УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

У току 2020. године Архитектонски факултет, Универзитета у Београду успешно је реализовао низ научноистраживачких активности које су добиле своју националну и међународну верификацију публикацијом у оквиру научних скупова, часописа и изложби. На УБ-АФ, као акредитованој НИО, у претходној години је било ангажовано 90 истраживача (7 научних сарадника, 1 истраживач сарадник, 6 истраживача приправника и 76 истраживача у стручним звањима) који су у складу са Планом истраживња за 2020. годину поднетим Министарству просвете, науке и технолошког развоја у оквиру институционалног модела финансирања истраживача од општег интереса за Републику Србију остварили 214 верификованих резултата у различитим категоријама према ,,Правилнику о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача’’. Поред публикације научноистраживачких резултата УБ-АФ је у току 2020. године започео реализацију два међународна пројекта и иницирао једну међународну академску истраживачку мрежу.

00_Cover za sajt

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ И МРЕЖЕ

Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education (ХЕРСУС)

 

Пројекат ,,Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education (ХЕРСУС) одобрен је за реализацију и финансирање у оквиру програма ЕРАЗМУС+ Стратешка партнерства у области високог образовања за који је АФ водећа институција испред Универзитета у Београду. Пројекат ХЕРСУС биће реализован од новембра 2020-августа 2023. године кроз сарадњу са 4 европска универзитета у области архитектуре и урбанизма из Венеције (Universita IUAV di Venezia), Никозије (Univeristy of Cyprus – Department of Architecture), Солуна (Aristotle University of Thessaloniki – School of Architecture) и Севиље (University of Sevilla – UNESCO Chair on Built Urban Heritage CREhAR in the digital era).

Фокус ХЕРСУС пројекта је на друштвеној и образовној вредности европског културног наслеђа, односно на унапређењу и тестирању иновативних наставних пракси у области одрживости и наслеђа. Кроз развој нових партиципативних и интеркултуралних приступа наслеђу, пројекат има за циљ да оснажи младе професионалце знањем и компетенцијама које су им потребне за успех у висококвалификованим занимањима. Примарни циљ пројекта је креирање и имплементација нових иновативних курсева, групе курсева и ваннаставних активности, у оквиру постојећих мастер студијских програма, који су тематски засновани на критичком питању односа одрживе урбане агенде, и урбаног и архитектонског наслеђа. У том смислу, ХЕРСУС има за циљ (1) да унапреди постојеће студијске програме на мастер нивоу студија и (2) да постигне стабилан и одржив образовни оквир комплементаран глобално утврђеним циљевима у области архитектонског и урбанистичког образовања.

 

ХЕРСУС конзорцијум се састоји од пет високошколских установа из Србије, Италије, Кипра, Грчке и Шпаније, које ће заједно радити на осмишљавању и развоју курсева и њиховој дистрибуцији кроз међународне обуке за наставнике, радионице за студенте и заједнички изграђену дигиталну платформу за дељење процеса истраживања и резултата (HERSUS Sharing Platform). Пројекат укључује активности сарадње између истраживачког сектора, и приватног и јавног сектора, које су усмерене на локалну и регионалну подршку у циљу унапређења сарадње у високом образовању. Истраживачи на пројекту радиће у три експертска тима: REconstruction, REuse i REsilience. Успостављањем експертских истраживачких група, пројекат има за циљ да анализира теме од значаја за модернизацију и развој високог образовања у области архитектонског и урбанистичког пројектовања.

