал сећања

  МУЗЕЈ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ
  Наставник: арх. Владимир Лојаница, редовни професор
  Студент: Вера Аголи
  Опис пројекта: Детаљна анализа непосредног окружења, умрежености саобраћаја и затечених историјских…

 • АДВЕНТУС – Музеј цивилизације и климе (М+ЦК)

  АДВЕНТУС – Музеј цивилизације и климе (М+ЦК)

  МУЗЕЈ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ
  Наставник: арх. Владимир Лојаница, редовни професор
  Студент: Уна Корица
  Опис пројекта: АДВЕНТУС – Музеја цивилизације и климе, МК+Ц, је пројекат…

 • Музеј Цивилизације – Хеликоид историје Београда

  Музеј Цивилизације – Хеликоид историје Београда

  МУЗЕЈ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ
  Наставник: арх. Владимир Лојаница, редовни професор
  Студент: Ђорђе Петковић
  Опис пројекта: Хеликод историје Београда представља временски осврт на комплексну историју…

 • Становање за непознате

  Становање за непознате

  СТАНОВАЊЕ ЗА (НЕ)ПОЗНАТЕ/ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР
  Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, редовни професор
  Студент: Јелисавета Кузовић

 • Хала Беко

  Хала Беко

  СТАНОВАЊЕ ЗА (НЕ)ПОЗНАТЕ/ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР
  Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, редовни професор
  Студент: Нина Крчум
  Опис пројекта: Простор интервенције се…

 • Ремоделовање

  Ремоделовање

  РЕМОДЕЛОВАЊЕ, РЕАКТИВИРАЊЕ – ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА
  Наставник: др Татјана Јуренић, доцент
  Студент: Марија Продан
  Опис пројекта: Пројекат реактивације Историјског архива Београда као…

 • Ремоделовање

  Ремоделовање

  РЕМОДЕЛОВАЊЕ, РЕАКТИВИРАЊЕ – ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА
  Наставник: др Татјана Јуренић, доцент
  Студент: Јелена Рожановић
  Опис пројекта: Пројекат представља идеју о новом доживљају…

 • Ремоделовање

  Ремоделовање

  РЕМОДЕЛОВАЊЕ, РЕАКТИВИРАЊЕ – ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА
  Наставник: др Татјана Јуренић, доцент
  Студент: Јасмина Баба-Милкић
  Опис пројекта: Пројекат представља идеју о новом доживљају…

 • Парк укуса – маркет мира

  Парк укуса – маркет мира

  ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ОБЈЕКТА – КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ ВЕЛИКОГ РАСПОНА
  Наставник: др Ненад Шекуларац, редовни професор
  Студент: Милијана Живковић
  Опис пројекта: Мултифункционални…

 • Пијаца Ђерам – Градски центар хране

  Пијаца Ђерам – Градски центар хране

  ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ХАЛЕ СА ПРОЈЕКТОМ КОНСТРУКЦИЈЕ – КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ ВЕЛИКОГ РАСПОНА
  Наставник: др Ненад Шекуларац, редовни професор
  Студент: Марко Гавриловић
  Опис…

 • Ђерам пијаца – мултифункционални центар

  Ђерам пијаца – мултифункционални центар

  ИЗРАДА ИДЕЈНОГ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ОБЈЕКТА – КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ ВЕЛИКИХ РАСПОНА
  Наставник: др Ненад Шекуларац, редовни професор
  Студент: Исидора Зимовић

 • Привремено становање

  Привремено становање

  ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ЗА ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЧЕ / ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР
  Наставник: арх. Небојша Фотирић, ванредни професор
  Студент: Софија Машовић
  Опис пројекта:…

 • The PLATFORM

  The PLATFORM

  ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ЗА ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЧЕ / ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР
  Наставник: арх. Небојша Фотирић, ванредни професор
  Студент: Исидора Николић
  Опис пројекта:…

 • /

  /

  ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ЗА ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЧЕ / ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР
  Наставник: арх. Небојша Фотирић, ванредни професор
  Студент: Ђина Шврака
  Опис пројекта:…

 • ARS CAVERNA – центар уметничке колоније грнчарства

  ARS CAVERNA – центар уметничке колоније грнчарства

  ЛУНА-ПАРК: ТЕРИТОРИЈА ЕФЕМЕРНОГ СПЕКТАКЛА
  Наставник: мр Милан Вујовић, редовни професор
  Студент: Марија Матијевић
  Опис пројекта: Као предео изузетних карактеристика, посебан по својој…

