УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

29/01/2021

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

 

обавештава све заинтересоване да се  Реферат 02-11/1-4  од  28.01.2021.г. и Сажетак реферата бр. 02-11/1-4.1 од 28.01.2021.г. Комисије  за избор наставника за ужу научну област:  Визуелне комуникације и архитектонска графика, стављају на увид јавности. Комисија предлаже да се др Владимир Ковач, маст.инж.арх., изабере у звање доцента, на Департману за архитектуру,  за наведену област.

Реферат и Сажетак реферата Комисије налазе се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210),  као и на веб-страници Факултета www.arh.bg.ac.rs и доступни су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање доцента: др Владимир Ковач, маст.инж.арх. Сажетак Комисијe за избор у звање доцента: др Владимир Ковач, маст.инж.арх.