 

Руководилац пројекта: Др Владан Ђокић, редовни професор; Администратор пројекта: Светлана Толић, руководилац Финансијске службе; Истраживачи са Архитектонског факултета у Београду: Др Ана Радивојевић, редовни професор | Др Ана Никезић, ванредни професор | Др Наташа Ћуковић Игњатовић, ванредни професор | Др Јелена Живковић, ванредни професор | Др Милица Милојевић, доцент | Др Јелена Ристић Трајковић, доцент | Александра Миловановић, истраживач-приправник | Тамара Поповић, истраживач-приправник | Др Александра Ђорђевић, асистент | Др Младен Пешић, асистент | Др Бојана Зековић, асистент | Невена Лукић, асистент

 

ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА О ПРОЈЕКТУ:

http://hersus.org/ 

 

CROSS/HOUSE: Sustainable Housing – Cross-Cultural Society

Архитектонски факултет у Београду постао је руководећа установа нове CEEPUS академске мреже „CROSS/HOUSEЕ: Sustainable Housing – Cross-Cultural Society “ која је прихваћена у априлу 2020. године као „умбрелла“ мрежа, што је додељено новим мрежама на Универзитету у Београду. CEEPUS је програм за размену студената и професора из подунавских и њима суседних држава средишње, источне и југоисточне Европе.

 

Тема предложене мреже је образовање платформе високог образовања за источноевропске студије становања кроз архитектуру и урбанизам. Најуочљивији разлог за избор теме је раскорак између брзог развоја стамбеног сектора у Источној Европи и са тим повезаних бројних научних истраживања с једне стране и недостатка одговарајућег одраза дате динамике у високом образовању с друге стране. Сходно овоме, главни циљ предложене академске мреже је успостављање основа за стварање будућих источноевропских студија становања на факултетима за архитектуру и урбанизам који чине конзорцијум у овој мрежи.

 

Установе-учесници у мрежи размене: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Србија (Руководилац); Универзитет у Бањалуци – Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Република Српска, Босна и Херцеговина; Чешки технички универзитет у Прагу – Архитектонски факултет, Чешка република; Будимпештански универзитет за технологије и привреду – Архитектонски факултет, Мађарска; „Тадеуш Кошћушко“ технички универзитет у Кракову – Архитектонски факултет, Пољска; Технички универзитет у Темишвару – Факултет за архитектуру и урбанистичко планирање, Румунија; Универзитет у Марибору – Факултет за грађевинарство, саобраћај и архитектуру, Словенија.

 

Руководилац мреже: Др Александра Ђукић, ванредни професор; Технички секретар мреже: Др Бранислав Антонић, асистент

 

ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА О МРЕЖИ:

https://www.ceepus.info/upload/FileViewer.aspx?ID=AC9EFF9D6CCC63C2BAA3C3133D6ED98CBE7ECC5E522AD73BB786C8F4213CA615

DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+)

Пројекат ,, DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage’’ (DANUrB+) је покренут у оквиру ИНТЕРРЕГ ЕУ подунавског прекограничног програма 1. јула 2020. године у циљу подстицања рационалног коришћења културног наслеђа и ресурса ободних и пограничних градова и подручја дуж Дунава. Пројекат ће током 30 месеци трајања створити нове могућности за подизање привлачности одабраних насеља и градовима у опадању и покренути недовољно искоришћено културно наслеђе за јачање подунавског културног идентитета. Пројектне активности ће додатно (1) развити „дунавски бренд“ за градски ниво; (2) пружити прилику за боље праћење кретања и потреба туриста; (3) подржати постојеће културне туре и (4) повећати капацитет локалних учесника за сарадњу на локалном и међународном нивоу. У реализацији пројекта учествоваће 10 истраживача – 2 редовна професора, 2 ванредна професора, 2 доцента, 3 асистента и 1 истраживач-сарадник (од којих је 7 истраживача део институционалног програма финансирања истраживача којим се остварује општи интерес за Републику Србију).

 

DANUrB+ је истовремено и конзорцијум од 17 ЕРДФ и 2 ИПА партнера и 23 придружена стратешка партнера из шест држава. 10 њих је већ учествовало у претходном пројекту ДАНУрБ, укључујући Универзитет за технологије и привреду из Будимпеште (ВМЕ), који је поново водећи партнер. Ужи круг пројекта чине партнерски тимови са Департмана за урбанизам пет универзитета из подунавских земаља: из Братиславе, Будимпеште, Темишвара, Букурешта и Београда. Сви партнери скупа ће радити на промоцији одрживог коришћења културног наслеђа и ресурса у подунавским градовима и заједницама. Пратећи образовни програм пројекта обучиће младе о заједничким културним вредностима, подстичући их да открију и цене урбано наслеђе повезано са реком Дунав. Ове заједничке активности су организоване у четири радна пакета: Истраживање, Алати за планирање, Образовање и Акције. Радећи у оквиру ових пакета, они ће додатно допринети обликовању новог дунавског културног идентитета, главног циља пројекта.

