УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Приступно предавање 18.01.2021 – СИМБОЛИЧКО – ИДЕОЛОШКА ПРЕДСТАВА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ НА БОГОРОДИЧИНОЈ ЦРКВИ У СТУДЕНИЦИ

 

 

 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да ће се одржати јавно приступно предавање кандидата који сe бира у  звање доцента за ужу научну област: Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа, на Департману за архитектуру у оквиру расписаног конкурса од 04. новембра 2020. године.

 

На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду,  а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду,  Комисија за оцену приступног предавања, за избор наставника у звање доцента, за ужу научну област: Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа, на Департману за архитектуру, у саставу:

  • др Марко Николић, председник

доцент Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,

  • др Владимир Мако, члан

редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета и

  • др Миодраг Шуваковић, члан

редовни професор Универзитета Сингидунум у Београду – Факултета за медије и комуникације,

 

заказује извођење приступног предавања, са темом:

 

СИМБОЛИЧКО – ИДЕОЛОШКА ПРЕДСТАВА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ НА БОГОРОДИЧИНОЈ ЦРКВИ У СТУДЕНИЦИ

 

Приступно предавање одржаће се дана 18. јануара 2021. године, у амфитеатру, са почетком у 10,00 часова. Кандидат др Невена Дебљовић Ристић, дипл.инж.арх. ће држати приступно предавање у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута).

 

Правила извођења приступног предавања утврђена су Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету.

 

 

У  Београду, 05. јануара  2021. године

Др Марко Николић, предеседник

Доцент Универзитета у Београду – Архитектонског факултета