 • POV – Point of view – Тачка гледишта

  POV – Point of view – Тачка гледишта

  ЛУНА-ПАРК: ТЕРИТОРИЈА ЕФЕМЕРНОГ СПЕКТАКЛА
  Наставник: мр Милан Вујовић, редовни професор
  Студент: Бојан Ћировић
  Опис пројекта: Презасићеност чулним надражајима, разноврсним забавним садржајима и…

 • Театар призора

  Театар призора

  ЛУНА-ПАРК: ТЕРИТОРИЈА ЕФЕМЕРНОГ СПЕКТАКЛА
  Наставник: мр Милан Вујовић, редовни професор
  Студент: Анђела Крћа
  Опис пројекта: Ка чему и на који начин усмерити…

 • Хетеротопијска рушевина

  Хетеротопијска рушевина

  АРХЕОЛОГИЈА ДИГИТАЛНОГ: ДИГИТАЛНИ АРХИВ, БЛОК 20, НОВИ БЕОГРАД
  Наставник: арх. Милан Ђурић, ванредни професор
  Студент: Теодора Арсенијевић
  Опис пројекта: Оно што је…

 • ERROR

  ERROR

  АРХЕОЛОГИЈА ДИГИТАЛНОГ: ДИГИТАЛНИ АРХИВ, БЛОК 20, НОВИ БЕОГРАД
  Наставник: арх. Милан Ђурић, ванредни професор
  Студент: Ивана Јаношев
  Опис пројекта: Архив у Shopping…

 • Шум

  Шум

  АРХЕОЛОГИЈА ДИГИТАЛНОГ: ДИГИТАЛНИ АРХИВ, БЛОК 20, НОВИ БЕОГРАД
  Наставник: арх. Милан Ђурић, ванредни професор
  Студент: Ања Драшковић
  Опис пројекта: Шум не постоји…

 • Библиотека

  Библиотека

  КУЋА КЊИГ:Е
  Наставник: др Душан Игњатовић, ванредни професор
  Студент: Наташа Радојчић
  Опис пројекта: Анализом локације, блока 39, на Новом Београду препознат је…

 • Библиотека

  Библиотека

  КУЋА КЊИГ:Е
  Наставник: др Душан Игњатовић, ванредни професор
  Студент: Марко Петровић
  Опис пројекта: Концепт пројекта библиотеке на локацији блока 39 на Новом…

 • Библиотека Култур:Е

  Библиотека Култур:Е

  КУЋА КЊИГ:Е
  Наставник: др Душан Игњатовић, ванредни професор
  Студент: Ђорђе Ваљаревић
  Опис пројекта: Библиотеке представљају једне од чворишта културних знаменитости јер оне…

 • НЕМЕСТА: ПЛУТАЈУЋИ МАРКЕТ

  НЕМЕСТА: ПЛУТАЈУЋИ МАРКЕТ

  ТАШМАЈДАН: ИСПОД И ИЗНАД ТАШМАЈДАНА
  Наставник: др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор
  Студент: Катарина Банковић
  Опис пројекта: Ташмајдан се трансформисао оног тренутка…

 • Конструисање хетеротопије

  Конструисање хетеротопије

  ТАШМАЈДАН: ИСПОД И ИЗНАД ТАШМАЈДАНА
  Наставник: др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор
  Студент: Јована Арсић
  Опис пројекта: Схватање значаја преклопљених токова историје…

 • Инструменти дисхармоније

  Инструменти дисхармоније

  ТАШМАЈДАН: ИСПОД И ИЗНАД ТАШМАЈДАНА
  Наставник: др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор
  Студент: Милица Божић
  Опис пројекта: Пројекат представља експерименталну инфраструктуру која…

 • Тејп музеј

  Тејп музеј

  “DRIVE-IN” – ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
  Наставник: арх. Дејан Милетић, ванредни професор
  Студент: Невена Николић
  Опис пројекта: Пројекција ж.р. (лат. проиецто – бацање…

 • “Drive-In” центар за културу

  “Drive-In” центар за културу

  “DRIVE-IN” – ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
  Наставник: арх. Дејан Милетић, ванредни професор
  Студент: Невена Филиповић
  Опис пројекта: Пројектом се разматрају нови начини …

 • “Drive-In” – центар за културу

  “Drive-In” – центар за културу

  “DRIVE-IN” – ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
  Наставник: арх. Дејан Милетић, ванредни професор
  Студент: Јелена Ђокић
  Опис пројекта: Полазна тачка је позиционирање корисника у…