 

Архитектонски факултет Универзитета у Београду један је од главних партнера у пројекту и водећи партнер радног пакета Т1 „Истраживање – утврђивање тачака интервенција за одрживо коришћење културног наслеђа“. Придружени стратешки партнери у Србији су градови Сомбор и Смедерево и општина Голубац.

 

Менаџер пројекта испред УБ-АФ: Др Александра Ђукић, ванредни професор; Истраживачи са Архитектонског факултета у Београду: Др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор | Др Александра Ступар, редовни професор | Др Владимир Парежанин, доцент | Ивица Николић, доцент | Др Бранислав Антонић, асистент | Др Јелена Марић, асистент | Вишња Сретовић Брковић, истраживач-сарадник | Александар Грујичић, асистент; Чланови управног одбора испред УБ-АФ: Др Ана Никезић, ванредни професор | Др Александра Ђукић, ванредни професор; Финансијски менаџер пројекта: Светлана Толић, руководилац Финансијске службе; Менаџер за комуникације: Др Бранислав Антонић, асистент;

 

ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА О ПРОЈЕКТУ:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb_plus 

COST Akcije

CA16235 – PEARL-PV – Performance and Reliability of Photovoltaic Systems: Evaluations of Large-Scale Monitoring Data

Истраживачи са Архитектонског факултета у Београду: Др Мирјана Деветаковић, доцент | Др Будимир Судимац, ванредни професор | Др Александра Крстић Фурунџић, редовни професор у пензији

CA16226 – SHELD-ON – Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly

Истраживачи са Архитектонског факултета у Београду: Др Владан Ђокић, редовни професор | Др Јелена Ристић Трајковић, доцент | Др Ана Никезић, ванредни професори | Др Милена Кордић, доцент

CA17133 – CIRCULAR CITY – Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city

Истраживачи са Архитектонског факултета у Београду: Др Верица Крстић, доцент | Др Јелена Ристић Трајковић, доцент

CA18137 – MCMH – European Middle Class Mass Housing

Истраживачи са Архитектонског факултета у Београду: Др Марија Милинковић, доцент | Др Милица Милојевић, доцент | Др Анђелка Бнин Бнински, научни сарадник | Далиа Дуканац, асистент

CA18126 – Writing Urban Places. New Narratives of the European City

Истраживачи са Архитектонског факултета у Београду: Др Владан Ђокић, редовни професор | Др Јелена Ристић Трајковић, доцент | Др Верица Крстић, доцент

CA16114 – RESTORE – REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy

Истраживачи са Архитектонског факултета у Београду: Др Јелена Брајковић, научни сарадник

CA18204 – Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities

Истраживачи са Архитектонског факултета у Београду: Др Александра Ђукић, ванредни професор | Др Бранислав Антонић, асистент

ИСТРАЖИВАЧКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

У складу са ,,Програмом научноистраживачког рада Универзитета у Београду, Архитектонског факултета за период од 2020-2024. године’’, конципираног и усвојеног у складу са ,,Законом о науци и истраживању’’ („Службени гласник Републике Србије”, број 49/19) и ,,Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2020. до 2024. године – истраживања за иновације’’ („Службени гласник РС”, број 25 од 9. марта 2016.), као и у складу са намером да се обезбеди оперативна организациона инфраструктура за реализацију научноистраживачких активности, у току 2020. године Универзитет у Београду – Архитектонски факултет је приступио структурној подели истраживача који су део Програма институционалног финансирања којим се остварује општи интерес за Републику Србију (Члан 12, Став 3, Тачка 13, Закона о науци и истраживању – „Службени гласник Републике Србије”, број 49/19) по истраживачким једницама, односно истраживачким лабораторијама под окриљем Центра за истраживачку делатност (ЦИД). Основни задатак Истраживачких лабораторија биће усмерен на (1) развој и спровођење општих и примењених истраживања у различитим ужим научним областима и тематским оквирима у односу на примарну област архитектуре и урбанизма, (2) конципирање пројектних идеја и аплицирање за различите националне и међународне програме истраживања, и (3) укључивање младих истраживача и студената докторских студија у научноистраживачки рад. У том смислу, 25 истраживачких лабораторија, у оквиру којих ће бити ангажовано 90 истраживача, 7 стипендиста МПНТР и 24 студената докторских академских студија, чиниће основни полигон и организациону инфраструктуру за спровођење научноистраживачког рада.

 

ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА О ИСТРАЖИВАЧКИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА:

https://issuu.com/redakcijaaf/docs/af_labs

РЕПОЗИТОРИЈУМ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА (РАФ)

Крајем 2019. године Архитектонски факултет у Београду је покренуо, а у току 2020. године реализовао Репозиторијум Архитектонског факултета (РАФ) (http://raf.arh.bg.ac.rs) са циљем дигиталне систематизације научно-истраживачких резултата. РАФ омогућава отворени приступ публикацијама, као и осталим резултатима насталим у оквиру пројеката које се изводе на Факултету. Софтверска платформа репозиторијума је прилагођена савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација и компатибилна је са међународном инфраструктуром у овој области. Софтверску платформу, коју чини софтвер отвореног кода DSpace, обезбедио је Рачунарски центар Универзитета у Београду. Она је прилагођена савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација (усклађеност са захтевима Европске комисије у вези отвореног приступа публикацијама; дисеминација кроз OpenAire, BASE, CORE, Google Scholar итд.; интегрисани ОRCID идентификатори). Репозиторијум има интерфејс на српском (ћирилица и латиница) и енглеском језику. РАФ испуњава све техничке услове које прописује Платформа за отворену науку МПНТР.

ПУБЛИКОВАНИ РАДОВИ РЕФЕРИСАНИ У WOS

Дисеминација, промоција и популаризација резултата остварена је кроз неколико канала дељења истраживачких резултата који укључују и публикацију резултата у националним (6) и међународним (28) часописима, од чега 23 публикована рада у међународним часописима рефереисаним у WoS на SSCI, SCIe i A&HCI листама чији је преглед дат у наставку. У том смислу, препознаје се унапређење глобалног позиционирања истраживача са УБ-АФ у складу са развојним трендом броја објављених научних радова реферисаних у WoS.

 

М21а: Рад у међународном часопису изузетних вредности

 

Наслов рада: Eighty-year Review of the Evolution of Landscape Ecology: From a Spatial Planning Perspective

 

Часопис: Landscape Ecology, 35(10): 2141–216; IF: 4.349 (2018); SCIe

 

Истраживачи: Миловановић, Александра; Миловановић Родић, Данијела; Маруна, Марија

 

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.1007/s10980-020-01102-9

 

M21: Рад у врхунском међународном часопису

Naslov rada: Geometrical realisations of the simple permutoassociahedron by Minkowski sums

Časopis: Applicable Analysis and Discrete Mathematics, 14(1): 55-93; IF: 1.500 (2019); SCIe

Istraživači: Ивановић, Јелена

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.2298/AADM190414011I 

M22: Рад у истакнутом међународном часопису

Наслов рада: Integrating sustainability in higher planning education through international cooperation: Assessment of a pedagogical model and learning outcomes from the students’ perspective

Часопис: International Journal of Sustainability in Higher Education, 21(1): 1-17. IF: 2.000 (2019); SSCI

Истраживачи: Фокдал, Јосефине; Чолић, Ратка; Миловановић Родић, Данијела

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.1108/IJSHE-01-2019-0045 

 

