УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Image (5)

Расписује се Конкурс за доделу наград Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду.

 

 

Конкурсом се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића додељује 6 (шест) награда у износу од по 150.000,00 динара.

Изузетно, у случају пријаве већег броја радова који задовољавају прописани критеријум, а у складу са расположивим средствима, може се доделити већи број награда.

 

 

На Конкурс се могу пријавити кандидати запослени на Универзитету у Београду, старости до 40 година на дан 31. децембра 2020. године.

 

 

На Конкурс се може пријавити један научни рад који претходно није упућиван на конкурсе Задужбине Ђоке Влајковића.

 

 

На Конкурс се може поднети научни рад евидентиран DOI бројем издавача са SCI или SSCI листа у периоду од 1. јануара 2019. године до 31.децембра 2020. године, на коме је кандидат одговорни аутор (corresponding author) са афилијацијом Универзитета у Београду.

 

 

Потребна документација:

 

  • Комплетно попуњена Пријава (образац преузети са интернет странице Универзитета у Београду bg.ac.rs– у делу „Стипендије и конкурси“),

– Потврдa о радном односу на Универзитету у Београду,

– Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте,

– Научни рад који је објављен у часопису издавача са SCI или SSCI листа,

– Сва мишљења свих рецензената током читавог процеса рецензије (од првог прегледања до прихватања за објављивање без исправки).

Комплетна документација наведена у члану 4. Одлуке, доставља се у електронској и штампаној форми.

 

 

Рок за подношење пријава је од 14. децембра 2020. године до 29. јануара 2021. године.

 

​Документација у штампаној форми подноси се на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – Конкурс за награду Задужбине Ђоке Влајковића.

Документација у електронској форми доставља се као један документ у PDF формату на адресу: popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

 

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426 или на имејл: popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

 

На основу мишљења рецензената и квалитета часописа, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

 

 

На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

 

Пријава за конкурс

Конкурска документација