 • Тврђава дунавских путева

  Тврђава дунавских путева

  МУЗЕЈ ДУНАВА
  Наставник: арх. Бранислав Митровић, професор емеритус
  Студент: Вид Савић
  Опис пројекта: Након иницијалног проучавања градова и тврђава дуж тока Дунава кроз…

 • Етнографски музеј у селу на седам Дунава

  Етнографски музеј у селу на седам Дунава

  МУЗЕЈ ДУНАВА
  Наставник: арх. Бранислав Митровић, професор емеритус
  Студент: Милица Симић
  Опис пројекта: Тема пројекта је настала проучавањем ризнице етнографског и културног наслеђа,…

 • Путем дивљих коња

  Путем дивљих коња

  МУЗЕЈ ДУНАВА
  Наставник: арх. Бранислав Митровић, професор емеритус
  Студент: Милена Стојковић
  Опис пројекта: Вода и зеленило су пресудни фактори у очувању животне средине,…

 • Дунавска Атлантида

  Дунавска Атлантида

  МУЗЕЈ ДУНАВА
  Наставник: арх. Бранислав Митровић, професор емеритус
  Студент: Милена Ристић
  Опис пројекта: 1971. године, Југославија је у име прогреса потопила град на…

 • Теразијско Коло

  Теразијско Коло

  КУЛТУРА НА ГРЕБЕНУ
  Наставник: арх. Борислав Петровић, редовни професор
  Студент: Јован Младеновић
  Опис пројекта: Узевши у обзир тему “Култура на Гребену” и њене…

 • Теразијска тераса

  Теразијска тераса

  КУЛТУРА НА ГРЕБЕНУ
  Наставник: арх. Борислав Петровић, редовни професор
  Студент: Исидора Мутавџић
  Опис пројекта: Ради унапређења целог градског ткива интервенише се на потезу…

 • Косанчићев венац

  Косанчићев венац

  КУЛТУРА НА ГРЕБЕНУ
  Наставник: арх. Борислав Петровић, редовни професор
  Студент: Ана Тошић
  Опис пројекта: Пројекат се бави реактивирањем Косанчићевог венца, као некадашњег језгра…

 • Авала mental foREST Institute

  Авала mental foREST Institute

  КРЕИРАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ У ПРИРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ – ПРЕДЕО ПОСЕБНИХ ПРИРОДНИХ ОДЛИКА
  Наставник: др Бисерка Митровић, ванредни професор
  Студент: Марија Терзић и…

 • IICA (Инклузивни истраживачки центар Авала)

  IICA (Инклузивни истраживачки центар Авала)

  КРЕИРАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ У ПРИРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ -ПРЕДЕО ПОСЕБНИХ ПРИРОДНИХ ОДЛИКА
  Наставник: др Бисерка Митровић, ванредни професор
  Студент: Лука Николић
  Опис пројекта: Идеја пројекта…

 • humanityzoo

  humanityzoo

  КРЕИРАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ У ПРИРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ_ПРЕДЕО ПОСЕБНИХ ПРИРОДНИХ ОДЛИКА
  Наставник: др Бисерка Митровић, ванредни професор
  Студент: Ели Јања Стојановић
  Опис пројекта:Тема зоолошког врта…

 • Ефемерност у стварању нове дистопијске реалности

  Ефемерност у стварању нове дистопијске реалности

  НОВЕ ТОПОГРАФИЈЕ: КУЛТУРА УРБАНОГ ФРАГМЕНТА
  Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор
  Студент: Сара Стојановић
  Опис пројекта: Пројекат интегрише воду и вегетацију у нове,…

 • Градови постматеријалног света

  Градови постматеријалног света

  НОВЕ ТОПОГРАФИЈЕ: КУЛТУРА УРБАНОГ ФРАГМЕНТА
  Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор
  Студент: Никола Илић
  Опис пројекта: Ако се размишља о градовима у далекој…

 • Микро свет у макро контексту

  Микро свет у макро контексту

  НОВЕ ТОПОГРАФИЈЕ: КУЛТУРА УРБАНОГ ФРАГМЕНТА
  Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор
  Студент: Мима Савић
  Опис пројекта: Концепт природног кретања и људског тела указују…

© [2013 - 2018] Универзитет у Београду - Архитектонски Факултет | University of Belgrade - Faculty of Architecture