Наслов рада: The Application of Photovoltaic Systems in Sacred Buildings for the Purpose of Electric Power Production: The Case Study of the Cathedral of St. Michael the Archangel in Belgrade

Часопис: Sustainability, 12(4), 1408. IF: 2.576 (2019); SCIe SSCI

Истраживачи: Судимац, Будимир; Угриновић, Александра; Јурчевић, Мишо

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.3390/su12041408

 

Наслов рада: Assessment of the sustainability of façade refurbishment

Часопис: Thermal Science, 24(2): 99-1006. IF: 1.541 (2018); SCIe

Истраживачи: Петровски, Александар; ПетровскаХристовска Лела; ИвановићШекуларац, Јелена; Шекуларац, Ненад

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.2298/TSCI190218307P

 

Наслов рада: Strategic Planning and Management Model for the Regeneration of Historic Urban Landscapes: The Case of Historic Center of Novi Pazar in Serbia

Часопис: Sustainability, 12(4), 1323. IF: 2.576 (2019); SCIe SSCI

Истраживачи: Муминовић, Есад; Радосављевић, Урош; Бегановић, Џемила

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.3390/su12041323

 

Наслов рада: Public engagement under authoritarian entrepreneurialism: the Belgrade Waterfront project

Часопис: Urban Research and Practice, 13(2), 213-227. IF: 2.043 (2019); SSCI

Истраживачи: Перић, Ана

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.1080/17535069.2019.1670469

 

Наслов рада: Reflections on the learning objectives for sustainable development in the higher education curricula – three cases from the University of Belgrade

Часопис: International Journal of Sustainability in Higher Education, 21(2): 315-335. IF: 2.000 (2019); SSCI

Истраживачи: Орловић Ловрен, Виолета; Маруна, Марија; Станаревиц, Светлана

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.1108/IJSHE-09-2019-0260

 

Наслов рада: Improving Energy Efficiency of Kindergartens in Serbia: Challenges and Potentials

Часопис: Thermal Science, 24(6): 3521-3532. IF: 1.541 (2018); SCIe

Истраживачи: Ћуковић Игњатовић, Наташа; Игњатовић, Душан; Станковић, Бојана

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.2298/TSCI200323273C

 

Наслов рада: Educational projects for linking place branding and urban planning in Serbia

Часопис: European Planning Studies, 28(7): 1431-1451. IF: 2.226 (2019); SSCI

Истраживачи: Радосављевић, Урош; Ђорђевић, Александра; Живковић, Јелена; Лаловић, Ксенија; Ђукановић, Зоран

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1701296

 

Наслов рада: Restoration of a Historic Building in Order to Improve Energy Efficiency and Energy Saving—Case Study—The Dining Room within the Žiča Monastery Property

Часопис: Sustainability, 12(15), 6271. IF: 2.576 (2019); SCIe SSCI

Истраживачи: Шекуларац, Ненад; Ивановић-Шекуларац, Јелена;  Петровски, Александар; Мацут, Никола; Радојевић, Милан

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.3390/su12156271

 

Наслов рада: The Evaluation of Urban Renewal Waterfront Development: The Case of the Sava Riverfront in Belgrade, Serbia

Часопис: Sustainability, 12(16), 6620. IF: 2.576 (2019); SCIe SSCI

Истраживачи: Ђукић, Александра; Марић, Јелена; Антонић, Бранислав; Ковач, Владимир; Јоковић, Југослав; Динкић, Никола

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.3390/su12166620

 

Наслов рада: Transferring COVID-19 Challenges into Learning Potentials: Online Workshops in Architectural Education

Часопис: Sustainability, 12(17), 7024. IF: 2.576 (2019); SCIe SSCI

Истраживачи: Миловановић, Александра; Костић, Милош; Зорић, Ана; Ђорђевић, Александра; Пешић, Младен; Бугарски, Јована; Тодоровић, Дејан; Соколовић, Неда; Јосифовски, Андреј

