УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

24/02/2021

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се  Реферат  бр. 02-11/1-5 од 23.02.2021.г. Комисије  за припрему Реферата о пријављеним кандиидатима за избор сарадника за ужу научну област:  Архитектонско пројектовање, ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се ниједан кандидат не изабере  у сарадничко звање асистент са докторатом, на Департману за архитектуру,  за наведену област.

Реферат Комисије налази се на веб-страници Факултета  www.arh.bg.ac.rs и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање асистента са докторатом