УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор у истраживачко и научно звање

21/01/2021

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Извештај бр. 02-11/1-31 од 31.12.2020.г. Комисије за стицање истраживачког звања ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се Ана Шабановић, маст.инж.арх., изабере у звање истраживач-приправник. 

Извештај Комисије се налази у Општој служби Факултета (II спрат, соба 204,  као и на веб-страници Факултета  www.arh.bg.ac.rs и доступан је  јавности тридесет дана од дана објављивања овог огласа.

 

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-приправник – Ана Шабановић, маст.инж.арх.