УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

БРОЈ: 02-8/1-70

ДАТУМ: 21.12.2020.

Београд, Булевар краља Aлександра 73/II

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да ће се одржати јавно приступно предавање кандидата који сe бира у  звање доцента за ужу уметничку област: Архитектонско пројектовање, на Департману за архитектуру у оквиру расписаног конкурса од 11. новембра 2020. године.

 

На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду,  а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду,  Комисија за оцену приступног предавања, за избор наставника у звање доцента, за ужу уметничку област: Архитектонско пројектовање, на Департману за архитектуру, у саставу:

  • арх. Игор Рајковић, председник Комисије

ванредни професор Универзитета  у Београду – Архитектонског факултета,

  • арх. Весна Цагић Милошевић, члан Комисије

редовни професор Универзитета  у Београду – Архитектонског факултета,

  • арх. Александру Вуја, члан Комисије

ванредни професор Универзитета  у Београду – Архитектонског факултета,

  • др Владимир Миленковић, члан Комисије

ванредни професор Универзитета  у Београду – Архитектонског факултета и

  • др Јелена Атанацковић Јеличић, члан Комисије

редовни професор Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду,

 

заказује извођење приступног предавања, са темом:

 

ИЗМЕЂУ ТИПОЛОГИЈЕ И ТОПОЛОГИЈЕ У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТУ

 

Приступно предавање одржаће се дана 30. децембра 2020. године, у амфитеатру Универзитета у Београду – Архитектонског факултета. Кандидат др Маја Драгишић ће држати приступно предавање од 13.00 часова, док ће кандидат др Ксенија Пантовић држати приступно предавање од 14.00 часова. Сваки од кандидата ће држати приступно предавање у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута).

 

Правила извођења приступног предавања утврђена су Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету.

 

У  Београду, 21. новембра 2020. године

Председник  Комисије

 

_____________________________________________

Арх. Игор Рајковић, ванредни професор

Универзитета у Београду – Архитектонског факултета