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.3390/su12177024

 

Наслов рада: Toward Flood Resilience in Serbia: The Challenges of an (Un)Sustainable Policy

Часопис: Sustainability, 12(17), 7228. IF: 2.576 (2019); SCIe SSCI

Истраживачи: Трговчевић, Филип; Ступар, Александра; Ивановић, Милена; Сусман, Рони

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.3390/su12177228 

 

Наслов рада: Photovoltaics on Landmark Buildings with Distinctive Geometries

Часопис: Applied Sciences, 10(19), 6696. IF: 2.474 (2019); SCIe

Истраживачи: Деветаковић, Мирјана; Ђорђевић, Ђорђе; Радојевић, Милан; Крстић˗Фурунџић, Александра; Бурдухос, Богдан˗Габриел; Мартинополос, Георгиос; Нагое, Мирцеа; Лобацаро, Габриел

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.3390/app10196696

 

Наслов рада: The Textuality of the Modernist Rural Landscape: Belgrade Agricultural Combine (PKB) as a Driver of the Urban Development of Third Belgrade

Часопис: Land, 9(11), 452; IF: 2.429 (2019); SSCI

Истраживачи: Ђокић, Владан; Миловановић, Александра; Ристић Трајковић, Јелена

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.3390/land9110452

 

Наслов рада: Energy Balance, Cost and Architectural Design Features of 24 Building Integrated Photovoltaic Projects Using a Modelling Approach

Часопис: Applied Sciences, 10(24), 8860. IF: 2.474 (2019); SCIe

Истраживачи: Герцек, Цихан; Деветаковић, Мирјана; Крстић-Фурунџић, Александра; Реиндерс, Ангеле

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.3390/app10248860

 

M23: Рад у међународном часопису

Наслов рада: Revealing the relationship between city size and spatial transformation of large housing estates in post-socialist Serbia

Часопис: Journal of Housing and the Built Environment, 35: 1099–1121. IF: 1.442 (2019); SSCI

Истраживачи: Василевска, Љиљана; Живковић, Јелена; Василевска, Магдалена; Лаловић, Ксенија

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.1007/s10901-020-09734-8

 

Наслов рада: Possibilities for the Improvement of the Access to MEP Systems in Apartment Buildings

Часопис: Tehnički vjesnik, 27(5): 1713-1721. IF: 0.670 (2019); SCIe

Истраживачи: Јуренић, Татјана; Гашић, Милош; Чабаркапа, Александра

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.17559/TV-20181007104746

 

Наслов рада: Trends in the integration of photovoltaic facilities into the built environment

Часопис: Open House International, 45(1/2): 195-207. IF: 0.183 (2019); SSCI A&HCI

Истраживачи: Крстић – Фурунџић, Александра, Сцогнамиглио, Алесандра; Деветаковић, Мирјана; Фронтини, Францесцо; Судимац, Будимир;

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.1108/OHI-04-2020-0015

 

Наслов рада: Squandering the territorial capital in the Balkans? Urban megaprojects between global trends and local incentives

Часопис: Archnet-IJAR International Journal of Architectural Research, online Aug 27. A&HCI

Истраживачи: Шијаковић, Милан; Перић, Ана

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.1108/ARCH-05-2020-0097

 

Наслов рада: Reshaping approaches of architectural heritage devastated through bombing: case study of Generalštab, Belgrade 

Часопис: URBAN DESIGN International, online Nov 4. IF: 0.875 (2019); SSCI A&HCI

Истраживачи: Поповић, Тамара; Марић, Јелена; Ваништа Лазаревић, Ева

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.1057/s41289-020-00146-2

 

Наслов рада: Squandering the territorial capital in the Balkans? Urban megaprojects between global trends and local incentives

Часопис: URBAN DESIGN International, online Dec 3. IF: 0.875 (2019); SSCI A&HCI

Истраживачи: Перић, Ана; D’hondt, Frank

Приступ спроведеном истраживању: https://doi.org/10.1057/s41289-020-00146-2